Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ασιατικός Μαυρολαίμης
Saxicola maurus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Iurus dufoureius
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 5+
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Spasaysia Okayanny
Vespa orientalis
17 Αυγ. 2021
Αριθμός ατόμων : 10+
Ημ. λήψης : 17 Αυγ. 2021
© Spasaysia Okayanny
Arum italicum
25 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 100+|
Ημ. λήψης : 25 Αυγ. 2020
© Spasaysia Okayanny
Passiflora caerulea
13 Ιουλ. 2018
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 13 Ιουλ. 2018
© Spasaysia Okayanny
Papaver rhoeas
8 Μαΐ. 2019
Αριθμός ατόμων : 20+
Ημ. λήψης : 8 Μαΐ. 2019
© Spasaysia Okayanny
Νανόμπουφος
Asio otus
14 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 14 Μαΐ. 2021
© Nikos Somponis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Νανόμπουφος
Asio otus
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Κοινό Ορτύκι
Coturnix coturnix
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Γκιώνης
Otus scops
30 Απρ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 30 Απρ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
10 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Αυγ. 2020
© Nicolas Economou
Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
Oxyura leucocephala
31 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 31 Ιαν. 2021
© Zissis Antonopoulos
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Κοινή Φαλαρίδα
Fulica atra
17 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Μαρ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
7 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ποταμοσφυριχτής
Charadrius dubius
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Πρασινοσκέλης
Tringa nebularia
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Λασποσκαλίδρα
Calidris alpina
20 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
Anas crecca
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Γκισάρι
Aythya ferina
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
12 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : Πολλά
Ημ. λήψης : 12 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Ποταμογλάρονο
Sterna hirundo
20 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
18 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 14
Ημ. λήψης : 18 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Βουνοτσίχλονο
Emberiza cia
27 Νοεμ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Νοεμ. 2020
© Natassa Katsanou
Τσίφτης
Milvus migrans
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροσκούφης
Sylvia atricapilla
12 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia cantillans
7 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
13 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 13 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
Pernis apivorus
4 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 4 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ωχροστριτσίδα
Hippolais pallida
28 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 28 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
12 Δεκ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Δεκ. 2020
© Natassa Katsanou
Σκαρθάκι
Serinus serinus
18 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινό Σαΐνι
Accipiter brevipes
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Λευκός Πελαργός
Ciconia ciconia
18 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Λευκός Πελαργός
Ciconia ciconia
22 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 22 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
11 Δεκ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 11 Δεκ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
11 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 11 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca
18 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
Saxicola rubicola
1 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Καστανολαίμης
Saxicola rubetra
9 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
7 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
20 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Οκτ. 2021)
Iurus dufoureius © Spasaysia Okayanny (15 Σεπ. 2021)
Vespa orientalis © Spasaysia Okayanny (17 Αυγ. 2021)
Arum italicum © Spasaysia Okayanny (25 Αυγ. 2020)
Passiflora caerulea © Spasaysia Okayanny (13 Ιουλ. 2018)
Papaver rhoeas © Spasaysia Okayanny (8 Μαΐ. 2019)
Νανόμπουφος - Asio otus © Nikos Somponis (14 Μαΐ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Νανόμπουφος - Asio otus © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Κοινό Ορτύκι - Coturnix coturnix © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Ευρωπαϊκός Γκιώνης - Otus scops © Lev Paraskevopoulos (30 Απρ. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Nicolas Economou (10 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι - Oxyura leucocephala © Zissis Antonopoulos (31 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Κοινή Φαλαρίδα - Fulica atra © Natassa Katsanou (17 Μαρ. 2020)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Natassa Katsanou (7 Ιουν. 2020)
Ποταμοσφυριχτής - Charadrius dubius © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Πρασινοσκέλης - Tringa nebularia © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Λασποσκαλίδρα - Calidris alpina © Natassa Katsanou (20 Σεπ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Anas crecca © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Γκισάρι - Aythya ferina © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Natassa Katsanou (12 Ιουλ. 2020)
Ποταμογλάρονο - Sterna hirundo © Natassa Katsanou (20 Μαΐ. 2020)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Natassa Katsanou (18 Αυγ. 2020)
Μαυροβουτηχτάρι - Podiceps nigricollis © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Βουνοτσίχλονο - Emberiza cia © Natassa Katsanou (27 Νοεμ. 2020)
Τσίφτης - Milvus migrans © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Μαυροσκούφης - Sylvia atricapilla © Natassa Katsanou (12 Απρ. 2020)
Κοκκινοτσιροβάκος - Sylvia cantillans © Natassa Katsanou (7 Απρ. 2020)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Natassa Katsanou (13 Απρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Pernis apivorus © Natassa Katsanou (4 Μαΐ. 2020)
Ωχροστριτσίδα - Hippolais pallida © Natassa Katsanou (28 Ιουλ. 2020)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Natassa Katsanou (12 Δεκ. 2020)
Σκαρθάκι - Serinus serinus © Natassa Katsanou (18 Απρ. 2020)
Κοινό Σαΐνι - Accipiter brevipes © Natassa Katsanou (26 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Λευκός Πελαργός - Ciconia ciconia © Natassa Katsanou (18 Μαΐ. 2020)
Λευκός Πελαργός - Ciconia ciconia © Natassa Katsanou (22 Ιουλ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Natassa Katsanou (11 Δεκ. 2020)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Natassa Katsanou (11 Αυγ. 2020)
Μαυρομυγοχάφτης - Ficedula hypoleuca © Natassa Katsanou (18 Απρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Saxicola rubicola © Natassa Katsanou (1 Μαΐ. 2020)
Καστανολαίμης - Saxicola rubetra © Natassa Katsanou (9 Σεπ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Natassa Katsanou (7 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Coracias garrulus © Natassa Katsanou (20 Μαΐ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.