Χάρης Κουρουζίδης

Records

Filters

 • Birds
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • White backed Woodpecker
     • Great Spotted Woodpecker
  • Passeriformes
   • Fringillidae
    • Loxia
     • Red Crossbill
   • Motacillidae
    • Motacilla
     • Grey Wagtail
    • Anthus
     • Tawny Pipit
   • Muscicapidae
    • Erithacus
     • European Robin
    • Turdus
     • Mistle Thrush
     • Ring Ouzel
    • Oenanthe
     • Northern Wheatear
    • Ficedula
     • Semicollared Flycatcher
    • Phoenicurus
     • Black Redstart
    • Monticola
     • Common Rock Thrush
   • Passeridae
    • Passer
     • House Sparrow
   • Laniidae
    • Lanius
     • Masked Shrike
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Whinchat
   • Emberizidae
    • Plectrophenax
     • Snow Bunting
   • Paridae
    • Parus
     • European Crested Tit
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Asio
     • Long eared Owl
     • Short eared Owl
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Cygnus
     • Tundra Swan
    • Aythya
     • Common Pochard
     • Ferruginous Duck
    • Anas
     • Garganey
  • Coraciiformes
   • Upupidae
    • Upupa
     • Hoopoe
  • Charadriiformes
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Northern Lapwing
     • Spur winged Lapwing
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Eurasian Stone curlew
   • Sternidae
    • Chlidonias
     • Whiskered Tern
   • Laridae
    • Larus
     • Slender billed Gull
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Eurasian Oystercatcher
   • Scolopacidae
    • Tringa
     • Green Sandpiper
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Collared Pratincole
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Lesser Kestrel
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Buteo
     • Common Buzzard
     • Rough legged Buzzard
    • Accipiter
     • Levant Sparrowhawk
     • Eurasian Sparrowhawk
    • Aquila
     • Golden Eagle
     • Greater Spotted Eagle
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Pygmy Cormorant
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Bubulcus
     • Cattle Egret
    • Nycticorax
     • Black crowned Night Heron
    • Ardeola
     • Squacco Heron
    • Botaurus
     • Eurasian Bittern
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Glossy Ibis
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Greater Flamingo
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Dalmatian Pelican
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Black throated Loon
White backed Woodpecker
Dendrocopos leucotos
31 Oct. 2021
Red Crossbill
Loxia curvirostra
18 Jul. 2018
Grey Wagtail
Motacilla cinerea
28 May 2019
Long eared Owl
Asio otus
13 May 2020
Tundra Swan
Cygnus columbianus
23 Jan. 2020
Number of : 6
Date of capt. : 23 Jan. 2020
© Χάρης Κουρουζίδης
Tundra Swan
Cygnus columbianus
16 Feb. 2020
Number of : 6
Date of capt. : 16 Feb. 2020
© Χάρης Κουρουζίδης
European Robin
Erithacus rubecula
3 Jul. 2014
Hoopoe
Upupa epops
20 Mar. 2020
Northern Lapwing
Vanellus vanellus
20 May 2013
Lesser Kestrel
Falco naumanni
13 May 2018
Mistle Thrush
Turdus viscivorus
23 Dec. 2017
Common Buzzard
Buteo buteo
14 Jan. 2016
Number of : 7
Date of capt. : 14 Jan. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe
28 Aug. 2016
Common Pochard
Aythya ferina
7 Dec. 2016
Number of : 8
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Common Pochard
Aythya ferina
7 Dec. 2016
Number of : 1
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Ferruginous Duck
Aythya nyroca
7 Dec. 2016
Number of : 4
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Common Pochard
Aythya ferina
3 Dec. 2016
Number of : 50
Date of capt. : 3 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe
4 Apr. 2017
House Sparrow
Passer domesticus
13 Jan. 2018
Number of : 1
Date of capt. : 13 Jan. 2018
© Χάρης Κουρουζίδης
Semicollared Flycatcher
Ficedula semitorquata
27 Sep. 2017
Eurasian Stone curlew
Burhinus oedicnemus
20 Jun. 2015
Northern Lapwing
Vanellus vanellus
1 May 2017
Pygmy Cormorant
Phalacrocorax pygmeus
18 Sep. 2016
Whiskered Tern
Chlidonias hybrida
18 Sep. 2016
Number of : 1
Date of capt. : 18 Sep. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Cattle Egret
Bubulcus ibis
10 Nov. 2013
Greater Flamingo
Phoenicopterus roseus
9 Nov. 2013
Black crowned Night Heron
Nycticorax nycticorax
19 Sep. 2015
Black Redstart
Phoenicurus ochruros
1 Jun. 2013
Masked Shrike
Lanius nubicus
14 Jul. 2016
Number of : 1
Date of capt. : 14 Jul. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Mistle Thrush
Turdus viscivorus
14 May 2016
Great Spotted Woodpecker
Dendrocopos major
14 May 2016
Tawny Pipit
Anthus campestris
3 Feb. 2013
Levant Sparrowhawk
Accipiter brevipes
1 May 2013
Number of : 1
Date of capt. : 1 May 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Whinchat
Saxicola rubetra
Slender billed Gull
Larus genei
10 Oct. 2014
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
24 Mar. 2014
Number of : 1
Date of capt. : 24 Mar. 2014
© Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Oystercatcher
Haematopus ostralegus
Eurasian Oystercatcher
Haematopus ostralegus
24 Mar. 2014
Number of : 1
Date of capt. : 24 Mar. 2014
© Χάρης Κουρουζίδης
Common Rock Thrush
Monticola saxatilis
11 Jul. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 11 Jul. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
Squacco Heron
Ardeola ralloides
18 Aug. 2015
Common Rock Thrush
Monticola saxatilis
7 Aug. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 7 Aug. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
Golden Eagle
Aquila chrysaetos
7 Aug. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 7 Aug. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
European Robin
Erithacus rubecula
8 Aug. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 8 Aug. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
European Robin
Erithacus rubecula
7 Aug. 2015
Green Sandpiper
Tringa ochropus
18 Aug. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 18 Aug. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
Ring Ouzel
Turdus torquatus

