Φυτά Ελλάδας - Λίστα ειδών

Φίλτρα

 • Φυτά
  • Lamiales
   • Acanthaceae
    • Acanthus
     • Acanthus greuterianus
     • Acanthus mollis
     • Acanthus spinosus
    • Vicia
     • Vicia articulata
     • Vicia bithynica
     • Vicia cracca
     • Vicia cretica
     • Vicia hirsuta
     • Vicia hybrida
     • Vicia lathyroides
     • Vicia melanops
     • Vicia narbonensis
     • Vicia pinetorum
     • Vicia sativa
     • Vicia sepium
     • Vicia sibthorpii
     • Vicia tenuifolia
     • Vicia tetrasperma
   • Plantaginaceae
    • Chaenorhinum
     • Chaenorhinum minus
    • Plantago
     • Plantago afra
     • Plantago amplexicaulis
     • Plantago argentea
     • Plantago crassifolia
     • Plantago cretica
     • Plantago holosteum
     • Plantago lanceolata
     • Plantago media
   • Callitrichaceae
    • Callitriche
     • Callitriche palustris
   • Lamiaceae or Labiatae
    • Cytisus
     • Cytisus procumbens
     • Cytisus villosus
     • Cytisus scoparius
    • Ajuga
     • Ajuga chamaepitys
     • Ajuga genevensis
     • Ajuga iva
     • Ajuga laxmannii
     • Ajuga orientalis
     • Ajuga reptans
    • Ballota
     • Ballota acetabulosa
     • Ballota nigra
     • Ballota pseudodictamnus
    • Clinopodium
     • Clinopodium alpinum
    • Glechoma
     • Glechoma hirsuta
    • Lamium
     • Lamium amplexicaule
     • Lamium bifidum
     • Lamium garganicum
     • Lamium maculatum
     • Lamium moschatum
     • Lamium purpureum
    • Lavandula
     • Lavandula stoechas
    • Leonurus
     • Leonurus cardiaca
    • Lycopus
     • Lycopus europaeus
     • Lycopus exaltatus
    • Marrubium
     • Marrubium anisodon
     • Marrubium peregrinum
     • Marrubium thessalum
     • Marrubium velutinum
     • Marrubium vulgare
    • Mentha
     • Mentha aquatica
     • Mentha longifolia
     • Mentha pulegium
     • Mentha suaveolens
    • Micromeria
     • Micromeria juliana
     • Micromeria nervosa
    • Nepeta
     • Nepeta argolica
     • Nepeta cataria
     • Nepeta melissifolia
     • Nepeta nuda
     • Nepeta spruneri
    • Origanum
     • Origanum calcaratum
     • Origanum dictamnus
     • Origanum onites
     • Origanum vulgare
    • Phlomis
     • Phlomis cretica
     • Phlomis floccosa
     • Phlomis fruticosa
     • Phlomis lanata
     • Phlomis samia
    • Prasium
     • Prasium majus
    • Prunella
     • Prunella laciniata
     • Prunella vulgaris
    • Rosmarinus
     • Rosmarinus officinalis
    • Salvia
     • Salvia sclarea
     • Salvia aethiopis
     • Salvia amplexicaulis
     • Salvia argentea
     • Salvia fruticosa
     • Salvia glutinosa
     • Salvia officinalis
     • Salvia ringens
     • Salvia verbenaca
     • Salvia verticillata
     • Salvia virgata
     • Salvia viridis
    • Satureja
     • Satureja montana
     • Satureja pilosa
     • Satureja thymbra
    • Scutellaria
     • Scutellaria albida
     • Scutellaria alpina
     • Scutellaria columnae
     • Scutellaria galericulata
     • Scutellaria sieberi
    • Sideritis
     • Sideritis clandestina
     • Sideritis lanata
     • Sideritis montana
     • Sideritis scardica
     • Sideritis sipylea
    • Stachys
     • Stachys alopecuros
     • Stachys alpina
     • Stachys angustifolia
     • Stachys annua
     • Stachys germanica
     • Stachys iva
     • Stachys leucoglossa
     • Stachys mucronata
     • Stachys officinalis
     • Stachys palustris
     • Stachys parolinii
     • Stachys plumosa
     • Stachys scardica
     • Stachys spinosa
     • Stachys spinulosa
     • Stachys sylvatica
     • Stachys tetragona
     • Stachys tymphaea
    • Teucrium
     • Teucrium alpestre
     • Teucrium brevifolium
     • Teucrium capitatum
     • Teucrium chamaedrys
     • Teucrium cuneifolium
     • Teucrium divaricatum
     • Teucrium francisci-werneri
     • Teucrium halacsyanum
     • Teucrium microphyllum
     • Teucrium montanum
    • Thymbra
     • Thymbra calostachya
     • Thymbra capitata
    • Thymus
     • Thymus atticus
     • Thymus boissieri
     • Thymus leucotrichus
     • Thymus parnassicus
     • Thymus teucrioides
    • Ziziphora
     • Ziziphora capitata
   • Gesneriaceae
    • Haberlea
     • Haberlea rhodopensis
    • Jankaea
     • Jankaea heldreichii
    • Ramonda
     • Ramonda serbica
   • Globulariaceae
    • Globularia
     • Globularia alypum
     • Globularia cordifolia
   • Lentibulariaceae
    • Pinguicula
     • Pinguicula balcanica
   • Oleaceae
    • Fraxinus
     • Fraxinus ornus
    • Jasminum
     • Jasminum fruticans
    • Ligustrum
     • Ligustrum vulgare
    • Olea
     • Olea europaea europaea
    • Phillyrea
     • Phillyrea latifolia
    • Syringa
     • Syringa vulgaris
   • Orobanchaceae
    • Bellardia
     • Bellardia trixago
    • Euphrasia
     • Euphrasia salisburgensis
    • Lathraea
     • Lathraea squamaria
    • Macrosyringion
     • Macrosyringion glutinosum
    • Odontites
     • Odontites linkii
     • Odontites vulgaris
    • Orobanche
     • Orobanche alba
     • Orobanche gracilis
     • Orobanche hederae
     • Orobanche minor
     • Orobanche pubescens
    • Phelipanche
     • Phelipanche nana
    • Rhinanthus
     • Rhinanthus minor
     • Rhinanthus rumelicus
   • Scrophulariaceae
    • Melampyrum
     • Melampyrum arvense
     • Melampyrum cristatum
     • Melampyrum sylvaticum
    • Pedicularis
     • Pedicularis friderici-augusti
     • Pedicularis graeca
     • Pedicularis olympica
     • Pedicularis petiolaris
    • Rhynchocorys
     • Rhynchocorys elephas
    • Scrophularia
     • Scrophularia canina
     • Scrophularia heterophylla
     • Scrophularia laciniata
     • Scrophularia lucida
     • Scrophularia nodosa
     • Scrophularia peregrina
     • Scrophularia scopolii
     • Scrophularia umbrosa
    • Verbascum
     • Verbascum adenanthum
     • Verbascum arcturus
     • Verbascum blattaria
     • Verbascum daenzeri
     • Verbascum delphicum
     • Verbascum densiflorum
     • Verbascum graecum
     • Verbascum longifolium
     • Verbascum mallophorum
     • Verbascum phlomoides
     • Verbascum pinnatifidum
     • Verbascum roripifolium
     • Verbascum sinuatum
     • Verbascum spinosum
     • Verbascum undulatum
     • Verbascum xanthophoeniceum
   • Veronicaceae
    • Cymbalaria
     • Cymbalaria longipes
     • Cymbalaria muralis
    • Digitalis
     • Digitalis grandiflora
     • Digitalis lanata
     • Digitalis viridiflora
    • Gratiola
     • Gratiola officinalis
    • Kickxia
     • Kickxia spuria
    • Linaria
     • Linaria angustissima
     • Linaria chalepensis
     • Linaria genistifolia
     • Linaria micrantha
     • Linaria pelisseriana
     • Linaria peloponnesiaca
     • Linaria simplex
     • Linaria triphylla
    • Misopates
     • Misopates orontium
    • Sibthorpia
     • Sibthorpia europaea
    • Veronica
     • Veronica acinifolia
     • Veronica anagallis-aquatica
     • Veronica arvensis
     • Veronica barrelieri
     • Veronica beccabunga
     • Veronica bozakmanii
     • Veronica chamaedrys
     • Veronica chamaedrys chamaedryoides
     • Veronica cymbalaria
     • Veronica hederifolia
     • Veronica officinalis
     • Veronica orsiniana
     • Veronica peregrina
     • Veronica persica
     • Veronica polita
     • Veronica praecox
     • Veronica serpyllifolia
     • Veronica thymifolia
     • Veronica triloba
     • Veronica triphyllos
     • Veronica urticifolia
     • Veronica verna
