Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Χιονάδα
Eremophila alpestris
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 8
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Ody Tzimoulis
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Σιρλοτσίχλονο
Emberiza cirlus
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Lev Paraskevopoulos

Nymphalis antiopa
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Πετροπέρδικα
Alectoris graeca
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Lev Paraskevopoulos

Nymphalis antiopa
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Φιδαετός
Circaetus gallicus
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Lev Paraskevopoulos

Libythea celtis
16 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Μαρ. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Κοινός Λευκοτσικνιάς
Egretta garzetta
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
Anas penelope
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
Anas clypeata
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Larus ridibundus
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Αργυροτσικνιάς
Egretta alba
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Μαυροκέφαλος Γλάρος
Larus melanocephalus
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Αργυροπελεκάνος
Pelecanus crispus
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Λαγγόνα
Phalacrocorax pygmeus
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
Phoenicopterus roseus
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Κοινός Κύκνος
Cygnus olor
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Πρασινοκέφαλη Πάπια
Anas platyrhynchos
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
Platalea leucorodia
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Γκισάρι
Aythya ferina
10 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Χιονάδα - Eremophila alpestris © Ody Tzimoulis (16 Μαρ. 2019)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Lev Paraskevopoulos (16 Μαρ. 2019)
Σιρλοτσίχλονο - Emberiza cirlus © Lev Paraskevopoulos (16 Μαρ. 2019)
- Nymphalis antiopa © Lev Paraskevopoulos (16 Μαρ. 2019)
Πετροπέρδικα - Alectoris graeca © Lev Paraskevopoulos (16 Μαρ. 2019)
- Nymphalis antiopa © Lev Paraskevopoulos (16 Μαρ. 2019)
Φιδαετός - Circaetus gallicus © Lev Paraskevopoulos (16 Μαρ. 2019)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Lev Paraskevopoulos (16 Μαρ. 2019)
- Libythea celtis © Lev Paraskevopoulos (16 Μαρ. 2019)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Egretta garzetta © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Anas penelope © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Anas clypeata © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Larus ridibundus © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Αργυροτσικνιάς - Egretta alba © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Μαυροκέφαλος Γλάρος - Larus melanocephalus © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Αργυροπελεκάνος - Pelecanus crispus © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeus © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Phoenicopterus roseus © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Κοινός Κύκνος - Cygnus olor © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Anas platyrhynchos © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Ευρασιατική Χουλιαρομύτα - Platalea leucorodia © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)
Γκισάρι - Aythya ferina © Tsilianidis Saki (10 Μαρ. 2019)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.