Μιχάλης Βαμβακάς

Καταγραφές

Φίλτρα

 • Θηλαστικά
  • Rodentia
   • Sciuridae
    • Spermophilus
     • Λαγόγυρος
    • Sciurus
     • Σκίουρος
  • Carnivora
   • Felidae
    • Felis
     • Αγριόγατα
   • Mustelidae
    • Meles
     • Ασβός
    • Mustela
     • Νυφίτσα
   • Canidae
    • Canis
     • Λύκος
     • Χρυσό τσακάλι
    • Vulpes
     • Κόκκινη αλεπού
  • Lagomorpha
   • Leporidae
    • Oryctolagus
     • Αγριοκούνελο
  • Eulipotyphla
   • Erinaceidae
    • Erinaceus
     • Σκαντζόχοιρος της ανατολικής Ευρώπης
  • Artiodactyla
   • Bovidae
    • Rupicapra
     • Αγριόγιδο
 • Πουλιά
  • Passeriformes
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
     • Καστανολαίμης
   • Muscicapidae
    • Luscinia
     • Κοινό Αηδόνι
     • Γαλαζολαίμης
     • Τσιχλαηδόνι
    • Oenanthe
     • Σταχτοπετρόκλης
     • Ασπροκωλίνα
     • Αμμοπετρόκλης
    • Turdus
     • Κοκκινότσιχλα
     • Κεδρότσιχλα
     • Κοινή Τσίχλα
     • Κοινός Κότσυφας
     • Χιονοκότσυφας
     • Γερακότσιχλα
    • Phoenicurus
     • Κοινός Φοινίκουρος
     • Καρβουνιάρης
    • Ficedula
     • Δρυομυγοχάφτης
     • Κρικομυγοχάφτης
     • Μαυρομυγοχάφτης
    • Erithacus
     • Κοκκινολαίμης
    • Cercotrichas
     • Κουφαηδόνι
    • Monticola
     • Πυρροκότσυφας
     • Γαλαζοκότσυφας
    • Muscicapa
     • Σταχτομυγοχάφτης
   • Emberizidae
    • Emberiza
     • Βλαχοτσίχλονο
     • Φρυγανοτσίχλονο
     • Σιρλοτσίχλονο
     • Ελατοτσίχλονο
     • Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
     • Χρυσοτσίχλονο
     • Τσιφτάς
     • Αμπελουργός
     • Βουνοτσίχλονο
    • Plectrophenax
     • Χιονοτσίχλονο
   • Sylvioidea
    • Sylvia
     • Θαμνοτσιροβάκος
     • Μαυροτσιροβάκος
     • Γερακοτσιροβάκος
     • Κοκκινοτσιροβάκος
     • Μελωδοτσιροβάκος
     • Μαυροσκούφης
     • Κηποτσιροβάκος
     • Αιγαιοτσιροβάκος
     • Βουνοτσιροβάκος
    • Acrocephalus
     • Σχοινοποταμίδα
     • Καλαμοποταμίδα
     • Τσιχλοποταμίδα
     • Ψαθοποταμίδα
    • Cettia
     • Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
    • Locustella
     • Καλαμοτριλιστής
    • Hippolais
     • Λιοστριτσίδα
     • Ωχροστριτσίδα
     • Κιτρινοστριτσίδα
   • Motacillidae
    • Anthus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
     • Ωχροκελάδα
     • Δεντροκελάδα
     • Λιβαδοκελάδα
    • Motacilla
     • Λευκοσουσουράδα
     • Κιτρινοσουσουράδα
     • Σταχτοσουσουράδα
   • Alaudidae
    • Eremophila
     • Χιονάδα
    • Alauda
     • Κοινή Σιταρήθρα
    • Lullula
     • Δεντροσταρήθρα
    • Calandrella
     • Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
    • Galerida
     • Κατσουλιέρης
   • Cinclidae
    • Cinclus
     • Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας
   • Paridae
    • Parus
     • Ελατοπαπαδίτσα
     • Γαλαζοπαπαδίτσα
     • Καλόγερος
     • Βουνοπαπαδίτσα
     • Λοφιοπαπαδίτσα
     • Κλειδωνάς
     • Καστανοπαπαδίτσα
   • Fringillidae
    • Carduelis
     • Κοινή Καρδερίνα
     • Κοινό Φανέτο
     • Ευρωπαϊκός Φλώρος
     • Κοινό Λούγαρο
    • Fringilla
     • Χειμωνόσπινος
     • Κοινός Σπίνος
    • Loxia
     • Κοινός Σταυρομύτης
    • Serinus
     • Σκαρθάκι
    • Coccothraustes
     • Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
    • Pyrrhula
     • Κοινός Πύρρουλας
    • Bucanetes
     • Ερημοπύρρουλας
   • Certhiidae
    • Certhia
     • Καμποδεντροβάτης
     • Βουνοδεντροβάτης
   • Passeridae
    • Passer
     • Δεντροσπουργίτης
     • Σπιτοσπουργίτης
     • Χωραφοσπουργίτης
    • Petronia
     • Πετροσπουργίτης
   • Phylloscopidae
    • Phylloscopus
     • Δασοφυλλοσκόπος
     • Βουνοφυλλοσκόπος
     • Θαμνοφυλλοσκόπος
     • Δεντροφυλλοσκόπος
   • Corvidae
    • Garrulus
     • Ευρωπαϊκή Κίσσα
    • Pyrrhocorax
     • Κιτρινοκαλιακούδα
    • Corvus
     • Ευρωπαϊκή Κάργια
     • Σταχτιά Κουρούνα
     • Χαβαρόνι
     • Κοινός Κόρακας
    • Nucifraga
     • Καρυοθραύστης
    • Pica
     • Κοινή Καρακάξα
   • Sturnidae
    • Sturnus
     • Αγιοπούλι
     • Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
   • Remizidae
    • Remiz
     • Υφάντρα
   • Laniidae
    • Lanius
     • Διπλοκεφαλάς
     • Σταχτοκεφαλάς
     • Αετομάχος
     • Παρδαλοκεφαλάς
   • Timaliidae
    • Panurus
     • Μουστακαλής
   • Tichodromadidae
    • Tichodroma
     • Τοιχοδρόμος
   • Prunellidae
    • Prunella
     • Χιονοψάλτης
     • Κοινός Θαμνοψάλτης
   • Sittidae
    • Sitta
     • Δεντροτσοπανάκος
     • Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
   • Oriolidae
    • Oriolus
     • Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
   • Hirundinidae
    • Ptyonoprogne
     • Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο
    • Hirundo
     • Σταβλοχελίδονο
    • Delichon
     • Λευκοχελίδονο
    • Cecropis
     • Μιλτοχελίδονο
   • Regulidae
    • Regulus
     • Πυρροβασιλίσκος
     • Χρυσοβασιλίσκος
   • Aegithalidae
    • Aegithalos
     • Αιγίθαλος
   • Troglodytidae
    • Troglodytes
     • Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
   • Cettiidae
    • Cisticola
     • Ευρωπαϊκή Κιστικόλη
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Botaurus
     • Ευρασιατικός Ήταυρος
    • Nycticorax
     • Κοινός Νυχτοκόρακας
    • Ixobrychus
     • Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
    • Bubulcus
     • Γελαδάρης
    • Egretta
     • Αργυροτσικνιάς
     • Κοινός Λευκοτσικνιάς
    • Ardeola
     • Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
    • Ardea
     • Σταχτοτσικνιάς
     • Πορφυροτσικνιάς
   • Ciconiidae
    • Ciconia
     • Μαύρος Πελαργός
     • Λευκός Πελαργός
   • Threskiornithidae
    • Platalea
     • Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
    • Plegadis
     • Ευρασιατική Χαλκόκοτα
  • Accipitriformes
   • Pandionidae
    • Pandion
     • Ψαραετός
   • Accipitridae
    • Circus
     • Καλαμόκιρκος
     • Χειμωνόκιρκος
     • Στεπόκιρκος
     • Λιβαδόκιρκος
    • Aquila
     • Κραυγαετός
     • Στικταετός
     • Χρυσαετός
     • Ανατολικός Βασιλαετός
    • Haliaeetus
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός
    • Buteo
     • Κοινή Γερακίνα
     • Αετογερακίνα
    • Aegypius
     • Μαυρόγυπας
    • Accipiter
     • Κοινό Ξεφτέρι
    • Neophron
     • Ασπροπάρης
    • Gyps
     • Όρνιο
    • Pernis
     • Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
    • Circaetus
     • Φιδαετός
    • Milvus
     • Τσίφτης
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Νανοδρυοκολάπτης
     • Μεσαίος Δρυοκολάπτης
     • Πευκοδρυοκολάπτης
     • Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
    • Picus
     • Σταχτής Δρυοκολάπτης
     • Πράσινος Δρυοκολάπτης
    • Dryocopus
     • Μαύρος Δρυοκολάπτης
    • Jynx
     • Στραβολαίμης
  • Charadriiformes
   • Scolopacidae
    • Tringa
     • Μαυρότρυγγας
     • Βαλτότρυγγας
     • Κοκκινοσκέλης
     • Πρασινοσκέλης
     • Λασπότρυγγας
    • Calidris
     • Κοκκινοσκαλίδρα
     • Σταχτιά Νανοσκαλίδρα
     • Δρεπανοσκαλίδρα
     • Κοινή Νανοσκαλίδρα
     • Λασποσκαλίδρα
     • Λευκοσκαλίδρα
    • Limicola
     • Ραβδοσκαλίδρα
    • Limosa
     • Ευρωπαϊκή Λιμόζα
     • Θαλασσολιμόζα
    • Actitis
     • Ακτίτης
    • Arenaria
     • Χαλικοκυλιστής
    • Xenus
     • Ρωσότρυγγας
    • Lymnocryptes
     • Μικρομπεκάτσινο
    • Numenius
     • Σιγλίγουρος
     • Ευρασιατική Τουρλίδα
    • Phalaropus
     • Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
    • Gallinago
     • Κοινό Μπεκατσίνι
    • Philomachus
     • Μαχητής
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Ευρωπαϊκή Καλημάνα
     • Αγκαθοκαλημάνα
    • Charadrius
     • Ποταμοσφυριχτής
     • Αμμοσφυριχτής
     • Θαλασσοσφυριχτής
    • Pluvialis
     • Αργυροπούλι
     • Βροχοπούλι του Ειρηνικού
     • Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
   • Stercorariidae
    • Stercorarius
     • Γερακοληστόγλαρος
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
   • Laridae
    • Larus
