Θεοδόσης Μαμάης

Καταγραφές

Φίλτρα

 • Πουλιά
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Ardea
     • Σταχτοτσικνιάς
     • Πορφυροτσικνιάς
    • Egretta
     • Αργυροτσικνιάς
     • Κοινός Λευκοτσικνιάς
    • Nycticorax
     • Κοινός Νυχτοκόρακας
    • Ardeola
     • Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
    • Ixobrychus
     • Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
    • Botaurus
     • Ευρασιατικός Ήταυρος
   • Ciconiidae
    • Ciconia
     • Μαύρος Πελαργός
     • Λευκός Πελαργός
   • Threskiornithidae
    • Platalea
     • Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
    • Plegadis
     • Ευρασιατική Χαλκόκοτα
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Tadorna
     • Βαρβάρα
     • Καστανόπαπια
    • Anas
     • Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
     • Πρασινοκέφαλη Πάπια
     • Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
     • Ευρωπαϊκή Σαρσέλα
     • Ψαλίδα του Βορρά
     • Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
    • Cygnus
     • Κοινός Κύκνος
    • Aythya
     • Γκισάρι
  • Passeriformes
   • Fringillidae
    • Fringilla
     • Κοινός Σπίνος
    • Carduelis
     • Κοινή Καρδερίνα
     • Κοινό Λούγαρο
     • Κοινό Φανέτο
     • Ευρωπαϊκός Φλώρος
    • Coccothraustes
     • Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
     • Καστανολαίμης
   • Sylvioidea
    • Acrocephalus
     • Τσιχλοποταμίδα
     • Ψαθοποταμίδα
     • Βαλτοποταμίδα
    • Sylvia
     • Μαυροσκούφης
     • Μαυροτσιροβάκος
    • Hippolais
     • Ωχροστριτσίδα
    • Cettia
     • Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
   • Prunellidae
    • Prunella
     • Κοινός Θαμνοψάλτης
   • Corvidae
    • Pica
     • Κοινή Καρακάξα
    • Corvus
     • Χαβαρόνι
     • Σταχτιά Κουρούνα
     • Ευρωπαϊκή Κάργια
    • Garrulus
     • Ευρωπαϊκή Κίσσα
   • Muscicapidae
    • Muscicapa
     • Σταχτομυγοχάφτης
    • Erithacus
     • Κοκκινολαίμης
    • Turdus
     • Κοινός Κότσυφας
     • Κοινή Τσίχλα
     • Γερακότσιχλα
     • Κεδρότσιχλα
    • Phoenicurus
     • Καρβουνιάρης
    • Oenanthe
     • Σταχτοπετρόκλης
     • Αμμοπετρόκλης
     • Ασπροκωλίνα
    • Ficedula
     • Κρικομυγοχάφτης
     • Μαυρομυγοχάφτης
   • Paridae
    • Parus
     • Γαλαζοπαπαδίτσα
     • Καλόγερος
     • Βουνοπαπαδίτσα
   • Passeridae
    • Passer
     • Σπιτοσπουργίτης
     • Χωραφοσπουργίτης
   • Motacillidae
    • Motacilla
     • Λευκοσουσουράδα
     • Κιτρινοσουσουράδα
     • Σταχτοσουσουράδα
    • Anthus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
     • Λιβαδοκελάδα
   • Phylloscopidae
    • Phylloscopus
     • Δεντροφυλλοσκόπος
     • Δασοφυλλοσκόπος
   • Laniidae
    • Lanius
     • Κοκκινοκεφαλάς
     • Αετομάχος
     • Παρδαλοκεφαλάς
     • Σταχτοκεφαλάς
   • Emberizidae
    • Emberiza
     • Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
     • Σιρλοτσίχλονο
     • Τσιφτάς
     • Βουνοτσίχλονο
     • Χρυσοτσίχλονο
     • Αμπελουργός
   • Sturnidae
    • Sturnus
     • Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
   • Regulidae
    • Regulus
     • Χρυσοβασιλίσκος
     • Πυρροβασιλίσκος
   • Troglodytidae
    • Troglodytes
     • Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
   • Aegithalidae
    • Aegithalos
     • Αιγίθαλος
   • Alaudidae
    • Melanocorypha
     • Κοινή Γαλιάντρα
    • Galerida
     • Κατσουλιέρης
    • Alauda
     • Κοινή Σιταρήθρα
   • Hirundinidae
    • Delichon
     • Λευκοχελίδονο
    • Hirundo
     • Σταβλοχελίδονο
    • Riparia
     • Οχθοχελίδονο
    • Cecropis
     • Μιλτοχελίδονο
  • Charadriiformes
   • Scolopacidae
    • Numenius
     • Ευρασιατική Τουρλίδα
    • Gallinago
     • Κοινό Μπεκατσίνι
    • Tringa
