Μιχάλης Βαμβακάς

Records

Filters

Category
European rabbit - Oryctolagus cuniculus
Red squirrel - Sciurus vulgaris
Southern white-breasted hedgehog - Erinaceus concolor
Least weasel - Mustela nivalis
European ground squirrel - Spermophilus citellus
Wildcat - Felis silvestris
Chamois - Rupicapra rupicapra
Red fox - Vulpes vulpes
Golden jackal - Canis aureus
Black necked Grebe - Podiceps nigricollis
Lesser White fronted Goose - Anser erythropus
Lesser White fronted Goose - Anser erythropus
White headed Duck - Oxyura leucocephala
White headed Duck - Oxyura leucocephala
Common Sandpiper - Actitis hypoleucos
White tailed Eagle - Haliaeetus albicilla
Ruddy Turnstone - Arenaria interpres
Slender billed Gull - Larus genei
Common Buzzard - Buteo buteo
Ruddy Turnstone - Arenaria interpres
European rabbit - Oryctolagus cuniculus© Μιχάλης Βαμβακάς (12 Apr. 2016)
Red squirrel - Sciurus vulgaris© Μιχάλης Βαμβακάς (28 Apr. 2016)
Southern white-breasted hedgehog - Erinaceus concolor© Μιχάλης Βαμβακάς (31 May 2015)
Least weasel - Mustela nivalis© Μιχάλης Βαμβακάς (27 Oct. 2015)
European ground squirrel - Spermophilus citellus© Μιχάλης Βαμβακάς (21 Jun. 2013)
Wildcat - Felis silvestris© Μιχάλης Βαμβακάς (23 Nov. 2014)
Chamois - Rupicapra rupicapra© Μιχάλης Βαμβακάς (15 Jul. 2013)
Red fox - Vulpes vulpes© Μιχάλης Βαμβακάς (9 Oct. 2014)
Golden jackal - Canis aureus© Μιχάλης Βαμβακάς (15 Feb. 2017)
Black necked Grebe - Podiceps nigricollis© Μιχάλης Βαμβακάς (12 Dec. 2017)
Lesser White fronted Goose - Anser erythropus© Μιχάλης Βαμβακάς (30 Dec. 2017)
Lesser White fronted Goose - Anser erythropus© Μιχάλης Βαμβακάς (30 Dec. 2017)
White headed Duck - Oxyura leucocephala© Μιχάλης Βαμβακάς (25 Dec. 2017)
White headed Duck - Oxyura leucocephala© Μιχάλης Βαμβακάς (25 Dec. 2017)
Common Sandpiper - Actitis hypoleucos© Μιχάλης Βαμβακάς (25 Dec. 2017)
White tailed Eagle - Haliaeetus albicilla© Μιχάλης Βαμβακάς (21 Dec. 2017)
Ruddy Turnstone - Arenaria interpres© Μιχάλης Βαμβακάς (29 Nov. 2017)
Slender billed Gull - Larus genei© Μιχάλης Βαμβακάς (29 Nov. 2017)
Common Buzzard - Buteo buteo© Μιχάλης Βαμβακάς (29 Nov. 2017)
Ruddy Turnstone - Arenaria interpres© Μιχάλης Βαμβακάς (29 Nov. 2017)

Cookie Policy

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit. By using this website you consent to our use of these cookies.