   • Verbenaceae
    • Verbena
     • Verbena officinalis
    • Vitex
     • Vitex agnus-castus
  • Dipsacales
   • Adoxaceae
    • Sambucus
     • Sambucus ebulus
     • Sambucus nigra
    • Viburnum
     • Viburnum lantana
     • Viburnum opulus
     • Viburnum tinus
   • Caprifoliaceae
    • Lonicera
     • Lonicera caprifolium
     • Lonicera implexa
     • Lonicera nummulariifolia
   • Dipsacaceae
    • Cephalaria
     • Cephalaria ambrosioides
     • Cephalaria leucantha
     • Cephalaria transsylvanica
    • Dipsacus
     • Dipsacus fullonum
    • Knautia
     • Knautia midzorensis
     • Knautia orientalis
    • Lomelosia
     • Lomelosia argentea
     • Lomelosia brachiata
     • Lomelosia divaricata
     • Lomelosia graminifolia
    • Pterocephalus
     • Pterocephalus perennis
     • Pterocephalus plumosus
    • Scabiosa
     • Scabiosa ochroleuca
     • Scabiosa tenuis
     • Scabiosa webbiana
   • Valerianaceae
    • Centranthus
     • Centranthus ruber
    • Valeriana
     • Valeriana asarifolia
     • Valeriana officinalis
     • Valeriana olenaea
     • Valeriana tuberosa
    • Valerianella
     • Valerianella echinata
     • Valerianella vesicaria
  • Sapindales
   • Aceraceae
    • Acer
     • Acer campestre
     • Acer monspessulanum
     • Acer negundo
     • Acer platanoides
     • Acer sempervirens
     • Acer tataricum
   • Anacardiaceae
    • Cotinus
     • Cotinus coggygria
    • Pistacia
     • Pistacia lentiscus
    • Rhus
     • Rhus coriaria
   • Biebersteiniaceae
    • Biebersteinia
     • Biebersteinia orphanidis
   • Hippocastanaceae
    • Aesculus
     • Aesculus hippocastanum
   • Meliaceae
    • Melia
     • Melia azedarach
   • Rutaceae
    • Dictamnus
     • Dictamnus albus
    • Haplophyllum
     • Haplophyllum coronatum
    • Ruta
     • Ruta graveolens
  • Asparagales
   • Agavaceae
    • Agave
     • Agave americana
   • Alliaceae
    • Allium
     • Allium ampeloprasum
     • Allium chamaespathum
     • Allium commutatum
     • Allium cyrilli
     • Allium flavum
     • Allium guttatum
     • Allium neapolitanum
     • Allium paniculatum
     • Allium roseum
     • Allium rubrovittatum
     • Allium sphaerocephalon
     • Allium stamineum
     • Allium staticiforme
     • Allium subhirsutum
     • Allium tardans
     • Allium trifoliatum
     • Allium ursinum
   • Amaryllidaceae
    • Galanthus
     • Galanthus elwesii
    • Leucojum
     • Leucojum aestivum
    • Narcissus
     • Narcissus tazetta
     • Narcissus tazetta aureus
    • Pancratium
     • Pancratium maritimum
    • Sternbergia
     • Sternbergia colchiciflora
     • Sternbergia lutea
   • Asparagageae
    • Anthericum
     • Anthericum liliago
    • Asparagus
     • Asparagus aphyllus
    • Polygonatum
     • Polygonatum odoratum
   • Asphodelaceae
    • Asphodeline
     • Asphodeline liburnica
     • Asphodeline lutea
    • Asphodelus
     • Asphodelus albus
     • Asphodelus fistulosus
     • Asphodelus ramosus
   • Hyacinthaceae
    • Bellevalia
     • Bellevalia brevipedicellata
     • Bellevalia ciliata
     • Bellevalia hyacinthoides
     • Bellevalia romana
     • Bellevalia sitiaca
     • Bellevalia trifoliata
    • Drimia
     • Drimia numidica
    • Muscari
     • Muscari botryoides
     • Muscari commutatum
     • Muscari neglectum
    • Ornithogalum
     • Ornithogalum nutans
     • Ornithogalum boucheanum
     • Ornithogalum collinum
     • Ornithogalum creticum
     • Ornithogalum fimbriatum
     • Ornithogalum montanum
     • Ornithogalum narbonense
     • Ornithogalum oligophyllum
     • Ornithogalum sibthorpii
     • Ornithogalum umbellatum
     • Ornithogalum orthophyllum
    • Scilla
     • Scilla andria
     • Scilla messeniaca
     • Scilla nana
     • Scilla subnivalis
     • Scilla hyacinthoides
   • Iridaceae
    • Crocus
     • Crocus boryi
     • Crocus chrysanthus
     • Crocus cvijicii
     • Crocus goulimyi
     • Crocus laevigatus
     • Crocus oreocreticus
     • Crocus pallasii
     • Crocus pulchellus
     • Crocus sieberi
     • Crocus tournefortii
     • Crocus veluchensis
    • Gladiolus
     • Gladiolus italicus
     • Gladiolus palustris
     • Gladiolus illyricus
    • Iris
     • Iris germanica
     • Iris orientalis
     • Iris pseudacorus
     • Iris reichenbachii
     • Iris sintenisi
     • Iris suaveolens
     • Iris tuberosa
     • Iris unguicularis cretensis
    • Moraea
     • Moraea mediterranea
     • Moraea sisyrinchium
    • Romulea
     • Romulea bulbocodium
     • Romulea linaresii graeca
   • Orchidaceae
    • Anacamptis
     • Anacamptis boryi
     • Anacamptis collina
     • Anacamptis laxiflora
     • Anacamptis pyramidalis
     • Anacamptis sancta
    • Cephalanthera
     • Cephalanthera longifolia
     • Cephalanthera damasonium
     • Cephalanthera epipactoides
     • Cephalanthera rubra
    • Dactylorhiza
     • Dactylorhiza romana
     • Dactylorhiza baumanniana
     • Dactylorhiza iberica
     • Dactylorhiza kalopissii
     • Dactylorhiza saccifera
     • Dactylorhiza sambucina
    • Epipactis
     • Epipactis atrorubens
     • Epipactis helleborine
     • Epipactis microphylla
     • Epipactis palustris
    • Gymnadenia
     • Gymnadenia conopsea
     • Gymnadenia frivaldii
    • Himantoglossum
     • Himantoglossum jankae
     • Himantoglossum robertianum
    • Limodorum
     • Limodorum abortivum
    • Neotinea
     • Neotinea lactea
     • Neotinea maculata
     • Neotinea tridentata
     • Neotinea ustulata
    • Ophrys
     • Ophrys apifera
     • Ophrys argolica
     • Ophrys bombyliflora
     • Ophrys delphinensis
     • Ophrys ferrum-equinum
     • Ophrys lutea lutea
     • Ophrys mammosa
     • Ophrys sicula
     • Ophrys speculum
     • Ophrys tenthredinifera
     • Ophrys lutea
    • Orchis
     • Orchis anatolica
     • Orchis anthropophora
     • Orchis italica
     • Orchis mascula
     • Orchis pallens
     • Orchis pauciflora
     • Orchis provincialis
     • Orchis purpurea
     • Orchis quadripunctata
     • Orchis simia
    • Platanthera
     • Platanthera bifolia
     • Platanthera chlorantha
    • Pseudorchis
     • Pseudorchis albida
    • Serapias
     • Serapias bergonii
     • Serapias lingua
     • Serapias parviflora
     • Serapias vomeracea
    • Spiranthes
     • Spiranthes spiralis
   • Ruscaceae
    • Ruscus
     • Ruscus aculeatus
  • Caryophyllales
   • Aizoaceae
    • Mesembryanthemum
     • Mesembryanthemum nodiflorum
   • Amaranthaceae
    • Amaranthus
     • Amaranthus albus
     • Amaranthus cruentus
     • Amaranthus viridis
   • Cactaceae
    • Opuntia
     • Opuntia ficus-indica
   • Caryophyllaceae
    • Agrostemma
     • Agrostemma githago githago
    • Arenaria
     • Arenaria guicciardii
     • Arenaria leptoclados
     • Arenaria muralis
     • Arenaria serpyllifolia
    • Atocion
     • Atocion armeria
    • Bolanthus
     • Bolanthus graecus
     • Bolanthus laconicus
     • Bolanthus thymifolius
    • Cerastium
     • Cerastium banaticum
     • Cerastium candidissimum
     • Cerastium comatum
     • Cerastium decalvans
     • Cerastium dichotomum
     • Cerastium glomeratum
     • Cerastium runemarkii
     • Cerastium scaposum
     • Cerastium semidecandrum
    • Corrigiola
     • Corrigiola litoralis
    • Dianthus
     • Dianthus armeria
     • Dianthus biflorus
     • Dianthus corymbosus
     • Dianthus cruentus
     • Dianthus deltoides
     • Dianthus diffusus
     • Dianthus giganteus