     • Λασπότρυγγας
     • Βαλτότρυγγας
     • Κοκκινοσκέλης
     • Πρασινοσκέλης
     • Μαυρότρυγγας
    • Actitis
     • Ακτίτης
    • Philomachus
     • Μαχητής
    • Calidris
     • Κοινή Νανοσκαλίδρα
     • Δρεπανοσκαλίδρα
     • Λασποσκαλίδρα
    • Limosa
     • Ευρωπαϊκή Λιμόζα
    • Arenaria
     • Χαλικοκυλιστής
   • Laridae
    • Larus
     • Ασημόγλαρος της Μεσογείου
     • Καστανοκέφαλος Γλάρος
     • Μαυροκέφαλος Γλάρος
     • Λεπτόραμφος Γλάρος
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
   • Charadriidae
    • Charadrius
     • Θαλασσοσφυριχτής
     • Ποταμοσφυριχτής
    • Pluvialis
     • Αργυροπούλι
   • Sternidae
    • Sterna
     • Ποταμογλάρονο
     • Χειμωνογλάρονο
    • Chlidonias
     • Μουστακογλάρονο
     • Μαυρογλάρονο
    • Sternula
     • Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
   • Recurvirostridae
    • Himantopus
     • Καλαμοκανάς
    • Recurvirostra
     • Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Κοινό Νεροχελίδονο
  • Coraciiformes
   • Halcyonidae
    • Alcedo
     • Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
   • Meropidae
    • Merops
     • Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
   • Upupidae
    • Upupa
     • Τσαλαπετεινός
   • Coraciidae
    • Coracias
     • Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
  • Gruiformes
   • Rallidae
    • Gallinula
     • Κοινή Νερόκοτα
    • Rallus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκοτσέλα
    • Fulica
     • Κοινή Φαλαρίδα
    • Porzana
     • Μικροπουλάδα
   • Gruidae
    • Grus
     • Ευρωπαϊκός Γερανός
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Βραχοκιρκίνεζο
  • Podicipediformes
   • Podicipedidae
    • Podiceps
     • Μαυροβουτηχτάρι
     • Σκουφοβουτηχτάρι
    • Tachybaptus
     • Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Athene
     • Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
    • Asio
     • Βαλτόμπουφος
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Λαγγόνα
     • Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
  • Columbiformes
   • Columbidae
    • Streptopelia
     • Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
     • Ευρωπαϊκό Τρυγόνι
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Buteo
     • Κοινή Γερακίνα
    • Circus
     • Καλαμόκιρκος
    • Accipiter
     • Κοινό Ξεφτέρι
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Αργυροπελεκάνος
     • Ροδοπελεκάνος
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Μεσαίος Δρυοκολάπτης
     • Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
     • Πευκοδρυοκολάπτης
    • Picus
     • Πράσινος Δρυοκολάπτης
  • Galliformes
   • Phasianidae
    • Alectoris
     • Νησιώτικη Πέρδικα
  • Psittaciformes
   • Psittaculidae
    • Psittacula
     • Πράσινος Παπαγάλος
  • Procellariiformes
   • Procellariidae
    • Calonectris
     • Αρτέμης
 • Ερπετά
  • Squamata
   • Lacertidae
    • Lacerta
     • Lacerta viridis
    • Ophisops
     • Ophisops elegans
   • Agamidae
    • Stellagama
     • Stellagama stellio
 • Εντομα
  • Lepidoptera
   • Erebidae
    • Euclidia
     • Euclidia (Callistege) mi
     • Euclidia (Euclidia) glyphica
    • Lymantria
     • Lymantria (Porthetria) dispar
    • Amata
     • Amata phegea
    • Pechipogo
     • Pechipogo plumigeralis
    • Dysgonia
     • Dysgonia algira
    • Euplagia
     • Euplagia quadripunctaria
    • Hypena
     • Hypena lividalis
    • Grammodes
     • Grammodes bifasciata
   • Sphingidae
    • Agrius
     • Agrius convolvuli
    • Macroglossum
     • Macroglossum stellatarum
   • Arctiidae
    • Empusa
     • Empusa fasciata
     • Empusa pennata
   • Geometridae
    • Hypomecis
     • Hypomecis roboraria
