Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ασιατικός Μαυρολαίμης
Saxicola maurus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 7
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ελατοτσίχλονο
Emberiza leucocephalos
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 3+
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ελατοτρύγονο
Streptopelia orientalis
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ελατοτσίχλονο
Emberiza leucocephalos
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 7
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
2 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 2 Ιαν. 2020
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
2 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 2 Ιαν. 2020
© Tsilianidis Saki
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
26 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Ιαν. 2020
© Tsilianidis Saki
Χιονόπαπια
Clangula hyemalis
31 Δεκ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 31 Δεκ. 2019
© Zissis Antonopoulos
Γραμμοτσικνιάς
Butorides striata
24 Νοεμ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Νοεμ. 2019
© Ody Tzimoulis
Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica
10 Οκτ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Οκτ. 2019
© Μιχάλης Βαμβακάς
Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica
10 Οκτ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Οκτ. 2019
© Georgios Kostikidis
Καφέ αρκούδα
Ursus arctos
7 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Ελατοτσίχλονο
Emberiza leucocephalos
11 Φεβ. 2018
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Φεβ. 2018
© Tsilianidis Saki
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
27 Ιαν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Ιαν. 2019
© Tsilianidis Saki
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
10 Αυγ. 2018
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Αυγ. 2018
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
4 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 4 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
11 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 11 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Χιονόπαπια
Clangula hyemalis
11 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
17 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
17 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 17 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
18 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 18 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
18 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 18 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Βροχοπούλι του Ειρηνικού
Pluvialis fulva
2 Ιαν. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Ιαν. 2017
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
12 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 12 Φεβ. 2017
© Tsilianidis Saki
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
13 Ιαν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιαν. 2019
© Tsilianidis Saki
Χιονόπαπια
Clangula hyemalis
27 Μαρ. 2017
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 27 Μαρ. 2017
© Dimitris Kokkinidis
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
14 Μαρ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 14 Μαρ. 2017
© Dimitris Kokkinidis
Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus
8 Μαρ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Μαρ. 2017
© Dimitris Kokkinidis
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
29 Δεκ. 2007
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Δεκ. 2007
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
27 Δεκ. 2011
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Δεκ. 2011
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
27 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Ιαν. 2013
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
19 Μαρ. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Μαρ. 2015
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
15 Δεκ. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Δεκ. 2015
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
24 Ιαν. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Ιαν. 2016
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
15 Ιαν. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Ιαν. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
31 Ιαν. 2017
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 31 Ιαν. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
8 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
8 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
14 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 14 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
21 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
21 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
21 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
24 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
11 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 11 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
11 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 11 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
28 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
6 Μαρ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Μαρ. 2017
© Giannis Gasteratos
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
3 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Φεβ. 2017
© Simos Vakirtzis
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
11 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Δεκ. 2016
© Paris Kambakis
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
15 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Δεκ. 2016
© Lev Paraskevopoulos
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
14 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 14 Δεκ. 2016
© Lev Paraskevopoulos
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
4 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
4 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
4 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Δεκ. 2016
© Tsilianidis Saki
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
29 Οκτ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Οκτ. 2016
© Μιχάλης Βαμβακάς
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
26 Αυγ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Αυγ. 2016
© Μιχάλης Βαμβακάς
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
20 Ιουν. 2016
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 20 Ιουν. 2016
© Lev Paraskevopoulos
Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος
Phylloscopus inornatus
20 Ιαν. 2014
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Ιαν. 2014