     • Dianthus gracilis
     • Dianthus pinifolius
     • Dianthus serratifolius
     • Dianthus stenopetalus
     • Dianthus sylvestris
     • Dianthus tenuiflorus
     • Dianthus tripunctatus
     • Dianthus tymphresteus
     • Dianthus viscidus
     • Dianthus zonatus
    • Drypis
     • Drypis spinosa
    • Holosteum
     • Holosteum umbellatum
    • Minuartia
     • Minuartia globulosa
     • Minuartia hamata
     • Minuartia juniperina
     • Minuartia recurva
    • Moehringia
     • Moehringia pendula
    • Moenchia
     • Moenchia graeca
     • Moenchia mantica
    • Paronychia
     • Paronychia echinulata
     • Paronychia macedonica
     • Paronychia macrosepala
     • Paronychia rechingeri
    • Petrorhagia
     • Petrorhagia armerioides
     • Petrorhagia dubia
     • Petrorhagia fasciculata
     • Petrorhagia glumacea
     • Petrorhagia graminea
     • Petrorhagia grandiflora
     • Petrorhagia saxifraga
     • Petrorhagia thessala
    • Polycarpon
     • Polycarpon tetraphyllum
    • Sagina
     • Sagina apetala
     • Sagina maritima
     • Sagina procumbens
    • Saponaria
     • Saponaria calabrica
     • Saponaria glutinosa
     • Saponaria intermedia
     • Saponaria officinalis
    • Scleranthus
     • Scleranthus annuus
    • Silene
     • Silene apetala
     • Silene baccifera
     • Silene behen
     • Silene bellidifolia
     • Silene caesia
     • Silene colorata
     • Silene congesta
     • Silene conica
     • Silene corinthiaca
     • Silene cretica
     • Silene cythnia
     • Silene dichotoma
     • Silene fabaria
     • Silene fabarioides
     • Silene flavescens
     • Silene frivaldskyana
     • Silene fruticosa
     • Silene gallica
     • Silene gallinyi
     • Silene gigantea
     • Silene graeca
     • Silene haussknechtii
     • Silene heuffelii
     • Silene italica
     • Silene latifolia
     • Silene nocturna
     • Silene paradoxa
     • Silene pentelica
     • Silene radicosa
     • Silene reinholdii
     • Silene sartorii
     • Silene saxifraga
     • Silene sclerocarpa
     • Silene subconica
     • Silene tenuiflora
     • Silene ungeri
     • Silene viridiflora
     • Silene roemeri
    • Spergularia
     • Spergularia bocconei
     • Spergularia rubra
    • Stellaria
     • Stellaria alsine
     • Stellaria aquatica
     • Stellaria cupaniana
     • Stellaria graminea
     • Stellaria media
    • Vaccaria
     • Vaccaria hispanica
    • velezia
     • velezia quadridentata
     • Velezia rigida
    • Viscaria
     • Viscaria asterias
     • Viscaria atropurpurea
   • Chenopodiaceae
    • Arthrocnemum
     • Arthrocnemum macrostachyum
    • Chenopodium
     • Chenopodium album
    • Dysphania
     • Dysphania ambrosioides
     • Dysphania botrys
     • Dysphania multifida
     • Dysphania pumilio
    • Suaeda
     • Suaeda maritima
     • Suaeda splendens
   • Frankeniaceae
    • Frankenia
     • Frankenia hirsuta
   • Molluginaceae
    • Mollugo
     • Mollugo cerviana
   • Phytolaccaceae
    • Phytolacca
     • Phytolacca americana
   • Plumbaginaceae
    • Armeria
     • Armeria canescens
     • Armeria rumelica
     • Armeria sancta
    • Goniolimon
     • Goniolimon dalmaticum
     • Goniolimon tataricum
    • Limonium
     • Limonium bellidifolium
     • Limonium echioides
     • Limonium graecum
     • Limonium narbonense
     • Limonium sinuatum
     • Limonium virgatum
     • Limonium vulgare
    • Plumbago
     • Plumbago europaea
   • Portulacaceae
    • Portulaca
     • Portulaca oleracea
   • Polygonaceae
    • Fallopia
     • Fallopia dumetorum
    • Persicaria
     • Persicaria amphibia
     • Persicaria hydropiper
    • Polygonum
     • Polygonum maritimum
    • Rumex
     • Rumex bucephalophorus
     • Rumex pulcher
     • Rumex tuberosus
     • Rumex vesicarius
   • Tamaricaceae
    • Tamarix
     • Tamarix hampeana
  • Alismatales
   • Alismataceae
    • Alisma
     • Alisma lanceolatum
     • Alisma plantago-aquatica
   • Araceae
    • Arisarum
     • Arisarum vulgare
    • Arum
     • Arum concinnatum
     • Arum creticum
     • Arum cylindraceum
     • Arum dioscoridis
     • Arum idaeum
     • Arum italicum
     • Arum maculatum
    • Biarum
     • Biarum davisii
     • Biarum tenuifolium
    • Dracunculus
     • Dracunculus vulgaris
   • Butomaceae
    • Butomus
     • Butomus umbellatus
   • Lemnaceae
    • Lemna
     • Lemna gibba
   • Potamogetonaceae
    • Groenlandia
     • Groenlandia densa
    • Potamogeton
     • Potamogeton crispus
     • Potamogeton perfoliatus
    • Stuckenia
     • Stuckenia pectinata
  • Apiales
   • Apiaceae or Umbelliferae
    • Ammi
     • Ammi majus
    • Anthriscus
     • Anthriscus caucalis
    • Bifora
     • Bifora testiculata
    • Bubon
     • Bubon arachnoideum
     • Bubon macedonicum
    • Bunium
     • Bunium ferulaceum
    • Bupleurum
     • Bupleurum apiculatum
     • Bupleurum euboeum
     • Bupleurum fruticosum
     • Bupleurum glumaceum
     • Bupleurum gracile
     • Bupleurum odontites
     • Bupleurum praealtum
     • Bupleurum rotundifolium
     • Bupleurum semicompositum
     • Bupleurum trichopodum
    • Cachrys
     • Cachrys cristata
    • Carum
     • Carum depressum
     • Carum graecum
     • Carum heldreichii
    • Chaerophyllum
     • Chaerophyllum aromaticum
     • Chaerophyllum aureum
     • Chaerophyllum hirsutum
     • Chaerophyllum temulum
    • Conium
     • Conium maculatum
    • Crithmum
     • Crithmum maritimum
    • Daucus
     • Daucus guttatus
     • Daucus involucratus
    • Dichoropetalum
     • Dichoropetalum vittijugum
    • Elaeoselinum
     • Elaeoselinum asclepium
    • Eryngium
     • Eryngium maritimum
     • Eryngium amethystinum
     • Eryngium amorginum
     • Eryngium campestre
    • Falcaria
     • Falcaria vulgaris
    • Ferula
     • Ferula communis
    • Ferulago
     • Ferulago nodosa
    • Foeniculum
     • Foeniculum vulgare
    • Geocaryum
     • Geocaryum parnassicum
     • Geocaryum peloponesiacum
    • Hellenocarum
     • Hellenocarum multiflorum
    • Helosciadium
     • Helosciadium nodiflorum
    • Heptaptera
     • Heptaptera colladonioides
    • Johrenia
     • Johrenia distans
    • Lagoecia
     • Lagoecia cuminoides
    • Laser
     • Laser trilobum
    • Lecokia
     • Lecokia cretica
    • Microsciadium
     • Microsciadium minutum
    • Oenanthe
     • Oenanthe silaifolia
    • Opopanax
     • Opopanax chironium
     • Opopanax hispidus
    • Orlaya
     • Orlaya daucoides
     • Orlaya grandiflora
    • Physospermum
     • Physospermum cornubiense
    • Pimpinella
     • Pimpinella peregrina
     • Pimpinella pretenderis
     • Pimpinella rigidula
     • Pimpinella saxifraga
     • Pimpinella tragium
    • Prangos
     • Prangos ferulacea
    • Pseudorlaya
     • Pseudorlaya pumila
    • Sanicula
     • Sanicula europaea
    • Scaligeria
     • Scaligeria napiformis
    • Scandix
     • Scandix pecten-veneris
    • Selinum
     • Selinum silaifolium
    • Seseli
     • Seseli tortuosum
    • Smyrnium
     • Smyrnium olusatrum
     • Smyrnium creticum
    • Thamnosciadium
     • Thamnosciadium junceum
    • Thapsia
     • Thapsia garganica
    • Tordylium
     • Tordylium aegaeum
     • Tordylium apulum
     • Tordylium hirtocarpum
     • Tordylium maximum
     • Tordylium officinale
    • Torilis
     • Torilis nodosa
    • Turgenia
     • Turgenia latifolia
  • Arecales
   • Arecaceae or Palmae