    • Colotois
     • Colotois pennaria
    • Idaea
     • Idaea camparia
    • Ascotis
     • Ascotis selenaria
    • Cyclophora
     • Cyclophora (Cyclophora) puppillaria
    • Phaiogramma
     • Phaiogramma etruscaria
    • Scotopteryx
     • Scotopteryx coarctaria
    • Peribatodes
     • Peribatodes rhomboidaria
     • Peribatodes correptaria
    • Chiasmia
     • Chiasmia clathrata
    • Scopula
     • Scopula (Calothysanis) imitaria
     • Scopula (Calothysanis) marginepunctata
    • Larentia
     • Larentia clavaria
    • Gymnoscelis
     • Gymnoscelis rufifasciata
    • Timandra
     • Timandra comae
    • Lycia
     • Lycia graecarius
   • Crambidae
    • Achyra
     • Achyra nudalis
    • Palpita
     • Palpita vitrealis
   • Zygaenidae
    • Adscita
     • Adscita (Adscita) statices
   • Noctuidae
    • Acontia
     • Acontia (Acontia) lucida
     • Acontia (Emmelia) trabealis
    • Autographa
     • Autographa gamma
    • Mythimna
     • Mythimna (Mythimna) vitellina
    • Heliothis
     • Heliothis peltigera
    • Xanthodes
     • Xanthodes albago
    • Hecatera
     • Hecatera cappa
   • Pyralidae
    • Pyralis
     • Pyralis farinalis
   • Notodontidae
    • Clostera
     • Clostera pigra
   • Saturniidae
    • Saturnia
     • Saturnia (Saturnia) pyri
  • Odonata
   • Libellulidae
    • Libellula
     • Libellula depressa
    • Crocothemis
     • Crocothemis erythraea
    • Sympetrum
     • Sympetrum fonscolombii
     • Sympetrum meridionale
     • Sympetrum striolatum
    • Orthetrum
     • Orthetrum coerulescens
     • Orthetrum brunneum
     • Orthetrum cancellatum
    • Trithemis
     • Trithemis annulata
   • Gomphidae
    • Onychogomphus
     • Onychogomphus forcipatus
    • Lindenia
     • Lindenia tetraphylla
   • Coenagrionidae
    • Ischnura
     • Ischnura elegans
   • Lestidae
    • Chalcolestes
     • Chalcolestes parvidens
    • Sympecma
     • Sympecma fusca
   • Platycnemididae
    • Platycnemis
     • Platycnemis pennipes
   • Aeshnidae
    • Aeshna
     • Aeshna isoceles
     • Aeshna mixta
   • Euphaeidae
    • Epallage
     • Epallage fatime
   • Calopterygidae
    • Calopteryx
     • Calopteryx virgo
     • Calopteryx splendens
  • Coleoptera
   • Coccinellidae
    • Coccinella
     • Coccinella septempunctata
   • Scarabaeidae
    • Scarabaeus
     • Scarabaeus variolosus
  • Neuroptera
   • Myrmeleontidae
    • Palpares
     • Palpares libelloides
    • Myrmeleon
     • Myrmeleon formicarius
   • Ascalaphidae
    • Libelloides
     • Libelloides macaronius
   • Nemopteridae
    • Nemoptera
     • Nemoptera sinuata
  • Neoptera
   • Mantidae
    • Mantis
     • Mantis religiosa
 • Αμφίβια
  • Amphibia
   • Anura
    • Hylidae
     • Δεντροβάτραχος
 • Φυτά
  • Ranunculales
   • Ranunculaceae
    • Helleborus
     • Helleborus odorus cyclophyllus
    • Ficaria
     • Ficaria verna ficariiformis
    • Anemone
     • Anemone apennina blanda
     • Anemone coronaria
  • Lamiales
   • Veronicaceae
    • Veronica
     • Veronica chamaedrys chamaedryoides
  • Malpighiales
   • Violaceae
    • Viola
     • Viola rupestris
     • Viola macedonica
  • Asparagales
   • Hyacinthaceae
    • Ornithogalum
     • Ornithogalum boucheanum
    • Muscari
     • Muscari neglectum
   • Iridaceae
    • Iris
     • Iris sintenisi
  • Brassicales
   • Brassicaceae or Cruciferae
    • Eruca
     • Eruca vesicaria
  • Caryophyllales
   • Caryophyllaceae
    • Agrostemma
     • Agrostemma githago githago
  • Malvales
   • Cistaceae
    • Cistus
     • Cistus salviifolius
  • Asterales
   • Asteraceae or Compositae
    • Bellis
     • Bellis perennis
    • Cichorium
     • Cichorium intybus
  • Liliales
   • Colchicaceae
