Βιντεο ελληνικής φύσης

Φίλτρα

Κατηγορία
Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius alexandrinus
29 Μαΐ. 2021 © Costas Panagiotidis
Βουνοσφυριχτής
Charadrius morinellus
9 Σεπ. 2022 © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
2 Ιουν. 2021 © Costas Panagiotidis
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
© Costas Panagiotidis
Ακτίτης
Actitis hypoleucos
© Costas Panagiotidis
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
Ardeola ralloides
© Costas Panagiotidis
Αγκαθοκαλημάνα
Vanellus spinosus
31 Ιουλ. 2021 © Roberto Rota
Μιλτοχελίδονο
Cecropis daurica
4 Αυγ. 2021 © Roberto Rota
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
11 Ιουν. 2021 © Costas Panagiotidis
Ευρασιατική Χαλκόκοτα
Plegadis falcinellus
11 Ιουλ. 2013 © Costas Panagiotidis
Βαρβάρα
Tadorna tadorna
20 Ιουν. 2020 © Costas Panagiotidis
Γκισάρι
Aythya ferina
14 Φεβ. 2015 © Costas Panagiotidis
Πορφυροτσικνιάς
Ardea purpurea
7 Ιουν. 2021 © Costas Panagiotidis
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
29 Αυγ. 2012 © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
Sternula albifrons
24 Ιουν. 2020 © Costas Panagiotidis
Χαλικοκυλιστής
Arenaria interpres
17 Αυγ. 2020 © Costas Panagiotidis
Κοινός Κύκνος
Cygnus olor
17 Ιουν. 2020 © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
31 Μαΐ. 2014 © Costas Panagiotidis
Ευρωπαϊκός Γερανός
Grus grus
28 Ιαν. 2021 © Costas Panagiotidis
Αγκαθοκαλημάνα
Vanellus spinosus
1 Ιουν. 2021 © Costas Panagiotidis
Αιγωλιός
Aegolius funereus
16 Ιουν. 2020 © ASalafa Deri
Ελληνικός βάτραχος
Rana graeca
© Ilias Strachinis
Saga hellenica
© Ilias Strachinis
Αλπικός τρίτωνας
Ichthyosaura alpestris
© Ilias Strachinis
Θαλασσοσφυριχτής - Charadrius alexandrinus © Costas Panagiotidis (29 Μαΐ. 2021)
Βουνοσφυριχτής - Charadrius morinellus © Costas Panagiotidis (9 Σεπ. 2022)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Costas Panagiotidis (2 Ιουν. 2021)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Costas Panagiotidis
Ακτίτης - Actitis hypoleucos © Costas Panagiotidis
Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς - Ardeola ralloides © Costas Panagiotidis
Αγκαθοκαλημάνα - Vanellus spinosus © Roberto Rota (31 Ιουλ. 2021)
Μιλτοχελίδονο - Cecropis daurica © Roberto Rota (4 Αυγ. 2021)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Costas Panagiotidis (11 Ιουν. 2021)
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Plegadis falcinellus © Costas Panagiotidis (11 Ιουλ. 2013)
Βαρβάρα - Tadorna tadorna © Costas Panagiotidis (20 Ιουν. 2020)
Γκισάρι - Aythya ferina © Costas Panagiotidis (14 Φεβ. 2015)
Πορφυροτσικνιάς - Ardea purpurea © Costas Panagiotidis (7 Ιουν. 2021)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Costas Panagiotidis (29 Αυγ. 2012)
Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο - Sternula albifrons © Costas Panagiotidis (24 Ιουν. 2020)
Χαλικοκυλιστής - Arenaria interpres © Costas Panagiotidis (17 Αυγ. 2020)
Κοινός Κύκνος - Cygnus olor © Costas Panagiotidis (17 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Costas Panagiotidis (31 Μαΐ. 2014)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Αγκαθοκαλημάνα - Vanellus spinosus © Costas Panagiotidis (1 Ιουν. 2021)
Αιγωλιός - Aegolius funereus © ASalafa Deri (16 Ιουν. 2020)
Ελληνικός βάτραχος - Rana graeca © Ilias Strachinis
Saga hellenica © Ilias Strachinis
Αλπικός τρίτωνας - Ichthyosaura alpestris © Ilias Strachinis

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.