    • Phoenix
     • Phoenix theophrasti
  • Gentianales
   • Apocynaceae
    • Amsonia
     • Amsonia orientalis
    • Nerium
     • Nerium oleander
    • Vinca
     • Vinca herbacea
     • Vinca major
    • Vincetoxicum
     • Vincetoxicum fuscatum
     • Vincetoxicum speciosum
     • Vincetoxicum hirundinaria
    • Araujia
     • Araujia sericifera
   • Asclepiadaceae
    • Cionura
     • Cionura erecta
    • Gomphocarpus
     • Gomphocarpus fruticosus
    • Periploca
     • Periploca graeca
   • Gentianaceae
    • Blackstonia
     • Blackstonia perfoliata
    • Centaurium
     • Centaurium erythraea
     • Centaurium maritimum
     • Centaurium pulchellum
    • Gentiana
     • Gentiana asclepiadea
     • Gentiana cruciata
    • Schenkia
     • Schenkia spicata
   • Rubiaceae
    • Asperula
     • Asperula arcadiensis
     • Asperula arvensis
     • Asperula boissieri
     • Asperula chlorantha
     • Asperula elonea
     • Asperula idaea
     • Asperula laevigata
     • Asperula pinifolia
     • Asperula pubescens
     • Asperula rigida
     • Asperula tymphaea
    • Crucianella
     • Crucianella latifolia
    • Cruciata
     • Cruciata laevipes
     • Cruciata pedemontana
    • Galium
     • Galium amorginum
     • Galium aparine
     • Galium debile
     • Galium degenii
     • Galium fruticosum
     • Galium intricatum
     • Galium melanantherum
     • Galium murale
     • Galium odoratum
     • Galium oreophilum
     • Galium palustre
     • Galium reiseri
     • Galium rotundifolium
     • Galium taygeteum
     • Galium tenuissimum
     • Galium verum
    • Plocama
     • Plocama calabrica
    • Rubia
     • Rubia peregrina
    • Sherardia
     • Sherardia arvensis
    • Valantia
     • Valantia aprica
     • Valantia hispida
  • Aquifoliales
   • Aquifoliaceae
    • Ilex
     • Ilex aquifolium
  • Polypodiales
   • Aspleniaceae
    • Asplenium
     • Asplenium adiantum-nigrum
     • Asplenium ceterach
     • Asplenium onopteris
     • Asplenium ruta-muraria
     • Asplenium trichomanes
    • Cystopteris
     • Cystopteris fragilis
   • Dryopteridaceae
    • Polystichum
     • Polystichum lonchitis
     • Polystichum setiferum
   • Polypodiaceae
    • Polypodium
     • Polypodium cambricum
     • Polypodium vulgare
   • Pteridaceae
    • Adiantum
     • Adiantum capillus-veneris
    • Anogramma
     • Anogramma leptophylla
    • Paragymnopteris
     • Paragymnopteris marantae
  • Asterales
   • Asteraceae or Compositae
    • Achillea
     • Achillea abrotanoides
     • Achillea clusiana
     • Achillea clypeolata
     • Achillea coarctata
     • Achillea fraasii
     • Achillea grandifolia
     • Achillea holosericea
     • Achillea ligustica
     • Achillea maritima
     • Achillea millefolium
     • Achillea nobilis
    • Aetheorhiza
     • Aetheorhiza bulbosa
    • Anacyclus
     • Anacyclus clavatus
    • Antennaria
     • Antennaria dioica
    • Anthemis
     • Anthemis auriculata
     • Anthemis chia
     • Anthemis rigida
     • Anthemis samariensis
     • Anthemis tinctoria
     • Anthemis tomentosa
    • Arctium
     • Arctium lappa
     • Arctium minus
    • Artemisia
     • Artemisia absinthium
     • Artemisia arborescens
     • Artemisia campestris
     • Artemisia vulgaris
    • Asteriscus
     • Asteriscus aquaticus
    • Atractylis
     • Atractylis cancellata
    • Bellis
     • Bellis perennis
     • Bellis sylvestris
    • Calendula
     • Calendula arvensis
    • Cardopatium
     • Cardopatium corymbosum
    • Carduus
     • Carduus acanthoides
     • Carduus acicularis
     • Carduus pycnocephalus
     • Carduus tmoleus
    • Carlina
     • Carlina gummifera
     • Carlina lanata
    • Carthamus
     • Carthamus lanatus
    • Centaurea
     • Centaurea affinis
     • Centaurea attica
     • Centaurea benedicta
     • Centaurea calcitrapa
     • Centaurea deustiformis
     • Centaurea diffusa
     • Centaurea ebenoides
     • Centaurea grbavacensis
     • Centaurea grisebachii
     • Centaurea idaea
     • Centaurea jacea
     • Centaurea niederi
     • Centaurea orphanidea
     • Centaurea parilica
     • Centaurea pelia
     • Centaurea peucedanifolia
     • Centaurea poculatoris
     • Centaurea pseudocadmea
     • Centaurea pumilio
     • Centaurea salonitana
     • Centaurea solstitialis
     • Centaurea spinosa
     • Centaurea zuccariniana
    • Chondrilla
     • Chondrilla juncea
     • Chondrilla ramosissima
    • Cichorium
     • Cichorium intybus
     • Cichorium pumilum
     • Cichorium spinosum
    • Cirsium
     • Cirsium appendiculatum
     • Cirsium candelabrum
     • Cirsium creticum
     • Cirsium eriophorum
     • Cirsium heldreichii
     • Cirsium italicum
     • Cirsium morinifolium
     • Cirsium tymphaeum
     • Cirsium vulgare
    • Cotula
     • Cotula coronopifolia
    • Crepis
     • Crepis auriculifolia
     • Crepis heldreichiana
     • Crepis incana
     • Crepis rubra
     • Crepis setosa
    • Crupina
     • Crupina crupinastrum
     • Crupina vulgaris
    • Cynara
     • Cynara cardunculus
     • Cynara cornigera
    • Dittrichia
     • Dittrichia viscosa
    • Doronicum
     • Doronicum columnae
     • Doronicum orientale
    • Echinops
     • Echinops microcephalus
     • Echinops ritro ritro
     • Echinops spinosissimus
    • Eclipta
     • Eclipta prostrata
    • Erigeron
     • Erigeron acris
     • Erigeron alpinus
     • Erigeron atticus
     • Erigeron bonariensis
     • Erigeron canadensis
     • Erigeron sumatrensis
    • Eupatorium
     • Eupatorium cannabinum
    • Filago
     • Filago arvensis
     • Filago contracta
     • Filago eriocephala
     • Filago gallica
     • Filago pygmaea
     • Filago pyramidata
    • Galatella
     • Galatella cretica
    • Galinsoga
     • Galinsoga parviflora
     • Galinsoga quadriradiata
    • Glebionis
     • Glebionis coronaria
     • Glebionis segetum
    • Hedypnois
     • Hedypnois rhagadioloides
    • Helichrysum
     • Helichrysum orientale
     • Helichrysum plicatum
    • Helminthotheca
     • Helminthotheca echioides
    • Hieracium
     • Hieracium brevifolium
     • Hieracium pannosum
    • Hymenonema
     • Hymenonema graecum
    • Hyoseris
     • Hyoseris scabra
    • Inula
     • Inula ensifolia
     • Inula germanica
     • Inula helenium
     • Inula hirta
     • Inula oculus-christi
     • Inula rotundifolia
    • Jacobaea
     • Jacobaea subalpina
     • Jacobaea vulgaris
    • Jurinea
     • Jurinea consanguinea
    • Lactuca
     • Lactuca acanthifolia
     • Lactuca muralis
     • Lactuca serriola
     • Lactuca viminea
    • Lamyropsis
     • Lamyropsis cynaroides
    • Leontodon
     • Leontodon biscutellifolius
    • Leucanthemum
     • Leucanthemum vulgare
    • Matricaria
     • Matricaria chamomilla
    • Notobasis
     • Notobasis syriaca
    • Onopordum
     • Onopordum caulescens
     • Onopordum illyricum
    • Otanthus
     • Otanthus maritimus
    • Pallenis
     • Pallenis spinosa
    • Petasites
     • Petasites hybridus
    • Phagnalon
     • Phagnalon saxatile
    • Picnomon
     • Picnomon acarna
    • Pilosella
     • Pilosella officinarum
    • Podospermum
     • Podospermum canum
     • Podospermum roseum
    • Prenanthes
     • Prenanthes purpurea
    • Ptilostemon
     • Ptilostemon chamaepeuce
     • Ptilostemon strictus
    • Pulicaria
     • Pulicaria dysenterica
     • Pulicaria odora
     • Pulicaria vulgaris
    • Reichardia
