Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Pimpinella saxifraga
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum elaeagnifolium
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Verbena officinalis
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Verbascum sinuatum
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ballota nigra
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Epilobium hirsutum
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lythrum salicaria
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth

17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Galega officinalis
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Portulaca oleracea
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Equisetum arvense
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Tribulus terrestris
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 30
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Idaea seriata
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Μιλτοχελίδονο
Cecropis daurica
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
19 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
19 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 19 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
19 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
19 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Mantis religiosa
20 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 20 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lacerta viridis
20 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Σταχτάρα
Apus apus
20 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Cicadella viridis
21 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
21 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 21 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
21 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 30
Ημ. λήψης : 21 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
23 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Leptotes pirithous
23 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
23 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 23 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Λευκοχελίδονο
Delichon urbicum
23 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 23 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
23 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
23 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
Athene noctua
23 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
23 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 23 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Truxalis nasuta
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Sympetrum fonscolombii
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Sympetrum fonscolombii
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Pieris rapae
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Leptotes pirithous
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Maniola jurtina
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Coenonympha pamphilus
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lactuca serriola
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Erigeron bonariensis
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum elaeagnifolium
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lycium europaeum
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Convolvulus elegantissimus
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Datura stramonium
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Verbascum sinuatum
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ballota nigra
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Heliotropium europaeum
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Malva neglecta
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Portulaca oleracea
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Tribulus terrestris
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
24 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 24 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
25 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 25 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
25 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 25 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
25 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 25 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
25 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 30
Ημ. λήψης : 25 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Λευκοχελίδονο
Delichon urbicum
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Acrida ungarica
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Sympetrum fonscolombii
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Coenonympha pamphilus
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lacerta viridis
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lycium europaeum
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Verbascum sinuatum
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ballota nigra
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Humulus lupulus
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Portulaca oleracea
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Phytolacca americana
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Chenopodium album
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Tribulus terrestris
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Χωραφοσπουργίτης
Passer hispaniolensis
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Pimpinella saxifraga © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Solanum elaeagnifolium © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Verbena officinalis © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Verbascum sinuatum © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Ballota nigra © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Epilobium hirsutum © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Lythrum salicaria © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
© Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Galega officinalis © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Portulaca oleracea © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Equisetum arvense © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Tribulus terrestris © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Idaea seriata © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Μιλτοχελίδονο - Cecropis daurica © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (19 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (19 Σεπ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (19 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (19 Σεπ. 2021)
Mantis religiosa © Alexander Wirth (20 Σεπ. 2021)
Lacerta viridis © Alexander Wirth (20 Σεπ. 2021)
Κοινή Σταχτάρα - Apus apus © Alexander Wirth (20 Σεπ. 2021)
Cicadella viridis © Alexander Wirth (21 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (21 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (21 Σεπ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (23 Σεπ. 2021)
Leptotes pirithous © Alexander Wirth (23 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (23 Σεπ. 2021)
Λευκοχελίδονο - Delichon urbicum © Alexander Wirth (23 Σεπ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (23 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Alexander Wirth (23 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Athene noctua © Alexander Wirth (23 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (23 Σεπ. 2021)
Truxalis nasuta © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Sympetrum fonscolombii © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Sympetrum fonscolombii © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Pieris rapae © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Leptotes pirithous © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Maniola jurtina © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Coenonympha pamphilus © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Lactuca serriola © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Erigeron bonariensis © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Solanum elaeagnifolium © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Lycium europaeum © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Convolvulus elegantissimus © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Datura stramonium © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Verbascum sinuatum © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Ballota nigra © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Heliotropium europaeum © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Malva neglecta © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Portulaca oleracea © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Tribulus terrestris © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (24 Σεπ. 2021)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Alexander Wirth (25 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (25 Σεπ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (25 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (25 Σεπ. 2021)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Λευκοχελίδονο - Delichon urbicum © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Acrida ungarica © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Sympetrum fonscolombii © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Coenonympha pamphilus © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Lacerta viridis © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Lycium europaeum © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Verbascum sinuatum © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Ballota nigra © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Humulus lupulus © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Portulaca oleracea © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Phytolacca americana © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Chenopodium album © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Tribulus terrestris © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Χωραφοσπουργίτης - Passer hispaniolensis © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.