Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ασιατικός Μαυρολαίμης
Saxicola maurus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Iurus dufoureius
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 5+
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Spasaysia Okayanny
Vespa orientalis
17 Αυγ. 2021
Αριθμός ατόμων : 10+
Ημ. λήψης : 17 Αυγ. 2021
© Spasaysia Okayanny
Arum italicum
25 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 100+|
Ημ. λήψης : 25 Αυγ. 2020
© Spasaysia Okayanny
Passiflora caerulea
13 Ιουλ. 2018
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 13 Ιουλ. 2018
© Spasaysia Okayanny
Papaver rhoeas
8 Μαΐ. 2019
Αριθμός ατόμων : 20+
Ημ. λήψης : 8 Μαΐ. 2019
© Spasaysia Okayanny
Νανόμπουφος
Asio otus
14 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 14 Μαΐ. 2021
© Nikos Somponis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Νανόμπουφος
Asio otus
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Κοινό Ορτύκι
Coturnix coturnix
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Γκιώνης
Otus scops
30 Απρ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 30 Απρ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
10 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Αυγ. 2020
© Nicolas Economou
Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
Oxyura leucocephala
31 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 31 Ιαν. 2021
© Zissis Antonopoulos
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Κοινή Φαλαρίδα
Fulica atra
17 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Μαρ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
7 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ποταμοσφυριχτής
Charadrius dubius
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Πρασινοσκέλης
Tringa nebularia
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Λασποσκαλίδρα
Calidris alpina
20 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
Anas crecca
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Γκισάρι
Aythya ferina
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
12 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : Πολλά
Ημ. λήψης : 12 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Ποταμογλάρονο
Sterna hirundo
20 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
18 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 14
Ημ. λήψης : 18 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Βουνοτσίχλονο
Emberiza cia
27 Νοεμ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Νοεμ. 2020
© Natassa Katsanou
Τσίφτης
Milvus migrans
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροσκούφης
Sylvia atricapilla
12 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia cantillans
7 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
13 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 13 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
Pernis apivorus
4 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 4 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ωχροστριτσίδα
Hippolais pallida
28 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 28 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
12 Δεκ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Δεκ. 2020
© Natassa Katsanou
Σκαρθάκι
Serinus serinus
18 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινό Σαΐνι
Accipiter brevipes
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Λευκός Πελαργός
Ciconia ciconia
18 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Λευκός Πελαργός
Ciconia ciconia
22 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 22 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
11 Δεκ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 11 Δεκ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
11 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 11 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca
18 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
Saxicola rubicola
1 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Καστανολαίμης
Saxicola rubetra
9 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
7 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
20 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Κάργια
Corvus monedula
7 Νοεμ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Νοεμ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινός Κόρακας
Corvus corax
27 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Γαλαζοκότσυφας
Monticola solitarius
17 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
12 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus
9 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Στεπόκιρκος
Circus macrourus
20 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
9 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
Falco vespertinus
1 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
9 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Δεντροκελάδα
Anthus trivialis
28 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
6 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Δεντρογέρακο
Falco subbuteo
1 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
28 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Ασπροκωλίνα
Oenanthe hispanica
17 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Φιδαετός
Circaetus gallicus
4 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Χρυσοβασιλίσκος
Regulus regulus
27 Νοεμ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Νοεμ. 2020
© Natassa Katsanou
Μιλτοχελίδονο
Cecropis daurica
12 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus
29 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 29 Αυγ. 2020
© Μιχάλης Βαμβακάς
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
28 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2020
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
28 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2020
© Lev Paraskevopoulos
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
28 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2020
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
28 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 15
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2020
© Lev Paraskevopoulos
Χρυσοβασιλίσκος
Regulus regulus
9 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 9 Αυγ. 2020
© Dimitris Kaliakoudas
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 03
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 04
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 02
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 03
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Κοινός Νυχτοκόρακας
Nycticorax nycticorax
13 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιουν. 2020
© Dimitris Kaliakoudas
Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
Sitta neumayer
17 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 17 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
13 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 13 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
23 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 23 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
Athene noctua
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
6 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροπετρίτης
Falco eleonorae
29 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Μαΐ. 2020