     • Reichardia picroides
    • Rhagadiolus
     • Rhagadiolus stellatus
    • Scolymus
     • Scolymus hispanicus
    • Scorzonera
     • Scorzonera araneosa
     • Scorzonera cretica
     • Scorzonera crocifolia
     • Scorzonera mollis
     • Scorzonera mollis idaea
    • Senecio
     • Senecio leucanthemifolius
     • Senecio macedonicus
     • Senecio thapsoides
     • Senecio vernalis
     • Senecio vulgaris
    • Silybum
     • Silybum marianum
    • Solidago
     • Solidago virgaurea
    • Sonchus
     • Sonchus asper
     • Sonchus oleraceus
    • Staehelina
     • Staehelina petiolata
     • Staehelina uniflosculosa
    • Symphyotrichum
     • Symphyotrichum squamatum
    • Tanacetum
     • Tanacetum macrophyllum
     • Tanacetum parthenium
     • Tanacetum vulgare
    • Taraxacum
     • Taraxacum minimum
    • Tolpis
     • Tolpis barbata
    • Tragopogon
     • Tragopogon balcanicus
     • Tragopogon dubius
     • Tragopogon longifolius
    • Tripleurospermum
     • Tripleurospermum caucasicum
     • Tripleurospermum inodorum
     • Tripleurospermum tempskyanum
     • Tripleurospermum tenuifolium
    • Tussilago
     • Tussilago farfara
    • Tyrimnus
     • Tyrimnus leucographus
    • Xanthium
     • Xanthium spinosum
     • Xanthium strumarium
    • Xeranthemum
     • Xeranthemum annuum
     • Xeranthemum cylindraceum
     • Xeranthemum inapertum
   • Campanulaceae
    • Asyneuma
     • Asyneuma canescens
     • Asyneuma limonifolium
    • Campanula
     • Campanula aizoon
     • Campanula anchusiflora
     • Campanula andrewsii
     • Campanula bononiensis
     • Campanula calaminthifolia
     • Campanula carpatha
     • Campanula cervicaria
     • Campanula cretica
     • Campanula cymaea
     • Campanula delicatula
     • Campanula drabifolia
     • Campanula erinus
     • Campanula foliosa
     • Campanula formanekiana
     • Campanula glomerata
     • Campanula hagielia
     • Campanula hawkinsiana
     • Campanula heterophylla
     • Campanula hierapetrae
     • Campanula laciniata
     • Campanula lingulata
     • Campanula lyrata
     • Campanula macrostachya
     • Campanula orphanidea
     • Campanula pangea
     • Campanula patula
     • Campanula pelviformis
     • Campanula persicifolia
     • Campanula phrygia
     • Campanula radicosa
     • Campanula ramosissima
     • Campanula rapunculus
     • Campanula reiseri
     • Campanula rhodensis
     • Campanula rumeliana
     • Campanula rupestris
     • Campanula rupicola
     • Campanula scutellata
     • Campanula simulans
     • Campanula sparsa
     • Campanula spatulata
     • Campanula topaliana
     • Campanula trachelium
     • Campanula tubulosa
     • Campanula tymphaea
     • Campanula versicolor
    • Edraianthus
     • Edraianthus graminifolius
     • Edraianthus parnassicus
    • Jasione
     • Jasione heldreichii
    • Legousia
     • Legousia falcata
     • Legousia hybrida
     • Legousia pentagonia
     • Legousia speculum-veneris
    • Petromarula
     • Petromarula pinnata
    • Solenopsis
     • Solenopsis laurentia
   • Menyanthaceae
    • Nymphoides
     • Nymphoides peltata
  • Boraginales
   • Boraginaceae
    • Echium
     • Echium parviflorum
     • Echium italicum
     • Echium angustifolium
     • Echium arenarium
     • Echium plantagineum
    • Alkanna
     • Alkanna corcyrensis
     • Alkanna graeca
     • Alkanna methanaea
     • Alkanna orientalis
     • Alkanna pindicola
     • Alkanna sartoriana
     • Alkanna tinctoria
     • Alkanna tubulosa
    • Anchusa
     • Anchusa aegyptiaca
     • Anchusa azurea
     • Anchusa officinalis
    • Anchusella
     • Anchusella cretica
     • Anchusella variegata
    • Asperugo
     • Asperugo procumbens
    • Borago
     • Borago officinalis
    • Buglossoides
     • Buglossoides arvensis
     • Buglossoides incrassata
    • Cerinthe
     • Cerinthe major
     • Cerinthe retorta
    • Cynoglossum
     • Cynoglossum columnae
     • Cynoglossum creticum
     • Cynoglossum montanum
     • Cynoglossum officinale
    • Gastrocotyle
     • Gastrocotyle macedonica
    • Heliotropium
     • Heliotropium curassavicum
     • Heliotropium europaeum
     • Heliotropium hirsutissimum
    • Lithodora
     • Lithodora zahnii
    • Myosotis
     • Myosotis alpestris suaveolens
     • Myosotis incrassata
     • Myosotis nemorosa
    • Neatostema
     • Neatostema apulum
    • Nonea
     • Nonea echioides
    • Onosma
     • Onosma frutescens
     • Onosma visianii
    • Pulmonaria
     • Pulmonaria officinalis
     • Pulmonaria rubra
    • Solenanthus
     • Solenanthus stamineus
    • Symphytum
     • Symphytum bulbosum
     • Symphytum creticum
     • Symphytum davisii
     • Symphytum ottomanum
  • Ericales
   • Balsaminaceae
    • Impatiens
     • Impatiens balfourii
   • Ericaceae
    • Arbutus
     • Arbutus andrachne
     • Arbutus unedo
    • Erica
     • Erica arborea
     • Erica manipuliflora
    • Orthilia
     • Orthilia secunda
    • Pyrola
     • Pyrola chlorantha
    • Rhododendron
     • Rhododendron luteum
    • Vaccinium
     • Vaccinium myrtillus
   • Primulaceae
    • Anagallis
     • Anagallis arvensis
     • Anagallis arvensis azurea
    • Androsace
     • Androsace villosa
    • Asterolinon
     • Asterolinon linum-stellatum
    • Cyclamen
     • Cyclamen persicum
    • Lysimachia
     • Lysimachia atropurpurea
     • Lysimachia nummularia
     • Lysimachia punctata
     • Lysimachia serpyllifolia
    • Primula
     • Primula veris
    • Samolus
     • Samolus valerandi
    • Soldanella
     • Soldanella pindicola
   • Pyrolaceae
    • Moneses
     • Moneses uniflora
   • Styracaceae
    • Styrax
     • Styrax officinalis
  • Ranunculales
   • Berberidaceae
    • Berberis
     • Berberis cretica
    • Leontice
     • Leontice leontopetalum
   • Fumariacae
    • Corydalis
     • Corydalis blanda
     • Corydalis cava
    • Fumaria
     • Fumaria capreolata
     • Fumaria kralikii
     • Fumaria officinalis
     • Fumaria rostellata
    • Hypecoum
     • Hypecoum imberbe
   • Papaveraceae
    • Chelidonium
     • Chelidonium majus
    • Glaucium
     • Glaucium corniculatum
     • Glaucium flavum
    • Papaver
     • Papaver rhoeas
     • Papaver dubium
     • Papaver hybridum
   • Ranunculaceae
    • Adonis
     • Adonis cyllenea
     • Adonis microcarpa
    • Anemone
     • Anemone coronaria
     • Anemone hortensis heldreichii
     • Anemone apennina blanda
     • Anemone nemorosa
     • Anemone pavonina
    • Aquilegia
     • Aquilegia nigricans
     • Aquilegia ottonis
    • Caltha
     • Caltha palustris
    • Ceratocephala
     • Ceratocephala falcata
    • Clematis
     • Clematis cirrhosa
     • Clematis flammula
     • Clematis vitalba
     • Clematis viticella
    • Consolida
     • Consolida ajacis
    • Delphinium
     • Delphinium balcanicum
     • Delphinium hellenicum
     • Delphinium peregrinum
     • Delphinium staphisagria
    • Ficaria
     • Ficaria verna ficariiformis
    • Helleborus
     • Helleborus odorus cyclophyllus
    • Nigella
     • Nigella damascena
     • Nigella doerfleri
    • Ranunculus
     • Ranunculus arvensis
     • Ranunculus asiaticus
     • Ranunculus brevifolius
     • Ranunculus brutius
     • Ranunculus cacuminis
     • Ranunculus constantinopolitanus
     • Ranunculus creticus
     • Ranunculus millefoliatus
     • Ranunculus millii
     • Ranunculus muricatus
     • Ranunculus paludosus
