Θεοδόσης Μαμάης

Records

Filters

Category
Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes
Southern white-breasted hedgehog - Erinaceus concolor
Red squirrel - Sciurus vulgaris
European ground squirrel - Spermophilus citellus
Mediterranean Gull - Larus melanocephalus
Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe
Northern Pintail - Anas acuta
Yellowhammer - Emberiza citrinella
Western Yellow Wagtail - Motacilla flava
Little Egret - Egretta garzetta
Least weasel - Mustela nivalis
Coypu - Myocastor coypus
Little Bittern - Ixobrychus minutus
Eurasian Bittern - Botaurus stellaris
Great White Pelican - Pelecanus onocrotalus
Eurasian Sparrowhawk - Accipiter nisus
Common House Martin - Delichon urbicum
Western Jackdaw - Corvus monedula
Spanish Sparrow - Passer hispaniolensis
Syrian Woodpecker - Dendrocopos syriacus
Hawfinch - Coccothraustes coccothraustes© Θεοδόσης Μαμάης (19 Jan. 2018)
Southern white-breasted hedgehog - Erinaceus concolor© Θεοδόσης Μαμάης (23 Apr. 1998)
Red squirrel - Sciurus vulgaris© Θεοδόσης Μαμάης (18 Mar. 2014)
European ground squirrel - Spermophilus citellus© Θεοδόσης Μαμάης (15 Apr. 2004)
Mediterranean Gull - Larus melanocephalus© Θεοδόσης Μαμάης (19 Jul. 2005)
Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe© Θεοδόσης Μαμάης (5 Apr. 2000)
Northern Pintail - Anas acuta© Θεοδόσης Μαμάης (6 Jan. 2018)
Yellowhammer - Emberiza citrinella© Θεοδόσης Μαμάης (16 Jan. 2000)
Western Yellow Wagtail - Motacilla flava© Θεοδόσης Μαμάης (11 Apr. 1994)
Little Egret - Egretta garzetta© Θεοδόσης Μαμάης (22 Jul. 2007)
Least weasel - Mustela nivalis© Θεοδόσης Μαμάης (12 Jun. 1993)
Coypu - Myocastor coypus© Θεοδόσης Μαμάης (23 Apr. 1999)
Little Bittern - Ixobrychus minutus© Θεοδόσης Μαμάης (21 Aug. 1999)
Eurasian Bittern - Botaurus stellaris© Θεοδόσης Μαμάης (7 Jan. 2001)
Great White Pelican - Pelecanus onocrotalus© Θεοδόσης Μαμάης (24 Jan. 1998)
Eurasian Sparrowhawk - Accipiter nisus© Θεοδόσης Μαμάης (30 Dec. 2017)
Common House Martin - Delichon urbicum© Θεοδόσης Μαμάης (18 Jun. 1992)
Western Jackdaw - Corvus monedula© Θεοδόσης Μαμάης (5 Jan. 2018)
Spanish Sparrow - Passer hispaniolensis© Θεοδόσης Μαμάης (10 Jun. 2005)
Syrian Woodpecker - Dendrocopos syriacus© Θεοδόσης Μαμάης (24 Dec. 2017)

Cookie Policy

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit. By using this website you consent to our use of these cookies.