© Μιχάλης Βαμβακάς
Αγκαθοκαλημάνα
Vanellus spinosus
23 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 23 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Νανόμπουφος
Asio otus
30 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 30 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Steatoda paykulliana
19 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 19 Μαΐ. 2020
© Eleni T. Koumantsioti
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
Dendrocopos leucotos
25 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 25 Απρ. 2020
© Zissis Antonopoulos
Κοκκινοκελάδα
Anthus cervinus
16 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Απρ. 2020
© Kostas Stafylidis
Σχοινοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus
11 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Απρ. 2020
© Georgios Kostikidis
Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus
25 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 25 Φεβ. 2020
© Dimitris Kaliakoudas
Χειμωνογλάρονο
Sterna sandvicensis
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Σιταρήθρα
Alauda arvensis
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Οκτ. 2021)
Iurus dufoureius © Spasaysia Okayanny (15 Σεπ. 2021)
Vespa orientalis © Spasaysia Okayanny (17 Αυγ. 2021)
Arum italicum © Spasaysia Okayanny (25 Αυγ. 2020)
Passiflora caerulea © Spasaysia Okayanny (13 Ιουλ. 2018)
Papaver rhoeas © Spasaysia Okayanny (8 Μαΐ. 2019)
Νανόμπουφος - Asio otus © Nikos Somponis (14 Μαΐ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Νανόμπουφος - Asio otus © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Κοινό Ορτύκι - Coturnix coturnix © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Ευρωπαϊκός Γκιώνης - Otus scops © Lev Paraskevopoulos (30 Απρ. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Nicolas Economou (10 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι - Oxyura leucocephala © Zissis Antonopoulos (31 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Κοινή Φαλαρίδα - Fulica atra © Natassa Katsanou (17 Μαρ. 2020)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Natassa Katsanou (7 Ιουν. 2020)
Ποταμοσφυριχτής - Charadrius dubius © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Πρασινοσκέλης - Tringa nebularia © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Λασποσκαλίδρα - Calidris alpina © Natassa Katsanou (20 Σεπ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Anas crecca © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Γκισάρι - Aythya ferina © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Natassa Katsanou (12 Ιουλ. 2020)
Ποταμογλάρονο - Sterna hirundo © Natassa Katsanou (20 Μαΐ. 2020)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Natassa Katsanou (18 Αυγ. 2020)
Μαυροβουτηχτάρι - Podiceps nigricollis © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Βουνοτσίχλονο - Emberiza cia © Natassa Katsanou (27 Νοεμ. 2020)
Τσίφτης - Milvus migrans © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Μαυροσκούφης - Sylvia atricapilla © Natassa Katsanou (12 Απρ. 2020)
Κοκκινοτσιροβάκος - Sylvia cantillans © Natassa Katsanou (7 Απρ. 2020)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Natassa Katsanou (13 Απρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Pernis apivorus © Natassa Katsanou (4 Μαΐ. 2020)
Ωχροστριτσίδα - Hippolais pallida © Natassa Katsanou (28 Ιουλ. 2020)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Natassa Katsanou (12 Δεκ. 2020)
Σκαρθάκι - Serinus serinus © Natassa Katsanou (18 Απρ. 2020)
Κοινό Σαΐνι - Accipiter brevipes © Natassa Katsanou (26 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Λευκός Πελαργός - Ciconia ciconia © Natassa Katsanou (18 Μαΐ. 2020)
Λευκός Πελαργός - Ciconia ciconia © Natassa Katsanou (22 Ιουλ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Natassa Katsanou (11 Δεκ. 2020)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Natassa Katsanou (11 Αυγ. 2020)
Μαυρομυγοχάφτης - Ficedula hypoleuca © Natassa Katsanou (18 Απρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Saxicola rubicola © Natassa Katsanou (1 Μαΐ. 2020)
Καστανολαίμης - Saxicola rubetra © Natassa Katsanou (9 Σεπ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Natassa Katsanou (7 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Coracias garrulus © Natassa Katsanou (20 Μαΐ. 2020)
Ευρωπαϊκή Κάργια - Corvus monedula © Natassa Katsanou (7 Νοεμ. 2020)
Κοινός Κόρακας - Corvus corax © Natassa Katsanou (27 Απρ. 2020)
Γαλαζοκότσυφας - Monticola solitarius © Natassa Katsanou (17 Απρ. 2020)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Natassa Katsanou (12 Απρ. 2020)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Natassa Katsanou (9 Αυγ. 2020)
Στεπόκιρκος - Circus macrourus © Natassa Katsanou (20 Σεπ. 2020)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Natassa Katsanou (9 Σεπ. 2020)
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο - Falco vespertinus © Natassa Katsanou (1 Μαΐ. 2020)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Natassa Katsanou (9 Σεπ. 2020)
Δεντροκελάδα - Anthus trivialis © Natassa Katsanou (28 Απρ. 2020)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Natassa Katsanou (6 Αυγ. 2020)
Δεντρογέρακο - Falco subbuteo © Natassa Katsanou (1 Μαΐ. 2020)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Natassa Katsanou (28 Ιουλ. 2020)
Ασπροκωλίνα - Oenanthe hispanica © Natassa Katsanou (17 Απρ. 2020)
Φιδαετός - Circaetus gallicus © Natassa Katsanou (4 Σεπ. 2020)
Χρυσοβασιλίσκος - Regulus regulus © Natassa Katsanou (27 Νοεμ. 2020)
Μιλτοχελίδονο - Cecropis daurica © Natassa Katsanou (12 Αυγ. 2020)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Coracias garrulus © Lev Paraskevopoulos (28 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Coracias garrulus © Lev Paraskevopoulos (28 Αυγ. 2020)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Lev Paraskevopoulos (28 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Lev Paraskevopoulos (28 Αυγ. 2020)
Χρυσοβασιλίσκος - Regulus regulus © Dimitris Kaliakoudas (9 Αυγ. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Κοινός Νυχτοκόρακας - Nycticorax nycticorax © Dimitris Kaliakoudas (13 Ιουν. 2020)
Δυτικός Βραχοτσοπανάκος - Sitta neumayer © Georgios Kostikidis (17 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Natassa Katsanou (13 Απρ. 2020)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Natassa Katsanou (23 Μαΐ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Athene noctua © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Natassa Katsanou (6 Μαΐ. 2020)
Μαυροπετρίτης - Falco eleonorae © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Μαΐ. 2020)
Αγκαθοκαλημάνα - Vanellus spinosus © Georgios Kostikidis (23 Μαΐ. 2020)
Νανόμπουφος - Asio otus © Georgios Kostikidis (30 Μαΐ. 2020)
Steatoda paykulliana © Eleni T. Koumantsioti (19 Μαΐ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Dendrocopos leucotos © Zissis Antonopoulos (25 Απρ. 2020)
Κοκκινοκελάδα - Anthus cervinus © Kostas Stafylidis (16 Απρ. 2020)
Σχοινοποταμίδα - Acrocephalus schoenobaenus © Georgios Kostikidis (11 Απρ. 2020)
Αιγίθαλος - Aegithalos caudatus © Dimitris Kaliakoudas (25 Φεβ. 2020)
Χειμωνογλάρονο - Sterna sandvicensis © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινή Σιταρήθρα - Alauda arvensis © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.