Μιχάλης Βαμβακάς

Καταγραφές

Φίλτρα

 • Πουλιά
  • Ciconiiformes
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Ευρασιατική Χαλκόκοτα
    • Platalea
     • Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
   • Ciconiidae
    • Ciconia
     • Μαύρος Πελαργός
     • Λευκός Πελαργός
   • Ardeidae
    • Botaurus
     • Ευρασιατικός Ήταυρος
    • Nycticorax
     • Κοινός Νυχτοκόρακας
    • Ixobrychus
     • Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
    • Bubulcus
     • Γελαδάρης
    • Egretta
     • Αργυροτσικνιάς
     • Κοινός Λευκοτσικνιάς
    • Ardeola
     • Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
    • Ardea
     • Σταχτοτσικνιάς
     • Πορφυροτσικνιάς
  • Cuculiformes
   • Cuculidae
    • Cuculus
     • Ευρωπαϊκός Κούκος
    • Clamator
     • Κισσόκουκος
  • Passeriformes
   • Sylvioidea
    • Hippolais
     • Ωχροστριτσίδα
     • Λιοστριτσίδα
     • Κιτρινοστριτσίδα
    • Sylvia
     • Ασιατικός Εριμοτσιροβάκος
     • Μαυροτσιροβάκος
     • Κοκκινοτσιροβάκος
     • Βουνοτσιροβάκος
     • Θαμνοτσιροβάκος
     • Γερακοτσιροβάκος
     • Μελωδοτσιροβάκος
     • Μαυροσκούφης
     • Κηποτσιροβάκος
     • Αιγαιοτσιροβάκος
    • Acrocephalus
     • Καλαμοποταμίδα
     • Τσιχλοποταμίδα
     • Σχοινοποταμίδα
     • Ψαθοποταμίδα
    • Cettia
     • Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
    • Locustella
     • Καλαμοτριλιστής
   • Motacillidae
    • Anthus
     • Κοκκινοκελάδα
     • Λιβαδοκελάδα
     • Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
     • Ωχροκελάδα
     • Δεντροκελάδα
    • Motacilla
     • Λευκοσουσουράδα
     • Κιτρινοσουσουράδα
     • Σταχτοσουσουράδα
   • Muscicapidae
    • Phoenicurus
     • Καρβουνιάρης
     • Κοινός Φοινίκουρος
    • Oenanthe
     • Σταχτοπετρόκλης
     • Ασπροκωλίνα
     • Αμμοπετρόκλης
    • Ficedula
     • Δρυομυγοχάφτης
     • Κρικομυγοχάφτης
     • Μαυρομυγοχάφτης
    • Monticola
     • Γαλαζοκότσυφας
     • Πυρροκότσυφας
    • Luscinia
     • Γαλαζολαίμης
     • Κοινό Αηδόνι
     • Τσιχλαηδόνι
    • Turdus
     • Κοκκινότσιχλα
     • Κεδρότσιχλα
     • Κοινή Τσίχλα
     • Κοινός Κότσυφας
     • Χιονοκότσυφας
     • Γερακότσιχλα
    • Erithacus
     • Κοκκινολαίμης
    • Cercotrichas
     • Κουφαηδόνι
    • Muscicapa
     • Σταχτομυγοχάφτης
   • Regulidae
    • Regulus
     • Πυρροβασιλίσκος
     • Χρυσοβασιλίσκος
   • Corvidae
    • Pica
     • Κοινή Καρακάξα
    • Corvus
     • Κοινός Κόρακας
     • Ευρωπαϊκή Κάργια
     • Σταχτιά Κουρούνα
     • Χαβαρόνι
    • Garrulus
     • Ευρωπαϊκή Κίσσα
    • Pyrrhocorax
     • Κιτρινοκαλιακούδα
    • Nucifraga
     • Καρυοθραύστης
   • Paridae
    • Parus
     • Λοφιοπαπαδίτσα
     • Ελατοπαπαδίτσα
     • Γαλαζοπαπαδίτσα
     • Καλόγερος
     • Βουνοπαπαδίτσα
     • Κλειδωνάς
     • Καστανοπαπαδίτσα
   • Oriolidae
    • Oriolus
     • Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
   • Passeridae
    • Montifringilla
     • Κοινός Χιονόστρουθος
    • Passer
     • Δεντροσπουργίτης
     • Σπιτοσπουργίτης
     • Χωραφοσπουργίτης
    • Petronia
     • Πετροσπουργίτης
   • Sturnidae
    • Sturnus
     • Αγιοπούλι
     • Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
     • Καστανολαίμης
   • Aegithalidae
    • Aegithalos
     • Αιγίθαλος
   • Emberizidae
    • Emberiza
     • Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
     • Βλαχοτσίχλονο
     • Φρυγανοτσίχλονο
     • Σιρλοτσίχλονο
     • Ελατοτσίχλονο
     • Χρυσοτσίχλονο
     • Τσιφτάς
     • Αμπελουργός
     • Βουνοτσίχλονο
