Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
25 Μαΐ. 2022
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 25 Μαΐ. 2022
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
2 Ιουν. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 2 Ιουν. 2021
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
2 Ιουν. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 2 Ιουν. 2021
© Costas Panagiotidis
Καλαμοποταμίδα
Acrocephalus scirpaceus
8 Μαΐ. 2022
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 8 Μαΐ. 2022
© Paul Walker
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
12 Απρ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 12 Απρ. 2016
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
24 Μαρ. 2022
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2022
© Paul Walker
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
8 Απρ. 2022
Αριθμός ατόμων : 50-100
Ημ. λήψης : 8 Απρ. 2022
© Paul Walker
Ψαραετός
Pandion haliaetus
30 Σεπ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2016
© Costas Panagiotidis
Ψαραετός
Pandion haliaetus
30 Σεπ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2017
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
17 Μαρ. 2022
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 17 Μαρ. 2022
© Paul Walker
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
22 Μαρ. 2022
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 22 Μαρ. 2022
© Paul Walker
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
20 Μαρ. 2022
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Μαρ. 2022
© Μιχάλης Βαμβακάς
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
17 Μαρ. 2022
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 17 Μαρ. 2022
© Paul Walker
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Costas Panagiotidis
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
29 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Μαρ. 2020
© Paul Walker
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
9 Ιαν. 2022
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Ιαν. 2022
© Paul Walker
Ακτίτης
Actitis hypoleucos
25 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 25 Ιαν. 2020
© Paul Walker
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Costas Panagiotidis (25 Μαΐ. 2022)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Costas Panagiotidis (2 Ιουν. 2021)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Costas Panagiotidis (2 Ιουν. 2021)
Καλαμοποταμίδα - Acrocephalus scirpaceus © Paul Walker (8 Μαΐ. 2022)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (12 Απρ. 2016)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (24 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Paul Walker (8 Απρ. 2022)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Costas Panagiotidis (30 Σεπ. 2016)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Costas Panagiotidis (30 Σεπ. 2017)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (17 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (22 Μαρ. 2022)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Μιχάλης Βαμβακάς (20 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (17 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Paul Walker (29 Μαρ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Paul Walker (9 Ιαν. 2022)
Ακτίτης - Actitis hypoleucos © Paul Walker (25 Ιαν. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.