     • Ranunculus peltatus
     • Ranunculus psilostachys
     • Ranunculus sardous
     • Ranunculus sartorianus
     • Ranunculus sceleratus
     • Ranunculus serbicus
     • Ranunculus sprunerianus
     • Ranunculus thasius
     • Ranunculus trichophyllus
    • Thalictrum
     • Thalictrum aquilegiifolium
     • Thalictrum lucidum
     • Thalictrum orientale
  • Piperales
   • Aristolochiaceae
    • Aristolochia
     • Aristolochia clematitis
     • Aristolochia cretica
     • Aristolochia elongata
     • Aristolochia guichardii
     • Aristolochia hirta
     • Aristolochia pallida
     • Aristolochia parvifolia
     • Aristolochia rotunda
     • Aristolochia sempervirens
  • Fagales
   • Betulaceae
    • Betula
     • Betula pendula
    • Carpinus
     • Carpinus betulus
    • Corylus
     • Corylus avellana
    • Ostrya
     • Ostrya carpinifolia
   • Fagaceae
    • Castanea
     • Castanea sativa
    • Quercus
     • Quercus coccifera
     • Quercus frainetto
     • Quercus ilex
     • Quercus petraea
     • Quercus pubescens
  • Buxales
   • Buxaceae
    • Buxus
     • Buxus sempervirens
  • Fabales
   • Caesalpiniaceae
    • Ceratonia
     • Ceratonia siliqua
    • Cercis
     • Cercis siliquastrum
    • Parkinsonia
     • Parkinsonia aculeata
   • Fabaceae or Leguminosae
    • Amorpha
     • Amorpha fruticosa
    • Anagyris
     • Anagyris foetida
    • Anthyllis
     • Anthyllis aurea
     • Anthyllis hermanniae
     • Anthyllis vulneraria
    • Astragalus
     • Astragalus austroaegaeus
     • Astragalus boeticus
     • Astragalus creticus
     • Astragalus depressus
     • Astragalus drupaceus
     • Astragalus echinatus
     • Astragalus epiglottis
     • Astragalus glycyphyllos
     • Astragalus hamosus
     • Astragalus laconicus
     • Astragalus lacteus
     • Astragalus monspessulanus
     • Astragalus onobrychis
     • Astragalus pelecinus
     • Astragalus sericophyllus
     • Astragalus sinaicus
     • Astragalus spruneri
     • Astragalus thracicus
    • Bituminaria
     • Bituminaria bituminosa
    • Calicotome
     • Calicotome villosa
    • Cicer
     • Cicer graecum
    • Colutea
     • Colutea arborescens
    • Coronilla
     • Coronilla scorpioides
    • Dorycnium
     • Dorycnium hirsutum
     • Dorycnium pentaphyllum
     • Dorycnium rectum
    • Ebenus
     • Ebenus cretica
    • Galega
     • Galega officinalis
    • Genista
     • Genista acanthoclada
     • Genista anatolica
     • Genista carinalis
     • Genista depressa
     • Genista januensis
     • Genista millii
     • Genista parnassica
     • Genista sagittalis
     • Genista sericea
     • Genista sessilifolia
     • Genista tinctoria
    • Hippocrepis
     • Hippocrepis ciliata
     • Hippocrepis comosa
     • Hippocrepis glauca
     • Hippocrepis unisiliquosa
    • Hymenocarpos
     • Hymenocarpos circinnatus
    • Lathyrus
     • Lathyrus annuus
     • Lathyrus aphaca
     • Lathyrus clymenum
     • Lathyrus digitatus
     • Lathyrus grandiflorus
     • Lathyrus hirsutus
     • Lathyrus laxiflorus
     • Lathyrus niger
     • Lathyrus nissolia
     • Lathyrus ochrus
     • Lathyrus pratensis
     • Lathyrus venetus
    • Lotus
     • Lotus corniculatus
     • Lotus cytisoides
     • Lotus edulis
     • Lotus peregrinus
     • Lotus subbiflorus
    • Lupinus
     • Lupinus angustifolius
     • Lupinus gussoneanus
     • Lupinus pilosus
    • Medicago
     • Medicago arborea
     • Medicago coronata
     • Medicago disciformis
     • Medicago doliata
     • Medicago littoralis
     • Medicago lupulina
     • Medicago marina
     • Medicago minima
     • Medicago monspeliaca
     • Medicago orbicularis
     • Medicago polymorpha
     • Medicago praecox
     • Medicago rigidula
     • Medicago rugosa
     • Medicago sativa
     • Medicago truncatula
    • Melilotus
     • Melilotus albus
     • Melilotus graecus
     • Melilotus indicus
     • Melilotus italicus
    • Onobrychis
     • Onobrychis aequidentata
     • Onobrychis alba
     • Onobrychis caput-galli
     • Onobrychis ebenoides
     • Onobrychis gracilis
    • Ononis
     • Ononis diffusa
     • Ononis ornithopodioides
     • Ononis pubescens
     • Ononis pusilla
     • Ononis reclinata
    • Ornithopus
     • Ornithopus compressus
    • Robinia
     • Robinia pseudoacacia
    • Scorpiurus
     • Scorpiurus muricatus
    • Securigera
     • Securigera cretica
     • Securigera globosa
     • Securigera parviflora
     • Securigera securidaca
    • Spartium
     • Spartium junceum
    • Trifolium
     • Trifolium alpestre
     • Trifolium angustifolium
     • Trifolium aureum
     • Trifolium badium
     • Trifolium boissieri
     • Trifolium campestre
     • Trifolium cherleri
     • Trifolium clypeatum
     • Trifolium echinatum
     • Trifolium fragiferum
     • Trifolium globosum
     • Trifolium grandiflorum
     • Trifolium noricum
     • Trifolium pratense
     • Trifolium purpureum
     • Trifolium resupinatum
     • Trifolium spumosum
     • Trifolium stellatum
     • Trifolium tomentosum
     • Trifolium uniflorum
    • Trigonella
     • Trigonella gladiata
    • Tripodion
     • Tripodion tetraphyllum
   • Polygalaceae
    • Polygala
     • Polygala anatolica
     • Polygala monspeliaca
     • Polygala rausiana
     • Polygala venulosa
  • Brassicales
   • Brassicaceae or Cruciferae
    • Alliaria
     • Alliaria petiolata
    • Alyssoides
     • Alyssoides utriculata
    • Alyssum
     • Alyssum alyssoides
     • Alyssum euboeum
     • Alyssum fallacinum
     • Alyssum heldreichii
     • Alyssum minutum
     • Alyssum montanum
     • Alyssum murale
     • Alyssum simplex
     • Alyssum strigosum
    • Arabidopsis
     • Arabidopsis thaliana
    • Arabis
     • Arabis alpina
     • Arabis collina
     • Arabis hirsuta
     • Arabis sagittata
     • Arabis sudetica
     • Arabis verna
    • Aubrieta
     • Aubrieta deltoidea
     • Aubrieta gracilis
    • Aurinia
     • Aurinia corymbosa
    • Berteroa
     • Berteroa incana
     • Berteroa mutabilis
     • Berteroa orbiculata
    • Biscutella
     • Biscutella didyma
    • Bornmuellera
     • Bornmuellera baldaccii
     • Bornmuellera tymphaea
    • Brassica
     • Brassica nigra
     • Brassica tournefortii
    • Bunias
     • Bunias erucago
    • Cakile
     • Cakile maritima
    • Calepina
     • Calepina irregularis
    • Camelina
     • Camelina microcarpa
    • Capsella
     • Capsella bursa-pastoris
     • Capsella grandiflora
    • Cardamine
     • Cardamine bulbifera
     • Cardamine graeca
     • Cardamine hirsuta
    • Clypeola
     • Clypeola jonthlaspi
    • Crambe
     • Crambe hispanica
    • Descurainia
     • Descurainia sophia
    • Diplotaxis
     • Diplotaxis muralis
     • Diplotaxis tenuifolia
    • Draba
     • Draba lacaitae
     • Draba lasiocarpa
     • Draba parnassica
     • Draba verna
    • Eruca
     • Eruca vesicaria
    • Erucaria
     • Erucaria hispanica
    • Erysimum
     • Erysimum corinthium
     • Erysimum crassistylum
     • Erysimum cuspidatum
     • Erysimum drenowskii
     • Erysimum graecum
     • Erysimum horizontale
     • Erysimum pectinatum
     • Erysimum pusillum
     • Erysimum raulinii
     • Erysimum repandum
    • Fibigia
     • Fibigia clypeata
    • Hesperis
     • Hesperis laciniata
    • Hornungia
     • Hornungia petraea
    • Iberis
     • Iberis carnosa
     • Iberis sempervirens
    • Isatis
     • Isatis tinctoria
