Μιχάλης Βαμβακάς

Records

Filters

Category
Pine Bunting
Emberiza leucocephalos
12 Feb. 2018
Greater Spotted Eagle
Aquila clanga
9 Feb. 2018
Greylag Goose
Anser anser
30 Jan. 2018
Black Stork
Ciconia nigra
30 Jan. 2018
Number of : 3
Date of capt. : 30 Jan. 2018
© Μιχάλης Βαμβακάς
Common Kingfisher
Alcedo atthis
1 Feb. 2018
Black Stork
Ciconia nigra
30 Jan. 2018
Little Bustard
Tetrax tetrax
26 Jan. 2018
Gray wolf
Canis lupus
26 Jan. 2018
Merlin
Falco columbarius
26 Jan. 2018
Number of : 1
Date of capt. : 26 Jan. 2018
© Μιχάλης Βαμβακάς
Little Bustard
Tetrax tetrax
26 Jan. 2018
Gray wolf
Canis lupus
26 Jan. 2018
European rabbit
Oryctolagus cuniculus
12 Apr. 2016
Red squirrel
Sciurus vulgaris
28 Apr. 2016
Southern white-breasted hedgehog
Erinaceus concolor
31 May 2015
Least weasel
Mustela nivalis
27 Oct. 2015
European ground squirrel
Spermophilus citellus
21 Jun. 2013
Wildcat
Felis silvestris
23 Nov. 2014
Number of : 1
Date of capt. : 23 Nov. 2014
© Μιχάλης Βαμβακάς
Chamois
Rupicapra rupicapra
15 Jul. 2013
Red fox
Vulpes vulpes
9 Oct. 2014
Golden jackal
Canis aureus
15 Feb. 2017
Black necked Grebe
Podiceps nigricollis
12 Dec. 2017
Lesser White fronted Goose
Anser erythropus
30 Dec. 2017
Number of : 1
Date of capt. : 30 Dec. 2017
© Μιχάλης Βαμβακάς
Lesser White fronted Goose
Anser erythropus
30 Dec. 2017
Number of : 100
Date of capt. : 30 Dec. 2017
© Μιχάλης Βαμβακάς
White headed Duck
Oxyura leucocephala
25 Dec. 2017
Pine Bunting - Emberiza leucocephalos© Μιχάλης Βαμβακάς (12 Feb. 2018)
Greater Spotted Eagle - Aquila clanga© Μιχάλης Βαμβακάς (9 Feb. 2018)
Greylag Goose - Anser anser© Μιχάλης Βαμβακάς (30 Jan. 2018)
Black Stork - Ciconia nigra© Μιχάλης Βαμβακάς (30 Jan. 2018)
Common Kingfisher - Alcedo atthis© Μιχάλης Βαμβακάς (1 Feb. 2018)
Black Stork - Ciconia nigra© Μιχάλης Βαμβακάς (30 Jan. 2018)
Little Bustard - Tetrax tetrax© Μιχάλης Βαμβακάς (26 Jan. 2018)
Gray wolf - Canis lupus© Μιχάλης Βαμβακάς (26 Jan. 2018)
Merlin - Falco columbarius© Μιχάλης Βαμβακάς (26 Jan. 2018)
Little Bustard - Tetrax tetrax© Μιχάλης Βαμβακάς (26 Jan. 2018)
Gray wolf - Canis lupus© Μιχάλης Βαμβακάς (26 Jan. 2018)
European rabbit - Oryctolagus cuniculus© Μιχάλης Βαμβακάς (12 Apr. 2016)
Red squirrel - Sciurus vulgaris© Μιχάλης Βαμβακάς (28 Apr. 2016)
Southern white-breasted hedgehog - Erinaceus concolor© Μιχάλης Βαμβακάς (31 May 2015)
Least weasel - Mustela nivalis© Μιχάλης Βαμβακάς (27 Oct. 2015)
European ground squirrel - Spermophilus citellus© Μιχάλης Βαμβακάς (21 Jun. 2013)
Wildcat - Felis silvestris© Μιχάλης Βαμβακάς (23 Nov. 2014)
Chamois - Rupicapra rupicapra© Μιχάλης Βαμβακάς (15 Jul. 2013)
Red fox - Vulpes vulpes© Μιχάλης Βαμβακάς (9 Oct. 2014)
Golden jackal - Canis aureus© Μιχάλης Βαμβακάς (15 Feb. 2017)
Black necked Grebe - Podiceps nigricollis© Μιχάλης Βαμβακάς (12 Dec. 2017)
Lesser White fronted Goose - Anser erythropus© Μιχάλης Βαμβακάς (30 Dec. 2017)
Lesser White fronted Goose - Anser erythropus© Μιχάλης Βαμβακάς (30 Dec. 2017)
White headed Duck - Oxyura leucocephala© Μιχάλης Βαμβακάς (25 Dec. 2017)

Cookie Policy

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit. By using this website you consent to our use of these cookies.