Χάρης Κουρουζίδης

Records

Filters

 • Birds
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Anas
     • Mallard
     • Garganey
    • Cygnus
     • Tundra Swan
    • Aythya
     • Common Pochard
     • Ferruginous Duck
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Common Kestrel
     • Lesser Kestrel
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • White backed Woodpecker
     • Great Spotted Woodpecker
  • Passeriformes
   • Fringillidae
    • Loxia
     • Red Crossbill
   • Motacillidae
    • Motacilla
     • Grey Wagtail
    • Anthus
     • Tawny Pipit
   • Muscicapidae
    • Erithacus
     • European Robin
    • Turdus
     • Mistle Thrush
     • Ring Ouzel
    • Oenanthe
     • Northern Wheatear
    • Ficedula
     • Semicollared Flycatcher
    • Phoenicurus
     • Black Redstart
    • Monticola
     • Common Rock Thrush
   • Passeridae
    • Passer
     • House Sparrow
   • Laniidae
    • Lanius
     • Masked Shrike
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Whinchat
   • Emberizidae
    • Plectrophenax
     • Snow Bunting
   • Paridae
    • Parus
     • European Crested Tit
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Asio
     • Long eared Owl
     • Short eared Owl
  • Coraciiformes
   • Upupidae
    • Upupa
     • Hoopoe
  • Charadriiformes
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Northern Lapwing
     • Spur winged Lapwing
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Eurasian Stone curlew
   • Sternidae
    • Chlidonias
     • Whiskered Tern
   • Laridae
    • Larus
     • Slender billed Gull
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Eurasian Oystercatcher
   • Scolopacidae
    • Tringa
     • Green Sandpiper
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Collared Pratincole
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Buteo
     • Common Buzzard
     • Rough legged Buzzard
    • Accipiter
     • Levant Sparrowhawk
     • Eurasian Sparrowhawk
    • Aquila
     • Golden Eagle
     • Greater Spotted Eagle
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Pygmy Cormorant
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Bubulcus
     • Cattle Egret
    • Nycticorax
     • Black crowned Night Heron
    • Ardeola
     • Squacco Heron
    • Botaurus
     • Eurasian Bittern
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Glossy Ibis
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Greater Flamingo
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Dalmatian Pelican
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Black throated Loon
Mallard
Anas platyrhynchos
14 Nov. 2021
Common Kestrel
Falco tinnunculus
14 May 2021
White backed Woodpecker
Dendrocopos leucotos
17 Oct. 2021
White backed Woodpecker
Dendrocopos leucotos
31 Oct. 2021
Red Crossbill
Loxia curvirostra
18 Jul. 2018
Grey Wagtail
Motacilla cinerea
28 May 2019
Long eared Owl
Asio otus
13 May 2020
Tundra Swan
Cygnus columbianus
23 Jan. 2020
Number of : 6
Date of capt. : 23 Jan. 2020
© Χάρης Κουρουζίδης
Tundra Swan
Cygnus columbianus
16 Feb. 2020
Number of : 6
Date of capt. : 16 Feb. 2020
© Χάρης Κουρουζίδης
European Robin
Erithacus rubecula
3 Jul. 2014
Hoopoe
Upupa epops
20 Mar. 2020
Northern Lapwing
Vanellus vanellus
20 May 2013
Lesser Kestrel
Falco naumanni
13 May 2018
Mistle Thrush
Turdus viscivorus
23 Dec. 2017
Common Buzzard
Buteo buteo
14 Jan. 2016
Number of : 7
Date of capt. : 14 Jan. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe
28 Aug. 2016
Common Pochard
Aythya ferina
7 Dec. 2016
Number of : 8
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Common Pochard
Aythya ferina
7 Dec. 2016
Number of : 1
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Ferruginous Duck
Aythya nyroca
7 Dec. 2016
Number of : 4
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Common Pochard
Aythya ferina
3 Dec. 2016
Number of : 50
Date of capt. : 3 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe
4 Apr. 2017
House Sparrow
Passer domesticus
13 Jan. 2018
Number of : 1
Date of capt. : 13 Jan. 2018
© Χάρης Κουρουζίδης
Semicollared Flycatcher
Ficedula semitorquata
27 Sep. 2017
Eurasian Stone curlew
Burhinus oedicnemus
20 Jun. 2015
Mallard - Anas platyrhynchos © Χάρης Κουρουζίδης (14 Nov. 2021)
Common Kestrel - Falco tinnunculus © Χάρης Κουρουζίδης (14 May 2021)
White backed Woodpecker - Dendrocopos leucotos © Χάρης Κουρουζίδης (17 Oct. 2021)
White backed Woodpecker - Dendrocopos leucotos © Χάρης Κουρουζίδης (31 Oct. 2021)
Red Crossbill - Loxia curvirostra © Χάρης Κουρουζίδης (18 Jul. 2018)
Grey Wagtail - Motacilla cinerea © Χάρης Κουρουζίδης (28 May 2019)
Long eared Owl - Asio otus © Χάρης Κουρουζίδης (13 May 2020)
Tundra Swan - Cygnus columbianus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Jan. 2020)
Tundra Swan - Cygnus columbianus © Χάρης Κουρουζίδης (16 Feb. 2020)
European Robin - Erithacus rubecula © Χάρης Κουρουζίδης (3 Jul. 2014)
Hoopoe - Upupa epops © Χάρης Κουρουζίδης (20 Mar. 2020)
Northern Lapwing - Vanellus vanellus © Χάρης Κουρουζίδης (20 May 2013)
Lesser Kestrel - Falco naumanni © Χάρης Κουρουζίδης (13 May 2018)
Mistle Thrush - Turdus viscivorus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Dec. 2017)
Common Buzzard - Buteo buteo © Χάρης Κουρουζίδης (14 Jan. 2016)
Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe © Χάρης Κουρουζίδης (28 Aug. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Ferruginous Duck - Aythya nyroca © Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (3 Dec. 2016)
Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe © Χάρης Κουρουζίδης (4 Apr. 2017)
House Sparrow - Passer domesticus © Χάρης Κουρουζίδης (13 Jan. 2018)
Semicollared Flycatcher - Ficedula semitorquata © Χάρης Κουρουζίδης (27 Sep. 2017)
Eurasian Stone curlew - Burhinus oedicnemus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Jun. 2015)

Support The Project By Making A Donation With Any Amount

Donate

Cookie Policy

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit. By using this website you consent to our use of these cookies.