Εικόνες ελληνικής φύσης

Φίλτρα

Κατηγορία
Argynnis (Fabriciana) adippe
4 Ιουλ. 2012
Διπλομπεκάτσινο
Gallinago media
6 Μαΐ. 2022
Διπλομπεκάτσινο
Gallinago media
6 Μαΐ. 2022
Πευκοτσοπανάκος
Sitta krueperi
6 Μαΐ. 2022
Πευκοτσοπανάκος
Sitta krueperi
6 Μαΐ. 2022
Βαλτόμπουφος
Asio flammeus
7 Οκτ. 2022
Βαλτόμπουφος
Asio flammeus
7 Οκτ. 2022
Βαλτόμπουφος
Asio flammeus
7 Οκτ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
9 Σεπ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
9 Σεπ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
10 Σεπ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
10 Σεπ. 2022
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
10 Σεπ. 2022
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
Phalaropus lobatus
10 Σεπ. 2022
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
Phalaropus lobatus
10 Σεπ. 2022
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
1 Ιουλ. 2022
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
2 Ιουν. 2021
Όρνιο
Gyps fulvus
8 Μαΐ. 2022
Κοινό Φανέτο
Carduelis cannabina
23 Μαΐ. 2022
Λαφιάτης
Elaphe quatuorlineata
18 Μαΐ. 2022
Λαφιάτης
Elaphe quatuorlineata
18 Μαΐ. 2022
Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
Calandrella brachydactyla
16 Μαΐ. 2022
Ασιατικός Σκίουρος
Sciurus anomalus
8 Μαΐ. 2022
Αιγαιοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli
10 Μαΐ. 2022
Παρδαλοκεφαλάς
Lanius nubicus
10 Μαΐ. 2022
Πετροσπουργίτης
Petronia petronia
9 Μαΐ. 2022
Διπλομπεκάτσινο
Gallinago media
7 Μαΐ. 2022
Φοινικοτρύγονο
Streptopelia senegalensis
5 Μαΐ. 2022
Πευκοτσοπανάκος
Sitta krueperi
6 Μαΐ. 2022
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
12 Απρ. 2016
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
12 Απρ. 2016
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
12 Απρ. 2016
Κοινός Κόρακας
Corvus corax
9 Απρ. 2022
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
9 Απρ. 2022
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
29 Απρ. 2022
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
28 Απρ. 2022
Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
Falco naumanni
28 Απρ. 2022
Νησιώτικη Πέρδικα
Alectoris chukar
27 Απρ. 2022
Λασπότρυγγας
Tringa glareola
29 Απρ. 2022
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
31 Αυγ. 2021
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
3 Σεπ. 2021
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
4 Σεπ. 2021
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
10 Μαΐ. 2019
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
20 Αυγ. 2020
Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cineracea
14 Απρ. 2022
Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cineracea
14 Απρ. 2022
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
7 Ιουν. 2021
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
29 Απρ. 2011
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
1 Ιουλ. 2009
Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava
16 Απρ. 2022
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
8 Απρ. 2022
Στεπόκιρκος
Circus macrourus
5 Απρ. 2022
Ψαραετός
Pandion haliaetus
30 Σεπ. 2016
Ψαραετός
Pandion haliaetus
30 Σεπ. 2016
Ψαραετός
Pandion haliaetus
30 Σεπ. 2016
Αμμοπετρόκλης
Oenanthe isabellina
1 Απρ. 2022
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
28 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
22 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
22 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
15 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
15 Μαρ. 2022
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
17 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
17 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα
Bucephala clangula
7 Μαρ. 2022
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
8 Δεκ. 2013
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
8 Δεκ. 2013
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
8 Δεκ. 2013
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
8 Δεκ. 2013
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
8 Δεκ. 2013
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
8 Δεκ. 2013
Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus
19 Φεβ. 2022
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
4 Μαΐ. 2021
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
10 Απρ. 2020
Κοινή Σιταρήθρα
Alauda arvensis
20 Μαρ. 2020
Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca
7 Απρ. 2020
Κοινός Λευκοτσικνιάς
Egretta garzetta
31 Μαρ. 2020
Κηποτσιροβάκος
Sylvia borin
18 Ιουν. 2021
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
4 Φεβ. 2020
Μαυροσκούφης
Sylvia atricapilla
20 Φεβ. 2019
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
Oriolus oriolus
23 Απρ. 2020
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
29 Μαρ. 2020
Διπλοκελάδα
Anthus richardi
11 Φεβ. 2022
Διπλοκελάδα
Anthus richardi
11 Φεβ. 2022
Κοινός Χουχουριστής
Strix aluco
20 Ιαν. 2022
Κοινός Θαμνοψάλτης
Prunella modularis
21 Δεκ. 2021
Αετόγλαρος
Ichthyaetus ichthyaetus
19 Ιαν. 2022
Πράσινος Δρυοκολάπτης
Picus viridis
17 Ιαν. 2022
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
19 Ιαν. 2022
Καμπίσια Πέρδικα
Perdix perdix
5 Ιαν. 2022
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
22 Δεκ. 2021
Πρασινοκέφαλη Πάπια
Anas platyrhynchos
14 Νοεμ. 2021
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
14 Μαΐ. 2021
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
Dendrocopos leucotos
17 Οκτ. 2021
Χειμωνόσπινος
Fringilla montifringilla
28 Δεκ. 2021
Πευκοδρυοκολάπτης
Dendrocopos major
22 Δεκ. 2021
Argynnis (Fabriciana) adippe © Tassos Sakoulis (4 Ιουλ. 2012)
Διπλομπεκάτσινο - Gallinago media © Zissis Antonopoulos (6 Μαΐ. 2022)
Διπλομπεκάτσινο - Gallinago media © Zissis Antonopoulos (6 Μαΐ. 2022)
Πευκοτσοπανάκος - Sitta krueperi © Zissis Antonopoulos (6 Μαΐ. 2022)
Πευκοτσοπανάκος - Sitta krueperi © Zissis Antonopoulos (6 Μαΐ. 2022)
Βαλτόμπουφος - Asio flammeus © Zissis Antonopoulos (7 Οκτ. 2022)
Βαλτόμπουφος - Asio flammeus © Zissis Antonopoulos (7 Οκτ. 2022)
Βαλτόμπουφος - Asio flammeus © Zissis Antonopoulos (7 Οκτ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (9 Σεπ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (9 Σεπ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (10 Σεπ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (10 Σεπ. 2022)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (10 Σεπ. 2022)
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας - Phalaropus lobatus © Lev Paraskevopoulos (10 Σεπ. 2022)
Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας - Phalaropus lobatus © Lev Paraskevopoulos (10 Σεπ. 2022)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Lev Paraskevopoulos (1 Ιουλ. 2022)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Costas Panagiotidis (2 Ιουν. 2021)
Όρνιο - Gyps fulvus © Lev Paraskevopoulos (8 Μαΐ. 2022)
Κοινό Φανέτο - Carduelis cannabina © Μιχάλης Βαμβακάς (23 Μαΐ. 2022)
Λαφιάτης - Elaphe quatuorlineata © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Μαΐ. 2022)
Λαφιάτης - Elaphe quatuorlineata © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Μαΐ. 2022)
Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα - Calandrella brachydactyla © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Μαΐ. 2022)
Ασιατικός Σκίουρος - Sciurus anomalus © Μιχάλης Βαμβακάς (8 Μαΐ. 2022)
Αιγαιοτσιροβάκος - Sylvia rueppelli © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Μαΐ. 2022)
Παρδαλοκεφαλάς - Lanius nubicus © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Μαΐ. 2022)
Πετροσπουργίτης - Petronia petronia © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Μαΐ. 2022)
Διπλομπεκάτσινο - Gallinago media © Μιχάλης Βαμβακάς (7 Μαΐ. 2022)
Φοινικοτρύγονο - Streptopelia senegalensis © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Μαΐ. 2022)
Πευκοτσοπανάκος - Sitta krueperi © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Μαΐ. 2022)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Costas Panagiotidis (12 Απρ. 2016)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Costas Panagiotidis (12 Απρ. 2016)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Costas Panagiotidis (12 Απρ. 2016)
Κοινός Κόρακας - Corvus corax © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Απρ. 2022)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Απρ. 2022)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Απρ. 2022)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Απρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι - Falco naumanni © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Απρ. 2022)
Νησιώτικη Πέρδικα - Alectoris chukar © Μιχάλης Βαμβακάς (27 Απρ. 2022)
