Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 03
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 04
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 02
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 03
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Κοινός Νυχτοκόρακας
Nycticorax nycticorax
13 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιουν. 2020
© Dimitris Kaliakoudas
Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
Sitta neumayer
17 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 17 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
13 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 13 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
23 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 23 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
Athene noctua
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
6 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροπετρίτης
Falco eleonorae
29 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Μαΐ. 2020
© Μιχάλης Βαμβακάς
Αγκαθοκαλημάνα
Vanellus spinosus
23 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 23 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Νανόμπουφος
Asio otus
30 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 30 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Steatoda paykulliana
19 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 19 Μαΐ. 2020
© Eleni T. Koumantsioti
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
Dendrocopos leucotos
25 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 25 Απρ. 2020
© Zissis Antonopoulos
Κοκκινοκελάδα
Anthus cervinus
16 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Απρ. 2020
© Kostas Stafylidis
Σχοινοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus
11 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Απρ. 2020
© Georgios Kostikidis
Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus
25 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 25 Φεβ. 2020
© Dimitris Kaliakoudas
Χειμωνογλάρονο
Sterna sandvicensis
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Κοινός Νυχτοκόρακας - Nycticorax nycticorax © Dimitris Kaliakoudas (13 Ιουν. 2020)
Δυτικός Βραχοτσοπανάκος - Sitta neumayer © Georgios Kostikidis (17 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Natassa Katsanou (13 Απρ. 2020)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Natassa Katsanou (23 Μαΐ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Athene noctua © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Natassa Katsanou (6 Μαΐ. 2020)
Μαυροπετρίτης - Falco eleonorae © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Μαΐ. 2020)
Αγκαθοκαλημάνα - Vanellus spinosus © Georgios Kostikidis (23 Μαΐ. 2020)
Νανόμπουφος - Asio otus © Georgios Kostikidis (30 Μαΐ. 2020)
Steatoda paykulliana © Eleni T. Koumantsioti (19 Μαΐ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Dendrocopos leucotos © Zissis Antonopoulos (25 Απρ. 2020)
Κοκκινοκελάδα - Anthus cervinus © Kostas Stafylidis (16 Απρ. 2020)
Σχοινοποταμίδα - Acrocephalus schoenobaenus © Georgios Kostikidis (11 Απρ. 2020)
Αιγίθαλος - Aegithalos caudatus © Dimitris Kaliakoudas (25 Φεβ. 2020)
Χειμωνογλάρονο - Sterna sandvicensis © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.