     • Λεπτόραμφος Γλάρος
     • Καστανοκέφαλος Γλάρος
     • Θυελλόγλαρος
     • Ασημόγλαρος της Μεσογείου
     • Μαυροκέφαλος Γλάρος
     • Μελανόγλαρος
    • Hydrocoloeus
     • Νανόγλαρος
   • Recurvirostridae
    • Recurvirostra
     • Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
    • Himantopus
     • Καλαμοκανάς
   • Sternidae
    • Sternula
     • Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
    • Sterna
     • Ποταμογλάρονο
     • Χειμωνογλάρονο
    • Gelochelidon
     • Γελογλάρονο
    • Chlidonias
     • Αργυρογλάρονο
     • Μουστακογλάρονο
     • Μαυρογλάρονο
    • Hydroprogne
     • Καρατζάς
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Κοινό Νεροχελίδονο
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Λαμπροβούτι
     • Κηλιδοβούτι
  • Psittaciformes
   • Psittaculidae
    • Psittacula
     • Πράσινος Παπαγάλος
  • Galliformes
   • Phasianidae
    • Phasianus
     • Κοινός Φασιανός
    • Tetrastes
     • Δασόκοτα
    • Tetrao
     • Αγριόκουρκος
    • Alectoris
     • Νησιώτικη Πέρδικα
    • Perdix
     • Καμπίσια Πέρδικα
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Glaucidium
     • Σπουργιτόγλαυκα
    • Bubo
     • Κοινός Μπούφος
    • Athene
     • Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
    • Strix
     • Κοινός Χουχουριστής
    • Asio
     • Νανόμπουφος
     • Βαλτόμπουφος
   • Tytonidae
    • Tyto
     • Τυτώ
  • Coraciiformes
   • Halcyonidae
    • Alcedo
     • Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
   • Upupidae
    • Upupa
     • Τσαλαπετεινός
   • Meropidae
    • Merops
     • Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
   • Coraciidae
    • Coracias
     • Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
  • Podicipediformes
   • Podicipedidae
    • Podiceps
     • Κοκκινοβουτηχτάρι
     • Μαυροβουτηχτάρι
     • Χειμωνοβουτηχτάρι
     • Σκουφοβουτηχτάρι
    • Tachybaptus
     • Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
  • Gruiformes
   • Rallidae
    • Porzana
     • Μικροπουλάδα
     • Στικτοπουλάδα
    • Rallus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκοτσέλα
    • Fulica
     • Κοινή Φαλαρίδα
    • Gallinula
     • Κοινή Νερόκοτα
   • Otididae
    • Tetrax
     • Χαμωτίδα
   • Gruidae
    • Grus
     • Ευρωπαϊκός Γερανός
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Alopochen
     • Αιγυπτιακή χήνα
    • Anser
     • Σταχτόχηνα
     • Νανόχηνα
     • Ασπρομέτωπη Χήνα
    • Oxyura
     • Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
    • Aythya
     • Μαυροκέφαλη Πάπια
     • Γκισάρι
     • Σταχτόπαπια
     • Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια
    • Cygnus
     • Νανόκυκνος
     • Κοινός Κύκνος
     • Αγριόκυκνος
    • Mergus
     • Θαλασσοπρίστης
    • Anas
     • Ψαλίδα του Βορρά
     • Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
     • Πρασινοκέφαλη Πάπια
     • Καπακλής
     • Ευρωπαϊκή Σαρσέλα
     • Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
     • Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
    • Mergellus
     • Νανοπρίστης
    • Branta
     • Κοκκινόχηνα
    • Bucephala
     • Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα
    • Clangula
     • Χιονόπαπια
    • Melanitta
     • Βελουδόπαπια
    • Tadorna
     • Βαρβάρα
    • Netta
     • Ευρασιατικό Φερεντίνι
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Νανογέρακο
     • Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
     • Πετρίτης
     • Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
     • Μαυροπετρίτης
     • Βραχοκιρκίνεζο
     • Δεντρογέρακο
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Λαγγόνα
     • Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας
   • Sulidae
    • Morus
     • Σούλα του Βορρά
  • Columbiformes
   • Columbidae
    • Columba
     • Κοινή Φάσσα
     • Φασσοπερίστερο
    • Streptopelia
     • Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
     • Ευρωπαϊκό Τρυγόνι
