Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Costas Panagiotidis
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
29 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Μαρ. 2020
© Paul Walker
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
9 Ιαν. 2022
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Ιαν. 2022
© Paul Walker
Ακτίτης
Actitis hypoleucos
25 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 25 Ιαν. 2020
© Paul Walker
Αετομάχος
Lanius collurio
28 Αυγ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2021
© Paul Walker
Πετροπέρδικα
Alectoris graeca
11 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 11 Μαρ. 2020
© Paul Walker
Λιβαδοκελάδα
Anthus pratensis
26 Δεκ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Δεκ. 2020
© Paul Walker
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
Athene noctua
10 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Φεβ. 2020
© Paul Walker
Κοινό Φανέτο
Carduelis cannabina
20 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Ιαν. 2021
© Paul Walker
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
17 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Μαρ. 2020
© Paul Walker
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
Alcedo atthis
10 Νοεμ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Νοεμ. 2021
© Paul Walker
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Paul Walker
Ευρωπαϊκός Φλώρος
Carduelis chloris
13 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 13 Μαρ. 2020
© Paul Walker
Ευρωπαϊκός Κούκος
Cuculus canorus
6 Μαΐ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Μαΐ. 2019
© Paul Walker
Αρτέμης
Calonectris diomedea
28 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιουν. 2020
© Paul Walker
Τσιφτάς
Emberiza calandra
8 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Ιαν. 2020
© Paul Walker
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
28 Σεπ. 2018
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Σεπ. 2018
© Paul Walker
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
23 Νοεμ. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Νοεμ. 2019
© Paul Walker
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
28 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 28 Ιαν. 2021
© Paul Walker
Χειμωνόσπινος
Fringilla montifringilla
13 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιαν. 2020
© Paul Walker
Γαλαζοκότσυφας
Monticola solitarius
25 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 25 Απρ. 2020
© Paul Walker
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Paul Walker (29 Μαρ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Paul Walker (9 Ιαν. 2022)
Ακτίτης - Actitis hypoleucos © Paul Walker (25 Ιαν. 2020)
Αετομάχος - Lanius collurio © Paul Walker (28 Αυγ. 2021)
Πετροπέρδικα - Alectoris graeca © Paul Walker (11 Μαρ. 2020)
Λιβαδοκελάδα - Anthus pratensis © Paul Walker (26 Δεκ. 2020)
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Athene noctua © Paul Walker (10 Φεβ. 2020)
Κοινό Φανέτο - Carduelis cannabina © Paul Walker (20 Ιαν. 2021)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Paul Walker (17 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη - Alcedo atthis © Paul Walker (10 Νοεμ. 2021)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Paul Walker (5 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκός Φλώρος - Carduelis chloris © Paul Walker (13 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Κούκος - Cuculus canorus © Paul Walker (6 Μαΐ. 2019)
Αρτέμης - Calonectris diomedea © Paul Walker (28 Ιουν. 2020)
Τσιφτάς - Emberiza calandra © Paul Walker (8 Ιαν. 2020)
Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita © Paul Walker (28 Σεπ. 2018)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Paul Walker (23 Νοεμ. 2019)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Paul Walker (28 Ιαν. 2021)
Χειμωνόσπινος - Fringilla montifringilla © Paul Walker (13 Ιαν. 2020)
Γαλαζοκότσυφας - Monticola solitarius © Paul Walker (25 Απρ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.