Χάρης Κουρουζίδης

Records

Filters

Category
Common Buzzard
Buteo buteo
14 Jan. 2016
Number of : 7
Date of capt. : 14 Jan. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe
28 Aug. 2016
Common Pochard
Aythya ferina
7 Dec. 2016
Number of : 8
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Common Pochard
Aythya ferina
7 Dec. 2016
Number of : 1
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Ferruginous Duck
Aythya nyroca
7 Dec. 2016
Number of : 4
Date of capt. : 7 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Common Pochard
Aythya ferina
3 Dec. 2016
Number of : 50
Date of capt. : 3 Dec. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe
4 Apr. 2017
Semicollared Flycatcher
Ficedula semitorquata
27 Sep. 2017
Number of : 1
Date of capt. : 27 Sep. 2017
© Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Stone curlew
Burhinus oedicnemus
20 Jun. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 20 Jun. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
Northern Lapwing
Vanellus vanellus
1 May 2017
Number of : 1
Date of capt. : 1 May 2017
© Χάρης Κουρουζίδης
Pygmy Cormorant
Phalacrocorax pygmeus
18 Sep. 2016
Number of : 1
Date of capt. : 18 Sep. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Whiskered Tern
Chlidonias hybrida
18 Sep. 2016
Number of : 1
Date of capt. : 18 Sep. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Cattle Egret
Bubulcus ibis
10 Nov. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 10 Nov. 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Greater Flamingo
Phoenicopterus roseus
9 Nov. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 9 Nov. 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Black crowned Night Heron
Nycticorax nycticorax
19 Sep. 2015
Number of : 1
Date of capt. : 19 Sep. 2015
© Χάρης Κουρουζίδης
Black Redstart
Phoenicurus ochruros
1 Jun. 2013
Number of : 1
Date of capt. : 1 Jun. 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Mistle Thrush
Turdus viscivorus
14 May 2016
Number of : 1
Date of capt. : 14 May 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Great Spotted Woodpecker
Dendrocopos major
14 May 2016
Number of : 1
Date of capt. : 14 May 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Tawny Pipit
Anthus campestris
3 Feb. 2013
Levant Sparrowhawk
Accipiter brevipes
1 May 2013
Number of : 1
Date of capt. : 1 May 2013
© Χάρης Κουρουζίδης
Whinchat
Saxicola rubetra
Slender billed Gull
Larus genei
10 Oct. 2014
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
24 Mar. 2014
Number of : 1
Date of capt. : 24 Mar. 2014
© Χάρης Κουρουζίδης
Eurasian Oystercatcher
Haematopus ostralegus
Common Buzzard - Buteo buteo© Χάρης Κουρουζίδης (14 Jan. 2016)
Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe© Χάρης Κουρουζίδης (28 Aug. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina© Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina© Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Ferruginous Duck - Aythya nyroca© Χάρης Κουρουζίδης (7 Dec. 2016)
Common Pochard - Aythya ferina© Χάρης Κουρουζίδης (3 Dec. 2016)
Northern Wheatear - Oenanthe oenanthe© Χάρης Κουρουζίδης (4 Apr. 2017)
Semicollared Flycatcher - Ficedula semitorquata© Χάρης Κουρουζίδης (27 Sep. 2017)
Eurasian Stone curlew - Burhinus oedicnemus© Χάρης Κουρουζίδης (20 Jun. 2015)
Northern Lapwing - Vanellus vanellus© Χάρης Κουρουζίδης (1 May 2017)
Pygmy Cormorant - Phalacrocorax pygmeus© Χάρης Κουρουζίδης (18 Sep. 2016)
Whiskered Tern - Chlidonias hybrida© Χάρης Κουρουζίδης (18 Sep. 2016)
Cattle Egret - Bubulcus ibis© Χάρης Κουρουζίδης (10 Nov. 2013)
Greater Flamingo - Phoenicopterus roseus© Χάρης Κουρουζίδης (9 Nov. 2013)
Black crowned Night Heron - Nycticorax nycticorax© Χάρης Κουρουζίδης (19 Sep. 2015)
Black Redstart - Phoenicurus ochruros© Χάρης Κουρουζίδης (1 Jun. 2013)
Mistle Thrush - Turdus viscivorus© Χάρης Κουρουζίδης (14 May 2016)
Great Spotted Woodpecker - Dendrocopos major© Χάρης Κουρουζίδης (14 May 2016)
Tawny Pipit - Anthus campestris© Χάρης Κουρουζίδης (3 Feb. 2013)
Levant Sparrowhawk - Accipiter brevipes© Χάρης Κουρουζίδης (1 May 2013)
Whinchat - Saxicola rubetra© Χάρης Κουρουζίδης
Slender billed Gull - Larus genei© Χάρης Κουρουζίδης (10 Oct. 2014)
Glossy Ibis - Plegadis falcinellus© Χάρης Κουρουζίδης (24 Mar. 2014)
Eurasian Oystercatcher - Haematopus ostralegus© Χάρης Κουρουζίδης

Cookie Policy

This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit. By using this website you consent to our use of these cookies.