Θεοδόσης Μαμάης

Records

Filters

Category
Common Blackbird
Turdus merula
22 Jan. 2017
Number of : 1
Date of capt. : 22 Jan. 2017
© Θεοδόσης Μαμάης
Rock Bunting
Emberiza cia
28 Nov. 1993
Number of : 1
Date of capt. : 28 Nov. 1993
© Θεοδόσης Μαμάης
Red backed Shrike
Lanius collurio
5 Jul. 2014
Eurasian Wren
Troglodytes troglodytes
15 Dec. 1993
Number of : 1
Date of capt. : 15 Dec. 1993
© Θεοδόσης Μαμάης
Little Egret
Egretta garzetta
29 Jan. 2018
Spotted Flycatcher
Muscicapa striata
3 Oct. 2012
Number of : 1
Date of capt. : 3 Oct. 2012
© Θεοδόσης Μαμάης
Common Starling
Sturnus vulgaris
8 Dec. 2013
Common Chiffchaff
Phylloscopus collybita
11 Oct. 2017
Number of : 1
Date of capt. : 11 Oct. 2017
© Θεοδόσης Μαμάης
Great Reed Warbler
Acrocephalus arundinaceus
5 May 2000
Number of : 1
Date of capt. : 5 May 2000
© Θεοδόσης Μαμάης
Eurasian Jay
Garrulus glandarius
8 Dec. 2017
Number of : 1
Date of capt. : 8 Dec. 2017
© Θεοδόσης Μαμάης
Long tailed Tit
Aegithalos caudatus
19 Jan. 2018
Number of : 1
Date of capt. : 19 Jan. 2018
© Θεοδόσης Μαμάης
Common Linnet
Carduelis cannabina
14 Nov. 2000
Number of : 1
Date of capt. : 14 Nov. 2000
© Θεοδόσης Μαμάης
European Bee eater
Merops apiaster
21 Jul. 2005
Number of : 3
Date of capt. : 21 Jul. 2005
© Θεοδόσης Μαμάης
Squacco Heron
Ardeola ralloides
27 Jul. 2014
Number of : 1
Date of capt. : 27 Jul. 2014
© Θεοδόσης Μαμάης
Western Marsh Harrier
Circus aeruginosus
29 Jan. 2018
Dalmatian Pelican
Pelecanus crispus
6 Jan. 2018
Number of : 2
Date of capt. : 6 Jan. 2018
© Θεοδόσης Μαμάης
Moustached Warbler
Acrocephalus melanopogon
8 Dec. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 8 Dec. 2013
© Θεοδόσης Μαμάης
Wood Warbler
Phylloscopus sibilatrix
5 Aug. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 5 Aug. 2013
© Θεοδόσης Μαμάης
Common Redshank
Tringa totanus
5 Dec. 2017
Cirl Bunting
Emberiza cirlus
8 Jan. 2017
Number of : 1
Date of capt. : 8 Jan. 2017
© Θεοδόσης Μαμάης
Common Chaffinch
Fringilla coelebs
5 Dec. 2017
Number of : 1
Date of capt. : 5 Dec. 2017
© Θεοδόσης Μαμάης
Little Stint
Calidris minuta
28 Apr. 2013
Number of : 3
Date of capt. : 28 Apr. 2013
© Θεοδόσης Μαμάης
Common Buzzard
Buteo buteo
31 Jan. 2018
Eastern Olivaceous Warbler
Hippolais pallida
22 Jul. 2000
Number of : 1
Date of capt. : 22 Jul. 2000
© Θεοδόσης Μαμάης
Common Blackbird - Turdus merula© Θεοδόσης Μαμάης (22 Jan. 2017)
Rock Bunting - Emberiza cia© Θεοδόσης Μαμάης (28 Nov. 1993)
Red backed Shrike - Lanius collurio© Θεοδόσης Μαμάης (5 Jul. 2014)
Eurasian Wren - Troglodytes troglodytes© Θεοδόσης Μαμάης (15 Dec. 1993)
Little Egret - Egretta garzetta© Θεοδόσης Μαμάης (29 Jan. 2018)
Spotted Flycatcher - Muscicapa striata© Θεοδόσης Μαμάης (3 Oct. 2012)
Common Starling - Sturnus vulgaris© Θεοδόσης Μαμάης (8 Dec. 2013)
Common Chiffchaff - Phylloscopus collybita© Θεοδόσης Μαμάης (11 Oct. 2017)
Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus© Θεοδόσης Μαμάης (5 May 2000)
Eurasian Jay - Garrulus glandarius© Θεοδόσης Μαμάης (8 Dec. 2017)
Long tailed Tit - Aegithalos caudatus© Θεοδόσης Μαμάης (19 Jan. 2018)
Common Linnet - Carduelis cannabina© Θεοδόσης Μαμάης (14 Nov. 2000)
European Bee eater - Merops apiaster© Θεοδόσης Μαμάης (21 Jul. 2005)
Squacco Heron - Ardeola ralloides© Θεοδόσης Μαμάης (27 Jul. 2014)
Western Marsh Harrier - Circus aeruginosus© Θεοδόσης Μαμάης (29 Jan. 2018)
Dalmatian Pelican - Pelecanus crispus© Θεοδόσης Μαμάης (6 Jan. 2018)
Moustached Warbler - Acrocephalus melanopogon© Θεοδόσης Μαμάης (8 Dec. 2013)
Wood Warbler - Phylloscopus sibilatrix© Θεοδόσης Μαμάης (5 Aug. 2013)
Common Redshank - Tringa totanus© Θεοδόσης Μαμάης (5 Dec. 2017)
Cirl Bunting - Emberiza cirlus© Θεοδόσης Μαμάης (8 Jan. 2017)
Common Chaffinch - Fringilla coelebs© Θεοδόσης Μαμάης (5 Dec. 2017)
Little Stint - Calidris minuta© Θεοδόσης Μαμάης (28 Apr. 2013)
Common Buzzard - Buteo buteo© Θεοδόσης Μαμάης (31 Jan. 2018)
Eastern Olivaceous Warbler - Hippolais pallida© Θεοδόσης Μαμάης (22 Jul. 2000)

Cookie Policy

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit. By using this website you consent to our use of these cookies.