Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Capnodis carbonaria
12 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Capnodis carbonaria
29 Αυγ. 2019
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 29 Αυγ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Βουνοτσίχλονο
Emberiza cia
20 Αυγ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Αυγ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Γερακότσιχλα
Turdus viscivorus
19 Αυγ. 2019
Αριθμός ατόμων : 10+
Ημ. λήψης : 19 Αυγ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή σαλαμάνδρα
Salamandra salamandra
19 Αυγ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Αυγ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Carabus scabrosus
31 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 31 Ιουλ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Vanessa cardui
31 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 20+
Ημ. λήψης : 31 Ιουλ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Γκιώνης
Otus scops
18 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 18 Ιουλ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
19 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 10+
Ημ. λήψης : 19 Ιουλ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Danaus chrysippus
20 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 20 Ιουλ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Χρυσοτσίχλονο
Emberiza citrinella
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Xristos Dimadis
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
Pernis apivorus
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Xristos Dimadis
Χηνοπρίστης
Mergus merganser
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 10
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Zissis Antonopoulos
Χηνοπρίστης
Mergus merganser
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 10
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Zissis Antonopoulos
Χηνοπρίστης
Mergus merganser
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 10
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Zissis Antonopoulos
Δασόκοτα
Tetrastes bonasia
29 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 29 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Αγριόκουρκος
Tetrao urogallus
30 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 30 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Μαύρος Δρυοκολάπτης
Dryocopus martius
22 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 22 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Πράσινος Δρυοκολάπτης
Picus viridis
21 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
18 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
Oriolus oriolus
18 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
18 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Limenitis reducta
18 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Καφέ αρκούδα
Ursus arctos
7 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Capnodis carbonaria © Lev Paraskevopoulos (12 Ιουν. 2019)
Capnodis carbonaria © Lev Paraskevopoulos (29 Αυγ. 2019)
Βουνοτσίχλονο - Emberiza cia © Lev Paraskevopoulos (20 Αυγ. 2019)
Γερακότσιχλα - Turdus viscivorus © Lev Paraskevopoulos (19 Αυγ. 2019)
Κοινή σαλαμάνδρα - Salamandra salamandra © Lev Paraskevopoulos (19 Αυγ. 2019)
Carabus scabrosus © Lev Paraskevopoulos (31 Ιουλ. 2019)
Vanessa cardui © Lev Paraskevopoulos (31 Ιουλ. 2019)
Ευρωπαϊκός Γκιώνης - Otus scops © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουλ. 2019)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Lev Paraskevopoulos (19 Ιουλ. 2019)
Danaus chrysippus © Lev Paraskevopoulos (20 Ιουλ. 2019)
Χρυσοτσίχλονο - Emberiza citrinella © Xristos Dimadis (5 Ιουλ. 2019)
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Pernis apivorus © Xristos Dimadis (5 Ιουλ. 2019)
Χηνοπρίστης - Mergus merganser © Zissis Antonopoulos (5 Ιουλ. 2019)
Χηνοπρίστης - Mergus merganser © Zissis Antonopoulos (5 Ιουλ. 2019)
Χηνοπρίστης - Mergus merganser © Zissis Antonopoulos (5 Ιουλ. 2019)
Δασόκοτα - Tetrastes bonasia © Lev Paraskevopoulos (29 Ιουν. 2019)
Αγριόκουρκος - Tetrao urogallus © Lev Paraskevopoulos (30 Ιουν. 2019)
Μαύρος Δρυοκολάπτης - Dryocopus martius © Lev Paraskevopoulos (22 Ιουν. 2019)
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Picus viridis © Lev Paraskevopoulos (21 Ιουν. 2019)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουν. 2019)
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Oriolus oriolus © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουν. 2019)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουν. 2019)
Limenitis reducta © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουν. 2019)
Καφέ αρκούδα - Ursus arctos © Lev Paraskevopoulos (7 Ιουν. 2019)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.