Λασπότρυγγας - Tringa glareola © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Απρ. 2022)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (31 Αυγ. 2021)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (3 Σεπ. 2021)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (4 Σεπ. 2021)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (10 Μαΐ. 2019)
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis (20 Αυγ. 2020)
Σμυρνοτσίχλονο - Emberiza cineracea © Μιχάλης Βαμβακάς (14 Απρ. 2022)
Σμυρνοτσίχλονο - Emberiza cineracea © Μιχάλης Βαμβακάς (14 Απρ. 2022)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (7 Ιουν. 2021)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (29 Απρ. 2011)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (1 Ιουλ. 2009)
Κιτρινοσουσουράδα - Motacilla flava © Paul Walker (16 Απρ. 2022)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Paul Walker (8 Απρ. 2022)
Στεπόκιρκος - Circus macrourus © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Απρ. 2022)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Costas Panagiotidis (30 Σεπ. 2016)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Costas Panagiotidis (30 Σεπ. 2016)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Costas Panagiotidis (30 Σεπ. 2016)
Αμμοπετρόκλης - Oenanthe isabellina © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Απρ. 2022)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Dimitris Kaliakoudas (28 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (22 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (22 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Dimitris Diakakis (15 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Dimitris Diakakis (15 Μαρ. 2022)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Paul Walker (17 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Paul Walker (17 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Bucephala clangula © Μιχάλης Βαμβακάς (7 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Costas Panagiotidis (8 Δεκ. 2013)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Costas Panagiotidis (8 Δεκ. 2013)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Costas Panagiotidis (8 Δεκ. 2013)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Costas Panagiotidis (8 Δεκ. 2013)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Costas Panagiotidis (8 Δεκ. 2013)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Costas Panagiotidis (8 Δεκ. 2013)
Γαλαζοπαπαδίτσα - Parus caeruleus © Ody Tzimoulis (19 Φεβ. 2022)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Paul Walker (4 Μαΐ. 2021)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Paul Walker (10 Απρ. 2020)
Κοινή Σιταρήθρα - Alauda arvensis © Paul Walker (20 Μαρ. 2020)
Μαυρομυγοχάφτης - Ficedula hypoleuca © Paul Walker (7 Απρ. 2020)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Egretta garzetta © Paul Walker (31 Μαρ. 2020)
Κηποτσιροβάκος - Sylvia borin © Paul Walker (18 Ιουν. 2021)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Paul Walker (4 Φεβ. 2020)
Μαυροσκούφης - Sylvia atricapilla © Paul Walker (20 Φεβ. 2019)
Ευρωπαϊκός Συκοφάγος - Oriolus oriolus © Paul Walker (23 Απρ. 2020)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Paul Walker (29 Μαρ. 2020)
Διπλοκελάδα - Anthus richardi © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Φεβ. 2022)
Διπλοκελάδα - Anthus richardi © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Φεβ. 2022)
Κοινός Χουχουριστής - Strix aluco © Ody Tzimoulis (20 Ιαν. 2022)
Κοινός Θαμνοψάλτης - Prunella modularis © Dimitris Kaliakoudas (21 Δεκ. 2021)
Αετόγλαρος - Ichthyaetus ichthyaetus © Μιχάλης Βαμβακάς (19 Ιαν. 2022)
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Picus viridis © Dimitris Kaliakoudas (17 Ιαν. 2022)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Dimitris Kaliakoudas (19 Ιαν. 2022)
Καμπίσια Πέρδικα - Perdix perdix © Dimitris Kaliakoudas (5 Ιαν. 2022)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Dimitris Kaliakoudas (22 Δεκ. 2021)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Anas platyrhynchos © Χάρης Κουρουζίδης (14 Νοεμ. 2021)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Χάρης Κουρουζίδης (14 Μαΐ. 2021)
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Dendrocopos leucotos © Χάρης Κουρουζίδης (17 Οκτ. 2021)
Χειμωνόσπινος - Fringilla montifringilla © Ody Tzimoulis (28 Δεκ. 2021)
Πευκοδρυοκολάπτης - Dendrocopos major © Ody Tzimoulis (22 Δεκ. 2021)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.