Number of : 1
Date of capt. :
© Χάρης Κουρουζίδης
Levant Sparrowhawk
Accipiter brevipes
8 May 2012
Collared Pratincole
Glareola pratincola
Short eared Owl
Asio flammeus
20 Mar. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 20 Mar. 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Short eared Owl
Asio flammeus
20 Mar. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 20 Mar. 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Snow Bunting
Plectrophenax nivalis
2 Feb. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 2 Feb. 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Green Sandpiper
Tringa ochropus
20 Mar. 2013
Spur winged Lapwing
Vanellus spinosus

Number of : 1
Date of capt. :
© Χάρης Κουρουζίδης
European Crested Tit
Parus cristatus
14 Jul. 2009
Number of : 1
Date of capt. : 14 Jul. 2009
© Χάρης Κουρουζίδης
Garganey
Anas querquedula
27 Apr. 2012
Number of : 1
Date of capt. : 27 Apr. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Dalmatian Pelican
Pelecanus crispus
23 Dec. 2012
Number of : 1
Date of capt. : 23 Dec. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Greater Spotted Eagle
Aquila clanga
13 Jan. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 13 Jan. 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Bittern
Botaurus stellaris
20 Feb. 2010
Eurasian Bittern
Botaurus stellaris
20 Feb. 2010
Black throated Loon
Gavia arctica
2 Dec. 2012
Black throated Loon
Gavia arctica
2 Dec. 2012
Number of : 1
Date of capt. : 2 Dec. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Black throated Loon
Gavia arctica
2 Dec. 2012
Number of : 1
Date of capt. : 2 Dec. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Black throated Loon
Gavia arctica
2 Dec. 2012
Number of : 1
Date of capt. : 2 Dec. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Rough legged Buzzard
Buteo lagopus
21 Feb. 2010
Rough legged Buzzard
Buteo lagopus

Number of : 1
Date of capt. :
© Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Sparrowhawk
Accipiter nisus