© Antonis Tsaknakis
Μαυροτσικνιάς
Egretta ardesiaca
10 Ιουν. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Ιουν. 2015
© Konstantinos Bakolitsas
Κοινή Πουπουλόπαπια
Somateria mollissima
7 Μαΐ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Μαΐ. 2013
© Beina Tsivintzeli
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
22 Αυγ. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 22 Αυγ. 2015
© Beina Tsivintzeli
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
22 Αυγ. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 22 Αυγ. 2015
© Beina Tsivintzeli
Γιγαντόγλαρος
Larus marinus
7 Μαΐ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Μαΐ. 2013
© Beina Tsivintzeli
Παγοβούτι
Gavia immer
10 Απρ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Απρ. 2016
© Beina Tsivintzeli
Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica
29 Σεπ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Σεπ. 2013
© Tsilianidis Saki
Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica
29 Σεπ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Σεπ. 2013
© Tsilianidis Saki
Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica
29 Σεπ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Σεπ. 2013
© Tsilianidis Saki
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
2 Φεβ. 2014
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Φεβ. 2014
© Μιχάλης Βαμβακάς
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
19 Οκτ. 2014
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Οκτ. 2014
© Giannis Gasteratos
Θωρακωτή Σκαλίδρα
Calidris melanotos
9 Σεπ. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Σεπ. 2015
© Ody Tzimoulis
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Οκτ. 2021)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ελατοτσίχλονο - Emberiza leucocephalos © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ελατοτρύγονο - Streptopelia orientalis © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ελατοτσίχλονο - Emberiza leucocephalos © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (2 Ιαν. 2020)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (2 Ιαν. 2020)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Tsilianidis Saki (26 Ιαν. 2020)
Χιονόπαπια - Clangula hyemalis © Zissis Antonopoulos (31 Δεκ. 2019)
Γραμμοτσικνιάς - Butorides striata © Ody Tzimoulis (24 Νοεμ. 2019)
Γαλαζολαίμης - Luscinia svecica © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Οκτ. 2019)
Γαλαζολαίμης - Luscinia svecica © Georgios Kostikidis (10 Οκτ. 2019)
Καφέ αρκούδα - Ursus arctos © Lev Paraskevopoulos (7 Ιουν. 2019)
Ελατοτσίχλονο - Emberiza leucocephalos © Tsilianidis Saki (11 Φεβ. 2018)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Tsilianidis Saki (27 Ιαν. 2019)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Tsilianidis Saki (10 Αυγ. 2018)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (4 Δεκ. 2016)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (11 Δεκ. 2016)
Χιονόπαπια - Clangula hyemalis © Tsilianidis Saki (11 Δεκ. 2016)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Tsilianidis Saki (17 Δεκ. 2016)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (17 Δεκ. 2016)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Tsilianidis Saki (18 Δεκ. 2016)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (18 Δεκ. 2016)
Βροχοπούλι του Ειρηνικού - Pluvialis fulva © Tsilianidis Saki (2 Ιαν. 2017)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (12 Φεβ. 2017)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Tsilianidis Saki (13 Ιαν. 2019)
Χιονόπαπια - Clangula hyemalis © Dimitris Kokkinidis (27 Μαρ. 2017)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Dimitris Kokkinidis (14 Μαρ. 2017)
Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος - Stercorarius pomarinus © Dimitris Kokkinidis (8 Μαρ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (29 Δεκ. 2007)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (27 Δεκ. 2011)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (27 Ιαν. 2013)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (19 Μαρ. 2015)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (15 Δεκ. 2015)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (24 Ιαν. 2016)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (15 Ιαν. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (31 Ιαν. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (8 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (8 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (14 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (21 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (21 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (21 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (24 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (11 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (11 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (28 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (6 Μαρ. 2017)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Simos Vakirtzis (3 Φεβ. 2017)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Paris Kambakis (11 Δεκ. 2016)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Lev Paraskevopoulos (15 Δεκ. 2016)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Lev Paraskevopoulos (14 Δεκ. 2016)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (4 Δεκ. 2016)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (4 Δεκ. 2016)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (4 Δεκ. 2016)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Οκτ. 2016)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Μιχάλης Βαμβακάς (26 Αυγ. 2016)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Lev Paraskevopoulos (20 Ιουν. 2016)
Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος - Phylloscopus inornatus © Antonis Tsaknakis (20 Ιαν. 2014)
Μαυροτσικνιάς - Egretta ardesiaca © Konstantinos Bakolitsas (10 Ιουν. 2015)
Κοινή Πουπουλόπαπια - Somateria mollissima © Beina Tsivintzeli (7 Μαΐ. 2013)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Beina Tsivintzeli (22 Αυγ. 2015)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Beina Tsivintzeli (22 Αυγ. 2015)
Γιγαντόγλαρος - Larus marinus © Beina Tsivintzeli (7 Μαΐ. 2013)
Παγοβούτι - Gavia immer © Beina Tsivintzeli (10 Απρ. 2016)
Γαλαζολαίμης - Luscinia svecica © Tsilianidis Saki (29 Σεπ. 2013)
Γαλαζολαίμης - Luscinia svecica © Tsilianidis Saki (29 Σεπ. 2013)
Γαλαζολαίμης - Luscinia svecica © Tsilianidis Saki (29 Σεπ. 2013)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Μιχάλης Βαμβακάς (2 Φεβ. 2014)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Giannis Gasteratos (19 Οκτ. 2014)
Θωρακωτή Σκαλίδρα - Calidris melanotos © Ody Tzimoulis (9 Σεπ. 2015)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.