Βιντεο ελληνικής φύσης

Φίλτρα

Κατηγορία
Σμέρνα
Muraena helena
26 Μαρ. 2020 © Ilias Strachinis
Κλωστιδάκι
Podarcis cretensis
5 Αυγ. 2017 © Ilias Strachinis
Τρανόσαυρα
Lacerta trilineata
© Ilias Strachinis
Ελληνικό Κονάκι
Anguis graeca
© Ilias Strachinis
Κοινή Νερόκοτα
Gallinula chloropus
15 Απρ. 2017 © Ilias Strachinis
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
Tachybaptus ruficollis
15 Απρ. 2017 © Ilias Strachinis
Σκίουρος
Sciurus vulgaris
15 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Decticus albifrons
28 Ιουλ. 2018 © Ilias Strachinis
Saga natoliae
10 Ιουν. 2017 © Ilias Strachinis
Αγριόγιδο
Rupicapra rupicapra
20 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Octopus vulgaris
10 Αυγ. 2019 © Ilias Strachinis
Empusa fasciata
15 Ιουν. 2017 © Ilias Strachinis
Κοινή οχιά
Vipera ammodytes
14 Μαΐ. 2017 © Ilias Strachinis
Crocothemis erythraea
15 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
Coccothraustes coccothraustes
4 Ιαν. 2020 © Lev Paraskevopoulos
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
23 Οκτ. 2019 © Dimitris Kokkinidis
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
4 Μαΐ. 2019 © Lev Paraskevopoulos
Μυοκάστορας
Myocastor coypus
3 Μαΐ. 2019 © Lev Paraskevopoulos
Ψαραετός
Pandion haliaetus
24 Σεπ. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica
24 Σεπ. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Μελωδοτσιροβάκος
Sylvia crassirostris
6 Ιουν. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus
27 Οκτ. 2015 © Costas Panagiotidis
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
17 Ιαν. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Χαλικοκυλιστής
Arenaria interpres
© Tassos Sakoulis
Σμέρνα - Muraena helena © Ilias Strachinis (26 Μαρ. 2020)
Κλωστιδάκι - Podarcis cretensis © Ilias Strachinis (5 Αυγ. 2017)
Τρανόσαυρα - Lacerta trilineata © Ilias Strachinis
Ελληνικό Κονάκι - Anguis graeca © Ilias Strachinis
Κοινή Νερόκοτα - Gallinula chloropus © Ilias Strachinis (15 Απρ. 2017)
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Tachybaptus ruficollis © Ilias Strachinis (15 Απρ. 2017)
Σκίουρος - Sciurus vulgaris © Ilias Strachinis (15 Σεπ. 2017)
Decticus albifrons © Ilias Strachinis (28 Ιουλ. 2018)
Saga natoliae © Ilias Strachinis (10 Ιουν. 2017)
Αγριόγιδο - Rupicapra rupicapra © Ilias Strachinis (20 Σεπ. 2017)
Octopus vulgaris © Ilias Strachinis (10 Αυγ. 2019)
Empusa fasciata © Ilias Strachinis (15 Ιουν. 2017)
Κοινή οχιά - Vipera ammodytes © Ilias Strachinis (14 Μαΐ. 2017)
Crocothemis erythraea © Ilias Strachinis (15 Σεπ. 2017)
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Coccothraustes coccothraustes © Lev Paraskevopoulos (4 Ιαν. 2020)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Dimitris Kokkinidis (23 Οκτ. 2019)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Lev Paraskevopoulos (4 Μαΐ. 2019)
Μυοκάστορας - Myocastor coypus © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2019)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Lev Paraskevopoulos (24 Σεπ. 2018)
Γαλαζολαίμης - Luscinia svecica © Lev Paraskevopoulos (24 Σεπ. 2018)
Μελωδοτσιροβάκος - Sylvia crassirostris © Lev Paraskevopoulos (6 Ιουν. 2018)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Costas Panagiotidis (27 Οκτ. 2015)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Lev Paraskevopoulos (17 Ιαν. 2018)
Χαλικοκυλιστής - Arenaria interpres © Tassos Sakoulis

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.