Χάρης Κουρουζίδης

Записи

Фильтры

 • Птицы
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Белоспинный дятел
     • Большой пёстрый дятел
  • Passeriformes
   • Fringillidae
    • Loxia
     • Клёст еловик
   • Motacillidae
    • Motacilla
     • Горная трясогузка
    • Anthus
     • Полевой конёк
   • Muscicapidae
    • Erithacus
     • Зарянка
    • Turdus
     • Деряба
     • Белозобый дрозд
    • Oenanthe
     • Обыкновенная каменка
    • Ficedula
     • Полуошейниковая мухоловка
    • Phoenicurus
     • Горихвостка чернушка
    • Monticola
     • Пёстрый каменный дрозд
   • Passeridae
    • Passer
     • Домовый воробей
   • Laniidae
    • Lanius
     • Маскированный сорокопут
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Луговой чекан
   • Emberizidae
    • Plectrophenax
     • Пуночка
   • Paridae
    • Parus
     • Хохлатая синица
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Asio
     • Ушастая сова
     • Болотная сова
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Cygnus
     • Американский лебедь
    • Aythya
     • Красноголовый нырок
     • Белоглазый нырок
    • Anas
     • Чирок трескунок
  • Coraciiformes
   • Upupidae
    • Upupa
     • Удод
  • Charadriiformes
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Чибис
     • Шпорцевый чибис
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Авдотка
   • Sternidae
    • Chlidonias
     • Белощёкая болотная крачка
   • Laridae
    • Larus
     • Морской голубок
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Кулик сорока
   • Scolopacidae
    • Tringa
     • Черныш
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Луговая тиркушка
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Степная пустельга
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Buteo
     • Обыкновенный канюк
     • Мохноногий канюк
    • Accipiter
     • Европейский тювик
     • Ястреб перепелятник
    • Aquila
     • Беркут
     • Большой подорлик
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Малый баклан
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Bubulcus
     • Египетская цапля
    • Nycticorax
     • Обыкновенная кваква
    • Ardeola
     • Жёлтая цапля
    • Botaurus
     • Большая выпь
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Каравайка
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Обыкновенный фламинго
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Кудрявый пеликан
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Чернозобая гагара
Белоспинный дятел
Dendrocopos leucotos
31 Окт. 2021
Клёст еловик
Loxia curvirostra
18 Июнь 2018
Горная трясогузка
Motacilla cinerea
28 Май 2019
Ушастая сова
Asio otus
13 Май 2020
Американский лебедь
Cygnus columbianus
23 Янв. 2020
Количество : 6
Дата съемки : 23 Янв. 2020
© Χάρης Κουρουζίδης
Американский лебедь
Cygnus columbianus
16 Фев. 2020
Количество : 6
Дата съемки : 16 Фев. 2020
© Χάρης Κουρουζίδης
Зарянка
Erithacus rubecula
3 Июнь 2014
Удод
Upupa epops
20 Март 2020
Чибис
Vanellus vanellus
20 Май 2013
Степная пустельга
Falco naumanni
13 Май 2018
Деряба
Turdus viscivorus
23 Дек. 2017
Обыкновенный канюк
Buteo buteo
14 Янв. 2016
Количество : 7
Дата съемки : 14 Янв. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Обыкновенная каменка
Oenanthe oenanthe
28 Авг. 2016
Красноголовый нырок
Aythya ferina
7 Дек. 2016
Количество : 8
Дата съемки : 7 Дек. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Красноголовый нырок
Aythya ferina
7 Дек. 2016
Количество : 1
Дата съемки : 7 Дек. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Белоглазый нырок
Aythya nyroca
7 Дек. 2016
Количество : 4
Дата съемки : 7 Дек. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Красноголовый нырок
Aythya ferina
3 Дек. 2016
Количество : 50
Дата съемки : 3 Дек. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Обыкновенная каменка
Oenanthe oenanthe
4 Апр. 2017
Домовый воробей
Passer domesticus
13 Янв. 2018
Количество : 1
Дата съемки : 13 Янв. 2018
© Χάρης Κουρουζίδης
Полуошейниковая мухоловка
Ficedula semitorquata
27 Сен. 2017
Авдотка
Burhinus oedicnemus
20 Июль 2015
Чибис
Vanellus vanellus
1 Май 2017
Малый баклан
Phalacrocorax pygmeus
18 Сен. 2016
Белощёкая болотная крачка
Chlidonias hybrida
18 Сен. 2016
Количество : 1
Дата съемки : 18 Сен. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Белоспинный дятел - Dendrocopos leucotos © Χάρης Κουρουζίδης (31 Окт. 2021)
Клёст еловик - Loxia curvirostra © Χάρης Κουρουζίδης (18 Июнь 2018)
Горная трясогузка - Motacilla cinerea © Χάρης Κουρουζίδης (28 Май 2019)
Ушастая сова - Asio otus © Χάρης Κουρουζίδης (13 Май 2020)
Американский лебедь - Cygnus columbianus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Янв. 2020)
Американский лебедь - Cygnus columbianus © Χάρης Κουρουζίδης (16 Фев. 2020)
Зарянка - Erithacus rubecula © Χάρης Κουρουζίδης (3 Июнь 2014)
Удод - Upupa epops © Χάρης Κουρουζίδης (20 Март 2020)
Чибис - Vanellus vanellus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Май 2013)
Степная пустельга - Falco naumanni © Χάρης Κουρουζίδης (13 Май 2018)
Деряба - Turdus viscivorus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Дек. 2017)
Обыкновенный канюк - Buteo buteo © Χάρης Κουρουζίδης (14 Янв. 2016)
Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe © Χάρης Κουρουζίδης (28 Авг. 2016)
Красноголовый нырок - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (7 Дек. 2016)
Красноголовый нырок - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (7 Дек. 2016)
Белоглазый нырок - Aythya nyroca © Χάρης Κουρουζίδης (7 Дек. 2016)
Красноголовый нырок - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (3 Дек. 2016)
Обыкновенная каменка - Oenanthe oenanthe © Χάρης Κουρουζίδης (4 Апр. 2017)
Домовый воробей - Passer domesticus © Χάρης Κουρουζίδης (13 Янв. 2018)
Полуошейниковая мухоловка - Ficedula semitorquata © Χάρης Κουρουζίδης (27 Сен. 2017)
Авдотка - Burhinus oedicnemus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Июль 2015)
Чибис - Vanellus vanellus © Χάρης Κουρουζίδης (1 Май 2017)
Малый баклан - Phalacrocorax pygmeus © Χάρης Κουρουζίδης (18 Сен. 2016)
Белощёкая болотная крачка - Chlidonias hybrida © Χάρης Κουρουζίδης (18 Сен. 2016)

Поддержите Проект

Поддержите Проект

Использование cookies

Этот сайт использует файлы cookies для более удобной работы пользователей с ним. Использование файлов cookies позволит natureguide.gr в улучшить функционал данного веб-сайта. Нажимая кнопку «Принимаю», Вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.