     • Isatis tomentella
    • Lepidium
     • Lepidium draba
     • Lepidium graminifolium
     • Lepidium latifolium
     • Lepidium spinosum
    • Lunaria
     • Lunaria annua
    • Malcolmia
     • Malcolmia chia
     • Malcolmia maritima
     • Malcolmia nana
    • Matthiola
     • Matthiola incana
     • Matthiola sinuata
     • Matthiola tricuspidata
    • Microthlaspi
     • Microthlaspi perfoliatum
    • Myagrum
     • Myagrum perfoliatum
    • Nasturtium
     • Nasturtium officinale
    • Neslia
     • Neslia paniculata
    • Noccaea
     • Noccaea graeca
     • Noccaea tymphaea
    • Rapistrum
     • Rapistrum rugosum
    • Ricotia
     • Ricotia cretica
    • Rorippa
     • Rorippa amphibia
     • Rorippa pyrenaica
    • Thlaspi
     • Thlaspi alliaceum
   • Capparaceae
    • Capparis
     • Capparis orientalis
   • Resedaceae
    • Reseda
     • Reseda alba
     • Reseda luteola
   • Tropaeolaceae
    • Tropaeolum
     • Tropaeolum majus
  • Celastrales
   • Celastraceae
    • Euonymus
     • Euonymus europaeus
     • Euonymus latifolius
     • Euonymus verrucosus
    • Parnassia
     • Parnassia palustris
  • Rosales
   • Cannabaceae
    • Cannabis
     • Cannabis sativa
    • Humulus
     • Humulus lupulus
   • Elaeagnaceae
    • Elaeagnus
     • Elaeagnus angustifolia
   • Moraceae
    • Broussonetia
     • Broussonetia papyrifera
    • Ficus
     • Ficus carica
   • Rhamnaceae
    • Frangula
     • Frangula alnus
     • Frangula rupestris
    • Paliurus
     • Paliurus spina-christi
    • Rhamnus
     • Rhamnus alaternus
    • Ziziphus
     • Ziziphus lotus
   • Rosaceae
    • Agrimonia
     • Agrimonia eupatoria
     • Agrimonia procera
    • Alchemilla
     • Alchemilla aroanica
    • Aremonia
     • Aremonia agrimonoides
    • Cotoneaster
     • Cotoneaster integerrimus
     • Cotoneaster tomentosus
    • Crataegus
     • Crataegus monogyna
     • Crataegus orientalis
    • Dryas
     • Dryas octopetala
    • Filipendula
     • Filipendula vulgaris
    • Fragaria
     • Fragaria vesca
    • Geum
     • Geum coccineum
     • Geum urbanum
    • Potentilla
     • Potentilla cinerea
     • Potentilla detommasii
     • Potentilla micrantha
     • Potentilla pedata
     • Potentilla reptans
     • Potentilla speciosa
     • Potentilla supina
    • Prunus
     • Prunus avium
     • Prunus cocomilia
     • Prunus dulcis
     • Prunus mahaleb
     • Prunus spinosa
     • Prunus webbii
    • Pyracantha
     • Pyracantha coccinea
    • Pyrus
     • Pyrus spinosa
    • Rosa
     • Rosa agrestis
     • Rosa arvensis
     • Rosa canina
     • Rosa gallica
     • Rosa heckeliana
     • Rosa pendulina
     • Rosa pulverulenta
     • Rosa sempervirens
    • Rubus
     • Rubus caesius
     • Rubus canescens
     • Rubus idaeus
     • Rubus sanctus
    • Sanguisorba
     • Sanguisorba officinalis
    • Sarcopoterium
     • Sarcopoterium spinosum
    • Sorbus
     • Sorbus aria
     • Sorbus domestica
     • Sorbus graeca
     • Sorbus torminalis
     • Sorbus umbellata
   • Ulmaceae
    • Celtis
     • Celtis australis
    • Ulmus
     • Ulmus glabra
     • Ulmus procera
    • Zelkova
     • Zelkova abelicea
   • Urticaceae
    • Parietaria
     • Parietaria cretica
     • Parietaria lusitanica
     • Parietaria officinalis
    • Urtica
     • Urtica pilulifera
  • Ceratophyllales
   • Ceratophyllaceae
    • Ceratophyllum
     • Ceratophyllum demersum
  • Malvales
   • Cistaceae
    • Cistus
     • Cistus creticus creticus
     • Cistus monspeliensis
     • Cistus parviflorus
     • Cistus salviifolius
    • Fumana
     • Fumana arabica
     • Fumana bonapartei
     • Fumana procumbens
     • Fumana thymifolia
     • Fumana paradoxa
    • Helianthemum
     • Helianthemum aegyptiacum
     • Helianthemum apenninum
     • Helianthemum salicifolium
    • Tuberaria
     • Tuberaria guttata
   • Malvaceae
    • Alcea
     • Alcea biennis
     • Alcea heldreichii
    • althaea
     • althaea officinalis
    • Malva
     • Malva multiflora
     • Malva neglecta
     • Malva nicaeensis
     • Malva punctata
     • Malva sylvestris
     • Malva unguiculata
   • Thymelaeaceae
    • Daphne
     • Daphne gnidium
     • Daphne oleoides
     • Daphne sericea
    • Thymelaea
     • Thymelaea hirsuta
     • Thymelaea tartonraira
  • Solanales
   • Convovulaceae
    • Calystegia
     • Calystegia silvatica
     • Calystegia soldanella
    • Convolvulus
     • Convolvulus argyrothamnos
     • Convolvulus arvensis
     • Convolvulus betonicifolius
     • Convolvulus cantabrica
     • Convolvulus dorycnium
     • Convolvulus elegantissimus
     • Convolvulus mairei
     • Convolvulus oleifolius
     • Convolvulus pentapetaloides
     • Convolvulus siculus
    • Cressa
     • Cressa cretica
    • Cuscuta
     • Cuscuta campestris
   • Solanaceae
    • Atropa
     • Atropa belladonna
    • Datura
     • Datura innoxia
     • Datura stramonium
    • Hyoscyamus
     • Hyoscyamus albus
     • Hyoscyamus aureus
     • Hyoscyamus niger
    • Lycium
     • Lycium europaeum
     • Lycium schweinfurthii
    • Mandragora
     • Mandragora autumnalis
    • Nicotiana
     • Nicotiana glauca
    • Solanum
     • Solanum dulcamara
     • Solanum elaeagnifolium
     • Solanum nigrum
    • Withania
     • Withania somnifera
  • Liliales
   • Colchicaceae
    • Androcymbium
     • Androcymbium rechingeri
    • Colchicum
     • Colchicum autumnale
     • Colchicum bivonae
     • Colchicum cupanii
     • Colchicum macrophyllum
     • Colchicum parnassicum
     • Colchicum variegatum
   • Liliaceae
    • Erythronium
     • Erythronium dens-canis
    • Fritillaria
     • Fritillaria drenovskii
     • Fritillaria ehrhartii
     • Fritillaria graeca
     • Fritillaria gussichiae
     • Fritillaria messanensis
     • Fritillaria montana
     • Fritillaria mutabilis
     • Fritillaria pelinaea
     • Fritillaria rhodia
     • Fritillaria theophrasti
    • Gagea
     • Gagea amblyopetala
     • Gagea graeca
     • Gagea lutea
     • Gagea peduncularis
     • Gagea pratensis
    • Lilium
     • Lilium candidum
     • Lilium chalcedonicum
     • Lilium martagon
    • Prospero
     • Prospero autumnale
    • Tulipa
     • Tulipa agenensis
     • Tulipa cretica
     • Tulipa orphanidea
     • Tulipa saxatilis
     • Tulipa undulatifolia
   • Melanthiaceae
    • Veratrum
     • Veratrum lobelianum
   • Smilacaceae
    • Smilax
     • Smilax aspera
     • Smilax excelsa
   • Trilliaceae
    • Paris
     • Paris quadrifolia
  • Pinales
   • Cupressaceae
    • Cupressus
     • Cupressus sempervirens
    • Juniperus
     • Juniperus communis
     • Juniperus drupacea
     • Juniperus excelsa
     • Juniperus foetidissima
     • Juniperus macrocarpa
     • Juniperus phoenicea
   • Pinaceae
    • Abies
     • Abies alba
     • Abies cephalonica
    • Picea
     • Ερυθρελάτη
    • Pinus
     • Pinus brutia
     • Pinus halepensis
     • Pinus heldreichii
     • Pinus nigra
     • Pinus pinea
     • Pinus sylvestris
   • Taxaceae
    • Taxus
     • Taxus baccata
  • Cornales
   • Cornaceae
    • Cornus
     • Cornus mas
  • Saxifragales
   • Crassulaceae
    • Rosularia
     • Rosularia serrata
    • Sedum
     • Sedum album
     • Sedum acre
     • Sedum caespitosum
     • Sedum cepaea
     • Sedum creticum
     • Sedum dasyphyllum
     • Sedum grisebachii
     • Sedum hispanicum
     • Sedum litoreum
     • Sedum ochroleucum
     • Sedum rubens