    • Plectrophenax
     • Χιονοτσίχλονο
   • Remizidae
    • Remiz
     • Υφάντρα
   • Laniidae
    • Lanius
     • Σταχτοκεφαλάς
     • Διπλοκεφαλάς
     • Αετομάχος
     • Παρδαλοκεφαλάς
   • Sittidae
    • Sitta
     • Δεντροτσοπανάκος
     • Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
   • Alaudidae
    • Eremophila
     • Χιονάδα
    • Alauda
     • Κοινή Σιταρήθρα
    • Lullula
     • Δεντροσταρήθρα
    • Calandrella
     • Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
    • Galerida
     • Κατσουλιέρης
   • Cinclidae
    • Cinclus
     • Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας
   • Fringillidae
    • Carduelis
     • Κοινή Καρδερίνα
     • Κοινό Φανέτο
     • Ευρωπαϊκός Φλώρος
     • Κοινό Λούγαρο
    • Fringilla
     • Χειμωνόσπινος
     • Κοινός Σπίνος
    • Loxia
     • Κοινός Σταυρομύτης
    • Serinus
     • Σκαρθάκι
    • Coccothraustes
     • Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
    • Pyrrhula
     • Κοινός Πύρρουλας
    • Bucanetes
     • Ερημοπύρρουλας
   • Certhiidae
    • Certhia
     • Καμποδεντροβάτης
     • Βουνοδεντροβάτης
   • Phylloscopidae
    • Phylloscopus
     • Δασοφυλλοσκόπος
     • Βουνοφυλλοσκόπος
     • Θαμνοφυλλοσκόπος
     • Δεντροφυλλοσκόπος
   • Timaliidae
    • Panurus
     • Μουστακαλής
   • Tichodromadidae
    • Tichodroma
     • Τοιχοδρόμος
   • Prunellidae
    • Prunella
     • Χιονοψάλτης
     • Κοινός Θαμνοψάλτης
   • Hirundinidae
    • Ptyonoprogne
     • Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο
    • Hirundo
     • Σταβλοχελίδονο
    • Delichon
     • Λευκοχελίδονο
    • Cecropis
     • Μιλτοχελίδονο
   • Troglodytidae
    • Troglodytes
     • Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
   • Cettiidae
    • Cisticola
     • Ευρωπαϊκή Κιστικόλη
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Buteo
     • Χιονογερακίνα
     • Κοινή Γερακίνα
     • Αετογερακίνα
    • Accipiter
     • Κοινό Ξεφτέρι
     • Κοινό Σαΐνι
    • Circus
     • Λιβαδόκιρκος
     • Καλαμόκιρκος
     • Χειμωνόκιρκος
     • Στεπόκιρκος
    • Pernis
     • Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
    • Aquila
     • Κραυγαετός
     • Χρυσαετός
     • Στικταετός
     • Ανατολικός Βασιλαετός
    • Haliaeetus
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός
    • Aegypius
     • Μαυρόγυπας
    • Neophron
     • Ασπροπάρης
    • Gyps
     • Όρνιο
    • Circaetus
     • Φιδαετός
    • Milvus
     • Τσίφτης
   • Pandionidae
    • Pandion
     • Ψαραετός
  • Galliformes
   • Phasianidae
    • Perdix
     • Καμπίσια Πέρδικα
    • Tetrao
     • Αγριόκουρκος
    • Phasianus
     • Κοινός Φασιανός
    • Tetrastes
     • Δασόκοτα
    • Alectoris
     • Νησιώτικη Πέρδικα
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Glaucidium
     • Σπουργιτόγλαυκα
    • Athene
     • Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
    • Strix
     • Κοινός Χουχουριστής
    • Bubo
     • Κοινός Μπούφος
    • Asio
     • Νανόμπουφος
     • Βαλτόμπουφος
   • Tytonidae
    • Tyto
     • Τυτώ
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
     • Πευκοδρυοκολάπτης
     • Νανοδρυοκολάπτης
     • Μεσαίος Δρυοκολάπτης
    • Picus
     • Σταχτής Δρυοκολάπτης
     • Πράσινος Δρυοκολάπτης
    • Dryocopus
     • Μαύρος Δρυοκολάπτης
    • Jynx
     • Στραβολαίμης
  • Coraciiformes
   • Meropidae
    • Merops
     • Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
   • Coraciidae
    • Coracias
     • Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
