Χάρης Κουρουζίδης

Records

Filters

 • Birds
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • White backed Woodpecker
     • Great Spotted Woodpecker
  • Passeriformes
   • Fringillidae
    • Loxia
     • Red Crossbill
   • Motacillidae
    • Motacilla
     • Grey Wagtail
    • Anthus
     • Tawny Pipit
   • Muscicapidae
    • Erithacus
     • European Robin
    • Turdus
     • Mistle Thrush
     • Ring Ouzel
    • Oenanthe
     • Northern Wheatear
    • Ficedula
     • Semicollared Flycatcher
    • Phoenicurus
     • Black Redstart
    • Monticola
     • Common Rock Thrush
   • Passeridae
    • Passer
     • House Sparrow
   • Laniidae
    • Lanius
     • Masked Shrike
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Whinchat
   • Emberizidae
    • Plectrophenax
     • Snow Bunting
   • Paridae
    • Parus
     • European Crested Tit
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Asio
     • Long eared Owl
     • Short eared Owl
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Cygnus
     • Tundra Swan
    • Aythya
     • Common Pochard
     • Ferruginous Duck
    • Anas
     • Garganey
  • Coraciiformes
   • Upupidae
    • Upupa
     • Hoopoe
  • Charadriiformes
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Northern Lapwing
     • Spur winged Lapwing
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Eurasian Stone curlew
   • Sternidae
    • Chlidonias
     • Whiskered Tern
   • Laridae
    • Larus
     • Slender billed Gull
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Eurasian Oystercatcher
   • Scolopacidae
    • Tringa
     • Green Sandpiper
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Collared Pratincole
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Lesser Kestrel
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Buteo
     • Common Buzzard
     • Rough legged Buzzard
    • Accipiter
     • Levant Sparrowhawk
     • Eurasian Sparrowhawk
    • Aquila
     • Golden Eagle
     • Greater Spotted Eagle
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Pygmy Cormorant
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Bubulcus
     • Cattle Egret
    • Nycticorax
     • Black crowned Night Heron
    • Ardeola
     • Squacco Heron
    • Botaurus
     • Eurasian Bittern
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Glossy Ibis
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Greater Flamingo
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Dalmatian Pelican
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Black throated Loon
Cattle Egret
Bubulcus ibis
10 Nov. 2013
Greater Flamingo
Phoenicopterus roseus
9 Nov. 2013
Black crowned Night Heron
Nycticorax nycticorax
19 Sep. 2015
Black Redstart
Phoenicurus ochruros
1 Jun. 2013
Masked Shrike
Lanius nubicus
14 Jul. 2016
Number of : 1
Date of capt. : 14 Jul. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Mistle Thrush
Turdus viscivorus
14 May 2016
Great Spotted Woodpecker
Dendrocopos major
14 May 2016
Tawny Pipit
Anthus campestris
3 Feb. 2013
Levant Sparrowhawk
Accipiter brevipes
1 May 2013
Number of : 1
Date of capt. : 1 May 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Whinchat
Saxicola rubetra
Slender billed Gull
Larus genei
10 Oct. 2014
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
24 Mar. 2014
Number of : 1
Date of capt. : 24 Mar. 2014
© Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Oystercatcher
Haematopus ostralegus
Eurasian Oystercatcher
Haematopus ostralegus
24 Mar. 2014
Number of : 1
Date of capt. : 24 Mar. 2014
© Χάρης Κουρουζίδης
Common Rock Thrush
Monticola saxatilis
11 Jul. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 11 Jul. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
Squacco Heron
Ardeola ralloides
18 Aug. 2015
Common Rock Thrush
Monticola saxatilis
7 Aug. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 7 Aug. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
Golden Eagle
Aquila chrysaetos
7 Aug. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 7 Aug. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
European Robin
Erithacus rubecula
8 Aug. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 8 Aug. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
European Robin
Erithacus rubecula
7 Aug. 2015
Green Sandpiper
Tringa ochropus
18 Aug. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 18 Aug. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
Ring Ouzel
Turdus torquatus

Number of : 1
Date of capt. :
© Χάρης Κουρουζίδης
Levant Sparrowhawk
Accipiter brevipes
8 May 2012
Collared Pratincole
Glareola pratincola
Cattle Egret - Bubulcus ibis © Χάρης Κουρουζίδης (10 Nov. 2013)
Greater Flamingo - Phoenicopterus roseus © Χάρης Κουρουζίδης (9 Nov. 2013)
Black crowned Night Heron - Nycticorax nycticorax © Χάρης Κουρουζίδης (19 Sep. 2015)
Black Redstart - Phoenicurus ochruros © Χάρης Κουρουζίδης (1 Jun. 2013)
Masked Shrike - Lanius nubicus © Χάρης Κουρουζίδης (14 Jul. 2016)
Mistle Thrush - Turdus viscivorus © Χάρης Κουρουζίδης (14 May 2016)
Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major © Χάρης Κουρουζίδης (14 May 2016)
Tawny Pipit - Anthus campestris © Χάρης Κουρουζίδης (3 Feb. 2013)
Levant Sparrowhawk - Accipiter brevipes © Χάρης Κουρουζίδης (1 May 2013)
Whinchat - Saxicola rubetra © Χάρης Κουρουζίδης
Slender billed Gull - Larus genei © Χάρης Κουρουζίδης (10 Oct. 2014)
Glossy Ibis - Plegadis falcinellus © Χάρης Κουρουζίδης (24 Mar. 2014)
Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegus © Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegus © Χάρης Κουρουζίδης (24 Mar. 2014)
Common Rock Thrush - Monticola saxatilis © Χάρης Κουρουζίδης (11 Jul. 2015)
Squacco Heron - Ardeola ralloides © Χάρης Κουρουζίδης (18 Aug. 2015)
Common Rock Thrush - Monticola saxatilis © Χάρης Κουρουζίδης (7 Aug. 2015)
Golden Eagle - Aquila chrysaetos © Χάρης Κουρουζίδης (7 Aug. 2015)
European Robin - Erithacus rubecula © Χάρης Κουρουζίδης (8 Aug. 2015)
European Robin - Erithacus rubecula © Χάρης Κουρουζίδης (7 Aug. 2015)
Green Sandpiper - Tringa ochropus © Χάρης Κουρουζίδης (18 Aug. 2015)
Ring Ouzel - Turdus torquatus © Χάρης Κουρουζίδης
Levant Sparrowhawk - Accipiter brevipes © Χάρης Κουρουζίδης (8 May 2012)
Collared Pratincole - Glareola pratincola © Χάρης Κουρουζίδης

Support The Project By Making A Donation With Any Amount

Donate

Cookie Policy

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit. By using this website you consent to our use of these cookies.