  • Cuculiformes
   • Cuculidae
    • Cuculus
     • Ευρωπαϊκός Κούκος
    • Clamator
     • Κισσόκουκος
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Αργυροπελεκάνος
     • Ροδοπελεκάνος
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
  • Apodiformes
   • Apodidae
    • Apus
     • Κοινή Σταχτάρα
     • Ωχροσταχτάρα
     • Βουνοσταχτάρα
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
1 Απρ. 2019
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
Saxicola rubicola
24 Απρ. 2019
Κοινό Αηδόνι
Luscinia megarhynchos
24 Απρ. 2019
Βλαχοτσίχλονο
Emberiza hortulana
22 Απρ. 2019
Φρυγανοτσίχλονο
Emberiza caesia
22 Απρ. 2019
Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia communis
11 Απρ. 2019
Μαυροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala
11 Απρ. 2019
Ευρασιατικός Ήταυρος
Botaurus stellaris
2 Απρ. 2019
Ψαραετός
Pandion haliaetus
1 Απρ. 2019
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
Anthus spinoletta
25 Μαρ. 2019
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
24 Μαρ. 2019
Χιονάδα
Eremophila alpestris
25 Μαρ. 2019
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας
Cinclus cinclus
16 Μαρ. 2019
Σιρλοτσίχλονο
Emberiza cirlus
20 Φεβ. 2019
Ελατοπαπαδίτσα
Parus ater
18 Φεβ. 2019
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
27 Φεβ. 2019
Νανοδρυοκολάπτης
Dendrocopos minor
1 Μαρ. 2019
Καμποδεντροβάτης
Certhia brachydactyla
1 Μαρ. 2019
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
6 Μαρ. 2019
Νανοδρυοκολάπτης
Dendrocopos minor
13 Ιουλ. 2016
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
8 Ιαν. 2019
Κοινή Σιταρήθρα
Alauda arvensis
11 Ιαν. 2019
Χειμωνόκιρκος
Circus cyaneus
11 Ιαν. 2019
Μεσαίος Δρυοκολάπτης
Dendrocopos medius
9 Απρ. 2017
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Απρ. 2019)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Saxicola rubicola © Μιχάλης Βαμβακάς (24 Απρ. 2019)
Κοινό Αηδόνι - Luscinia megarhynchos © Μιχάλης Βαμβακάς (24 Απρ. 2019)
Βλαχοτσίχλονο - Emberiza hortulana © Μιχάλης Βαμβακάς (22 Απρ. 2019)
Φρυγανοτσίχλονο - Emberiza caesia © Μιχάλης Βαμβακάς (22 Απρ. 2019)
Θαμνοτσιροβάκος - Sylvia communis © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Απρ. 2019)
Μαυροτσιροβάκος - Sylvia melanocephala © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Απρ. 2019)
Ευρασιατικός Ήταυρος - Botaurus stellaris © Μιχάλης Βαμβακάς (2 Απρ. 2019)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Απρ. 2019)
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα - Anthus spinoletta © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Μαρ. 2019)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Μιχάλης Βαμβακάς (24 Μαρ. 2019)
Χιονάδα - Eremophila alpestris © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Μαρ. 2019)
Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας - Cinclus cinclus © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Μαρ. 2019)
Σιρλοτσίχλονο - Emberiza cirlus © Μιχάλης Βαμβακάς (20 Φεβ. 2019)
Ελατοπαπαδίτσα - Parus ater © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Φεβ. 2019)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Μιχάλης Βαμβακάς (27 Φεβ. 2019)
Νανοδρυοκολάπτης - Dendrocopos minor © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Μαρ. 2019)
Καμποδεντροβάτης - Certhia brachydactyla © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Μαρ. 2019)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Μαρ. 2019)
Νανοδρυοκολάπτης - Dendrocopos minor © Μιχάλης Βαμβακάς (13 Ιουλ. 2016)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Μιχάλης Βαμβακάς (8 Ιαν. 2019)
Κοινή Σιταρήθρα - Alauda arvensis © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Ιαν. 2019)
Χειμωνόκιρκος - Circus cyaneus © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Ιαν. 2019)
Μεσαίος Δρυοκολάπτης - Dendrocopos medius © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Απρ. 2017)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.