Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Κοινό Φανέτο
Carduelis cannabina
20 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Ιαν. 2021
© Paul Walker
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
17 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Μαρ. 2020
© Paul Walker
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
Alcedo atthis
10 Νοεμ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Νοεμ. 2021
© Paul Walker
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Paul Walker
Ευρωπαϊκός Φλώρος
Carduelis chloris
13 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 13 Μαρ. 2020
© Paul Walker
Ευρωπαϊκός Κούκος
Cuculus canorus
6 Μαΐ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Μαΐ. 2019
© Paul Walker
Αρτέμης
Calonectris diomedea
28 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιουν. 2020
© Paul Walker
Τσιφτάς
Emberiza calandra
8 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Ιαν. 2020
© Paul Walker
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
28 Σεπ. 2018
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Σεπ. 2018
© Paul Walker
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
23 Νοεμ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Νοεμ. 2019
© Paul Walker
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Paul Walker
Χειμωνόσπινος
Fringilla montifringilla
13 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιαν. 2020
© Paul Walker
Γαλαζοκότσυφας
Monticola solitarius
25 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 25 Απρ. 2020
© Paul Walker
Κοινός Κότσυφας
Turdus merula
5 Απρ. 2018
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Απρ. 2018
© Paul Walker
Ασιατικός Μαυρολαίμης
Saxicola maurus
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Sofia Stavrou
Macroglossum stellatarum
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Issoria lathonia
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Colias croceus
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lacerta viridis
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Jasione heldreichii
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Seseli tortuosum
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum elaeagnifolium
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινό Φανέτο - Carduelis cannabina © Paul Walker (20 Ιαν. 2021)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Paul Walker (17 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη - Alcedo atthis © Paul Walker (10 Νοεμ. 2021)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Paul Walker (5 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκός Φλώρος - Carduelis chloris © Paul Walker (13 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Κούκος - Cuculus canorus © Paul Walker (6 Μαΐ. 2019)
Αρτέμης - Calonectris diomedea © Paul Walker (28 Ιουν. 2020)
Τσιφτάς - Emberiza calandra © Paul Walker (8 Ιαν. 2020)
Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita © Paul Walker (28 Σεπ. 2018)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Paul Walker (23 Νοεμ. 2019)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Paul Walker (28 Ιαν. 2021)
Χειμωνόσπινος - Fringilla montifringilla © Paul Walker (13 Ιαν. 2020)
Γαλαζοκότσυφας - Monticola solitarius © Paul Walker (25 Απρ. 2020)
Κοινός Κότσυφας - Turdus merula © Paul Walker (5 Απρ. 2018)
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Sofia Stavrou (3 Οκτ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Issoria lathonia © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Colias croceus © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Lacerta viridis © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Jasione heldreichii © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Seseli tortuosum © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Solanum elaeagnifolium © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.