    • Colchicum
     • Colchicum autumnale
 • Θηλαστικά
  • Eulipotyphla
   • Erinaceidae
    • Erinaceus
     • Σκαντζόχοιρος της ανατολικής Ευρώπης
  • Rodentia
   • Sciuridae
    • Sciurus
     • Σκίουρος
    • Spermophilus
     • Λαγόγυρος
   • Echimyidae
    • Myocastor
     • Μυοκάστορας
  • Carnivora
   • Mustelidae
    • Mustela
     • Νυφίτσα
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
20 Απρ. 2005
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Απρ. 2005
© Θεοδόσης Μαμάης
Βαρβάρα
Tadorna tadorna
4 Νοεμ. 2018
Lacerta viridis
11 Ιουν. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Ιουν. 2015
© Θεοδόσης Μαμάης
Euclidia (Callistege) mi
25 Απρ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 25 Απρ. 2016
© Θεοδόσης Μαμάης
Lymantria (Porthetria) dispar
13 Ιουν. 2008
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 13 Ιουν. 2008
© Θεοδόσης Μαμάης
Lymantria (Porthetria) dispar
30 Μαΐ. 2017
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
19 Ιαν. 2018
Agrius convolvuli
27 Ιουλ. 2007
Empusa fasciata
21 Ιουν. 2018
Δεντροβάτραχος
Hyla arborea
10 Αυγ. 1998
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 10 Αυγ. 1998
© Θεοδόσης Μαμάης
Ευρασιατική Τουρλίδα
Numenius arquata
4 Νοεμ. 2018
Libellula depressa
2 Αυγ. 2018
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Αυγ. 2018
© Θεοδόσης Μαμάης
Hypomecis roboraria
16 Ιουλ. 2018
Stellagama stellio
22 Απρ. 2015
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
Saxicola rubicola
30 Νοεμ. 2018

29 Ιουν. 2011
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Ιουν. 2011
© Θεοδόσης Μαμάης
Crocothemis erythraea
12 Αυγ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 12 Αυγ. 2012
© Θεοδόσης Μαμάης
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
Anas clypeata
4 Νοεμ. 2018
Crocothemis erythraea
18 Αυγ. 2016
Amata phegea
16 Ιουλ. 2018
Onychogomphus forcipatus
16 Μαΐ. 2018
Αργυροτσικνιάς
Egretta alba
4 Νοεμ. 2018
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Νοεμ. 2018
© Θεοδόσης Μαμάης
Colotois pennaria
20 Οκτ. 1996
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Οκτ. 1996
© Θεοδόσης Μαμάης
Adscita (Adscita) statices
14 Μαΐ. 2016
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Θεοδόσης Μαμάης (20 Απρ. 2005)
Βαρβάρα - Tadorna tadorna © Θεοδόσης Μαμάης (4 Νοεμ. 2018)
Lacerta viridis © Θεοδόσης Μαμάης (11 Ιουν. 2015)
Euclidia (Callistege) mi © Θεοδόσης Μαμάης (25 Απρ. 2016)
Lymantria (Porthetria) dispar © Θεοδόσης Μαμάης (13 Ιουν. 2008)
Lymantria (Porthetria) dispar © Θεοδόσης Μαμάης (30 Μαΐ. 2017)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Θεοδόσης Μαμάης (19 Ιαν. 2018)
Agrius convolvuli © Θεοδόσης Μαμάης (27 Ιουλ. 2007)
Empusa fasciata © Θεοδόσης Μαμάης (21 Ιουν. 2018)
Δεντροβάτραχος - Hyla arborea © Θεοδόσης Μαμάης (10 Αυγ. 1998)
Ευρασιατική Τουρλίδα - Numenius arquata © Θεοδόσης Μαμάης (4 Νοεμ. 2018)
Libellula depressa © Θεοδόσης Μαμάης (2 Αυγ. 2018)
Hypomecis roboraria © Θεοδόσης Μαμάης (16 Ιουλ. 2018)
Stellagama stellio © Θεοδόσης Μαμάης (22 Απρ. 2015)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Saxicola rubicola © Θεοδόσης Μαμάης (30 Νοεμ. 2018)
© Θεοδόσης Μαμάης (29 Ιουν. 2011)
Crocothemis erythraea © Θεοδόσης Μαμάης (12 Αυγ. 2012)
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Anas clypeata © Θεοδόσης Μαμάης (4 Νοεμ. 2018)
Crocothemis erythraea © Θεοδόσης Μαμάης (18 Αυγ. 2016)
Amata phegea © Θεοδόσης Μαμάης (16 Ιουλ. 2018)
Onychogomphus forcipatus © Θεοδόσης Μαμάης (16 Μαΐ. 2018)
Αργυροτσικνιάς - Egretta alba © Θεοδόσης Μαμάης (4 Νοεμ. 2018)
Colotois pennaria © Θεοδόσης Μαμάης (20 Οκτ. 1996)
Adscita (Adscita) statices © Θεοδόσης Μαμάης (14 Μαΐ. 2016)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.