Number of : 1
Date of capt. :
© Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Sparrowhawk
Accipiter nisus
10 Apr. 2012
White backed Woodpecker - Dendrocopos leucotos © Χάρης Κουρουζίδης (31 Oct. 2021)
Red Crossbill - Loxia curvirostra © Χάρης Κουρουζίδης (18 Jul. 2018)
Grey Wagtail - Motacilla cinerea © Χάρης Κουρουζίδης (28 May 2019)
Long eared Owl - Asio otus © Χάρης Κουρουζίδης (13 May 2020)
Tundra Swan - Cygnus columbianus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Jan. 2020)
Tundra Swan - Cygnus columbianus © Χάρης Κουρουζίδης (16 Feb. 2020)
European Robin - Erithacus rubecula © Χάρης Κουρουζίδης (3 Jul. 2014)
Hoopoe - Upupa epops © Χάρης Κουρουζίδης (20 Mar. 2020)
Northern Lapwing - Vanellus vanellus © Χάρης Κουρουζίδης (20 May 2013)
Lesser Kestrel - Falco naumanni © Χάρης Κουρουζίδης (13 May 2018)
Mistle Thrush - Turdus viscivorus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Dec. 2017)
Common Buzzard - Buteo buteo © Χάρης Κουρουζίδης (14 Jan. 2016)
Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe © Χάρης Κουρουζίδης (28 Aug. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Ferruginous Duck - Aythya nyroca © Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (3 Dec. 2016)
Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe © Χάρης Κουρουζίδης (4 Apr. 2017)
House Sparrow - Passer domesticus © Χάρης Κουρουζίδης (13 Jan. 2018)
Semicollared Flycatcher - Ficedula semitorquata © Χάρης Κουρουζίδης (27 Sep. 2017)
Eurasian Stone curlew - Burhinus oedicnemus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Jun. 2015)
Northern Lapwing - Vanellus vanellus © Χάρης Κουρουζίδης (1 May 2017)
Pygmy Cormorant - Phalacrocorax pygmeus © Χάρης Κουρουζίδης (18 Sep. 2016)
Whiskered Tern - Chlidonias hybrida © Χάρης Κουρουζίδης (18 Sep. 2016)
Cattle Egret - Bubulcus ibis © Χάρης Κουρουζίδης (10 Nov. 2013)
Greater Flamingo - Phoenicopterus roseus © Χάρης Κουρουζίδης (9 Nov. 2013)
Black crowned Night Heron - Nycticorax nycticorax © Χάρης Κουρουζίδης (19 Sep. 2015)
Black Redstart - Phoenicurus ochruros © Χάρης Κουρουζίδης (1 Jun. 2013)
Masked Shrike - Lanius nubicus © Χάρης Κουρουζίδης (14 Jul. 2016)
Mistle Thrush - Turdus viscivorus © Χάρης Κουρουζίδης (14 May 2016)
Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major © Χάρης Κουρουζίδης (14 May 2016)
Tawny Pipit - Anthus campestris © Χάρης Κουρουζίδης (3 Feb. 2013)
Levant Sparrowhawk - Accipiter brevipes © Χάρης Κουρουζίδης (1 May 2013)
Whinchat - Saxicola rubetra © Χάρης Κουρουζίδης
Slender billed Gull - Larus genei © Χάρης Κουρουζίδης (10 Oct. 2014)
Glossy Ibis - Plegadis falcinellus © Χάρης Κουρουζίδης (24 Mar. 2014)
Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegus © Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegus © Χάρης Κουρουζίδης (24 Mar. 2014)
Common Rock Thrush - Monticola saxatilis © Χάρης Κουρουζίδης (11 Jul. 2015)
Squacco Heron - Ardeola ralloides © Χάρης Κουρουζίδης (18 Aug. 2015)
Common Rock Thrush - Monticola saxatilis © Χάρης Κουρουζίδης (7 Aug. 2015)
Golden Eagle - Aquila chrysaetos © Χάρης Κουρουζίδης (7 Aug. 2015)
European Robin - Erithacus rubecula © Χάρης Κουρουζίδης (8 Aug. 2015)
European Robin - Erithacus rubecula © Χάρης Κουρουζίδης (7 Aug. 2015)
Green Sandpiper - Tringa ochropus © Χάρης Κουρουζίδης (18 Aug. 2015)
Ring Ouzel - Turdus torquatus © Χάρης Κουρουζίδης
Levant Sparrowhawk - Accipiter brevipes © Χάρης Κουρουζίδης (8 May 2012)
Collared Pratincole - Glareola pratincola © Χάρης Κουρουζίδης
Short eared Owl - Asio flammeus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Mar. 2013)
Short eared Owl - Asio flammeus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Mar. 2013)
Snow Bunting - Plectrophenax nivalis © Χάρης Κουρουζίδης (2 Feb. 2013)
Green Sandpiper - Tringa ochropus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Mar. 2013)
Spur winged Lapwing - Vanellus spinosus © Χάρης Κουρουζίδης
European Crested Tit - Parus cristatus © Χάρης Κουρουζίδης (14 Jul. 2009)
Garganey - Anas querquedula © Χάρης Κουρουζίδης (27 Apr. 2012)
Dalmatian Pelican - Pelecanus crispus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Dec. 2012)
Greater Spotted Eagle - Aquila clanga © Χάρης Κουρουζίδης (13 Jan. 2013)
Eurasian Bittern - Botaurus stellaris © Χάρης Κουρουζίδης (20 Feb. 2010)
Eurasian Bittern - Botaurus stellaris © Χάρης Κουρουζίδης (20 Feb. 2010)
Black throated Loon - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Dec. 2012)
Black throated Loon - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Dec. 2012)
Black throated Loon - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Dec. 2012)
Black throated Loon - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Dec. 2012)
Rough legged Buzzard - Buteo lagopus © Χάρης Κουρουζίδης (21 Feb. 2010)
Rough legged Buzzard - Buteo lagopus © Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Sparrowhawk - Accipiter nisus © Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Sparrowhawk - Accipiter nisus © Χάρης Κουρουζίδης (10 Apr. 2012)

Support The Project By Making A Donation With Any Amount

Donate

Cookie Policy

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit. By using this website you consent to our use of these cookies.