Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Χρυσοτσίχλονο
Emberiza citrinella
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Xristos Dimadis
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
Pernis apivorus
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Xristos Dimadis
Χηνοπρίστης
Mergus merganser
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 10
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Zissis Antonopoulos
Χηνοπρίστης
Mergus merganser
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 10
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Zissis Antonopoulos
Χηνοπρίστης
Mergus merganser
5 Ιουλ. 2019
Αριθμός ατόμων : 10
Ημ. λήψης : 5 Ιουλ. 2019
© Zissis Antonopoulos
Δασόκοτα
Tetrastes bonasia
29 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 29 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Αγριόκουρκος
Tetrao urogallus
30 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 30 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Μαύρος Δρυοκολάπτης
Dryocopus martius
22 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 22 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Πράσινος Δρυοκολάπτης
Picus viridis
21 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
18 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
Oriolus oriolus
18 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
18 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Limenitis reducta
18 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Καφέ αρκούδα
Ursus arctos
7 Ιουν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2019
© Lev Paraskevopoulos
Κοινός Χουχουριστής
Strix aluco
30 Απρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 30 Απρ. 2019
© Zissis Antonopoulos
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
Athene noctua
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Σκουφοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Καλαμοκανάς
Himantopus himantopus
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius alexandrinus
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Μαχητής
Philomachus pugnax
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
24 Μαρ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Μαρ. 2019
© Tsilianidis Saki
Χρυσοτσίχλονο - Emberiza citrinella © Xristos Dimadis (5 Ιουλ. 2019)
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Pernis apivorus © Xristos Dimadis (5 Ιουλ. 2019)
Χηνοπρίστης - Mergus merganser © Zissis Antonopoulos (5 Ιουλ. 2019)
Χηνοπρίστης - Mergus merganser © Zissis Antonopoulos (5 Ιουλ. 2019)
Χηνοπρίστης - Mergus merganser © Zissis Antonopoulos (5 Ιουλ. 2019)
Δασόκοτα - Tetrastes bonasia © Lev Paraskevopoulos (29 Ιουν. 2019)
Αγριόκουρκος - Tetrao urogallus © Lev Paraskevopoulos (30 Ιουν. 2019)
Μαύρος Δρυοκολάπτης - Dryocopus martius © Lev Paraskevopoulos (22 Ιουν. 2019)
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Picus viridis © Lev Paraskevopoulos (21 Ιουν. 2019)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουν. 2019)
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Oriolus oriolus © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουν. 2019)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουν. 2019)
Limenitis reducta © Lev Paraskevopoulos (18 Ιουν. 2019)
Καφέ αρκούδα - Ursus arctos © Lev Paraskevopoulos (7 Ιουν. 2019)
Κοινός Χουχουριστής - Strix aluco © Zissis Antonopoulos (30 Απρ. 2019)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Athene noctua © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)
Σκουφοβουτηχτάρι - Podiceps cristatus © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)
Καλαμοκανάς - Himantopus himantopus © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)
Θαλασσοσφυριχτής - Charadrius alexandrinus © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)
Μαχητής - Philomachus pugnax © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Tsilianidis Saki (24 Μαρ. 2019)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.