     • Sedum urvillei
    • Sempervivum
     • Sempervivum heuffelii
    • Umbilicus
     • Umbilicus horizontalis
     • umbilicus parviflorus
   • Haloragaceae
    • Myriophyllum
     • Myriophyllum spicatum
   • Hamamelidaceae
    • Liquidambar
     • Liquidambar orientalis
   • Paeoniaceae
    • Paeonia
     • Paeonia clusii
     • Paeonia peregrina
   • Saxifragaceae
    • Chrysosplenium
     • Chrysosplenium alternifolium
    • Saxifraga
     • Saxifraga bulbifera
     • Saxifraga ferdinandi-coburgi
     • Saxifraga paniculata
     • Saxifraga rotundifolia
     • Saxifraga sempervivum
     • Saxifraga stribrnyi
     • Saxifraga taygetea
     • Saxifraga tridactylites
  • Dioscoreales
   • Dioscoreaceae
    • Dioscorea
     • Dioscorea communis
  • Cucurbitales
   • Cucurbitaceae
    • Bryonia
     • Bryonia cretica
    • Ecballium
     • Ecballium elaterium
  • Poales
   • Cyperaceae
    • Bolboschoenus
     • Bolboschoenus maritimus
    • Carex
     • Carex leporina
    • Cyperus
     • Cyperus capitatus
    • Eleocharis
     • Eleocharis palustris
    • Eriophorum
     • Eriophorum angustifolium
    • Scirpus
     • Scirpus sylvaticus
   • Graminae or Poaceae
    • Sesleria
     • Sesleria tenerrima
     • Sesleria vaginalis
   • Juncaceae
    • Luzula
     • Luzula forsteri
     • Luzula nodulosa
   • Poaceae
    • Aegilops
     • Aegilops caudata
     • Aegilops peregrina
    • Aira
     • Aira elegantissima
    • Anthoxanthum
     • Anthoxanthum odoratum
    • Arundo
     • Arundo plinii
    • Avena
     • Avena barbata
     • Avena sterilis
    • Bothriochloa
     • Bothriochloa ischaemum
    • Briza
     • Briza minor
     • Briza media
    • Bromus
     • Bromus hordeaceus
     • Bromus intermedius
    • Catapodium
     • Catapodium rigidum
    • Cynosurus
     • Cynosurus echinatus
    • Dactylis
     • Dactylis glomerata
    • Hordeum
     • Hordeum murinum
    • Hyparrhenia
     • Hyparrhenia hirta
    • Imperata
     • Imperata cylindrica
    • Lagurus
     • Lagurus ovatus
    • Lamarckia
     • Lamarckia aurea
    • Paspalum
     • Paspalum distichum
    • Phalaris
     • Phalaris aquatica
    • Phragmites
     • Phragmites australis
    • Sporobolus
     • Sporobolus pungens
    • Stipa
     • Stipa pulcherrima
    • Tragus
     • Tragus racemosus
   • Typhaceae
    • Typha
     • Typha domingensis
  • Ephedrales
   • Ephedraceae
    • Ephedra
     • Ephedra distachya
     • Ephedra foeminea
  • Equisetales
   • Equisetaceae
    • Equisetum
     • Equisetum arvense
     • Equisetum palustre
  • Malpighiales
   • Euphorbiaceae
    • Andrachne
     • Andrachne telephioides
    • Chrozophora
     • Chrozophora tinctoria
    • Euphorbia
     • Euphorbia maculata
     • Euphorbia acanthothamnos
     • Euphorbia aleppica
     • Euphorbia amygdaloides
     • Euphorbia apios
     • Euphorbia chamaesyce
     • Euphorbia characias
     • Euphorbia cyparissias
     • Euphorbia deflexa
     • Euphorbia dendroides
     • Euphorbia exigua
     • Euphorbia falcata
     • Euphorbia glabriflora
     • Euphorbia helioscopia
     • Euphorbia heterophylla
     • Euphorbia myrsinites
     • Euphorbia paralias
     • Euphorbia peplis
     • Euphorbia peplus
     • Euphorbia prostrata
     • Euphorbia rigida
     • Euphorbia seguieriana
     • Euphorbia taurinensis
     • Euphorbia marginata
    • Mercurialis
     • Mercurialis annua
     • Mercurialis ovata
     • Mercurialis perennis
    • Ricinus
     • Ricinus communis
   • Guttiferae
    • Hypericum
     • Hypericum amblycalyx
     • Hypericum aucheri
     • Hypericum barbatum
     • Hypericum empetrifolium
     • Hypericum montbretii
     • Hypericum olympicum
     • Hypericum perfoliatum
     • Hypericum rumeliacum
     • Hypericum spruneri
     • Hypericum tetrapterum
     • Hypericum triquetrifolium
     • Hypericum taygeteum
   • Linaceae
    • Linum
     • Linum arboreum
     • Linum bienne
     • Linum catharticum
     • Linum elegans
     • Linum hirsutum
     • Linum hologynum
     • Linum nodiflorum
     • Linum strictum
     • Linum tenuifolium
     • Linum thracicum
     • Linum trigynum
   • Passifloraceae
    • Passiflora
     • Passiflora caerulea
   • Rafflesiaceae
    • Cytinus
     • Cytinus hypocistis
     • Cytinus ruber
   • Salicaceae
    • Populus
     • Populus alba
     • Populus tremula
    • Salix
     • Salix alba
     • Salix amplexicaulis
     • Salix purpurea
   • Violaceae
    • Viola
     • Viola aetolica
     • Viola arvensis
     • Viola cephalonica
     • Viola delphinantha
     • Viola doerfleri
     • Viola dukadjinica
     • Viola eximia
     • Viola frondosa
     • Viola hymettia
     • Viola kitaibeliana
     • Viola macedonica
     • Viola mercurii
     • Viola odorata
     • Viola orphanidis
     • Viola parvula
     • Viola perinensis
     • Viola phitosiana
     • Viola reichenbachiana
     • Viola rhodopeia
     • Viola riviniana
     • Viola rupestris
     • Viola scorpiuroides
     • Viola sieheana
     • Viola velutina
     • Viola vourinensis
  • Geraniales
   • Geraniaceae
    • Erodium
     • Erodium gruinum
     • Erodium chium
     • Erodium cicutarium
     • Erodium hartvigianum
     • Erodium malacoides
    • Geranium
     • Geranium asphodeloides
     • Geranium dissectum
     • Geranium lucidum
     • Geranium macrorrhizum
     • Geranium macrostylum
     • Geranium molle
     • Geranium palustre
     • Geranium peloponnesiacum
     • Geranium pratense
     • Geranium purpureum
     • Geranium reflexum
     • Geranium robertianum
     • Geranium rotundifolium
     • Geranium sanguineum
     • Geranium subcaulescens
     • Geranium sylvaticum
     • Geranium thessalum
     • Geranium tuberosum
     • Geranium versicolor
  • Isoetales
   • Isoetaceae
    • Isoetes
     • Isoetes histrix
  • Laurales
   • Lauraceae
    • Laurus
     • Laurus nobilis
  • Myrtales
   • Lythraceae
    • Lythrum
     • Lythrum hyssopifolia
     • Lythrum junceum
     • Lythrum salicaria
     • Lythrum thymifolia
     • Lythrum virgatum
   • Myrtaceae
    • Myrtus
     • Myrtus communis
   • Onagraceae
    • Circaea
     • Circaea lutetiana
    • Epilobium
     • Epilobium angustifolium
     • Epilobium collinum
     • Epilobium dodonaei
     • Epilobium hirsutum
    • Oenothera
     • Oenothera glazioviana
   • Punicaceae
    • Punica
     • Punica granatum
   • Trapaceae
    • Trapa
     • Trapa natans
  • Nymphaeales
   • Nymphaeaceae
    • Nymphaea
     • Nymphaea alba
  • Ophioglossales
   • Ophioglossaceae
    • Botrychium
     • Botrychium lunaria
    • Ophioglossum
     • Ophioglossum lusitanicum
  • Oxalidales
   • Oxalidaceae
    • Oxalis
     • Oxalis acetosella
     • Oxalis articulata
     • Oxalis corniculata
     • Oxalis pes-caprae
  • Osmundales
   • Osmundaceae
    • Osmunda
     • Osmunda regalis
  • Proteales
   • Platanaceae
    • Platanus
     • Platanus orientalis
  • Salviniales
   • Salviniaceae
    • Azolla
     • Azolla filiculoides
  • Santalales
   • Santalaceae
    • Arceuthobium
     • Arceuthobium oxycedri
    • Osyris
     • Osyris alba
    • Thesium
     • Thesium alpinum
     • Thesium arvense
     • Thesium humile
    • Viscum
     • Viscum album abietis
  • Selaginellales
   • Selaginellaceae
    • Selaginella
     • Selaginella denticulata
  • Zygophyllales
   • Zygophyllaceae
    • Tribulus
     • Tribulus terrestris

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.