   • Halcyonidae
    • Alcedo
     • Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
   • Upupidae
    • Upupa
     • Τσαλαπετεινός
  • Caprimulgiformes
   • Caprimulgidae
    • Caprimulgus
     • Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Μαυροπετρίτης
     • Βραχοκιρκίνεζο
     • Νανογέρακο
     • Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
     • Πετρίτης
     • Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
     • Δεντρογέρακο
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Aythya
     • Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια
     • Μαυροκέφαλη Πάπια
     • Γκισάρι
     • Σταχτόπαπια
    • Mergus
     • Χηνοπρίστης
     • Θαλασσοπρίστης
    • Alopochen
     • Αιγυπτιακή χήνα
    • Anser
     • Σταχτόχηνα
     • Νανόχηνα
     • Ασπρομέτωπη Χήνα
    • Oxyura
     • Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
    • Cygnus
     • Νανόκυκνος
     • Κοινός Κύκνος
     • Αγριόκυκνος
    • Anas
     • Ψαλίδα του Βορρά
     • Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
     • Πρασινοκέφαλη Πάπια
     • Καπακλής
     • Ευρωπαϊκή Σαρσέλα
     • Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
     • Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
    • Mergellus
     • Νανοπρίστης
    • Branta
     • Κοκκινόχηνα
    • Bucephala
     • Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα
    • Clangula
     • Χιονόπαπια
    • Melanitta
     • Βελουδόπαπια
    • Tadorna
     • Βαρβάρα
    • Netta
     • Ευρασιατικό Φερεντίνι
  • Charadriiformes
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
   • Scolopacidae
    • Limosa
     • Ευρωπαϊκή Λιμόζα
     • Θαλασσολιμόζα
    • Calidris
     • Λευκοσκαλίδρα
     • Κοκκινοσκαλίδρα
     • Σταχτιά Νανοσκαλίδρα
     • Δρεπανοσκαλίδρα
     • Κοινή Νανοσκαλίδρα
     • Λασποσκαλίδρα
    • Limnodromus
     • Μεγάλος Λιμνόδρομος
    • Tringa
     • Μαυρότρυγγας
     • Βαλτότρυγγας
     • Κοκκινοσκέλης
     • Πρασινοσκέλης
     • Λασπότρυγγας
    • Limicola
     • Ραβδοσκαλίδρα
    • Actitis
     • Ακτίτης
    • Arenaria
     • Χαλικοκυλιστής
    • Xenus
     • Ρωσότρυγγας
    • Lymnocryptes
     • Μικρομπεκάτσινο
    • Numenius
     • Σιγλίγουρος
     • Ευρασιατική Τουρλίδα
    • Phalaropus
     • Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
    • Gallinago
     • Κοινό Μπεκατσίνι
    • Philomachus
     • Μαχητής
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Ευρωπαϊκή Καλημάνα
     • Αγκαθοκαλημάνα
    • Charadrius
     • Ποταμοσφυριχτής
     • Αμμοσφυριχτής
     • Θαλασσοσφυριχτής
    • Pluvialis
     • Αργυροπούλι
     • Βροχοπούλι του Ειρηνικού
     • Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
   • Laridae
    • Hydrocoloeus
     • Νανόγλαρος
    • Larus
     • Μελανόγλαρος
     • Αιγαιόγλαρος
     • Λεπτόραμφος Γλάρος
     • Καστανοκέφαλος Γλάρος
     • Θυελλόγλαρος
     • Ασημόγλαρος της Μεσογείου
     • Μαυροκέφαλος Γλάρος
   • Sternidae
    • Hydroprogne
     • Καρατζάς
    • Sternula
     • Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
    • Sterna
     • Ποταμογλάρονο
     • Χειμωνογλάρονο
    • Gelochelidon
     • Γελογλάρονο
    • Chlidonias
     • Αργυρογλάρονο
     • Μουστακογλάρονο
     • Μαυρογλάρονο
   • Stercorariidae
    • Stercorarius
     • Γερακοληστόγλαρος
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
   • Recurvirostridae
    • Recurvirostra
     • Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
    • Himantopus
     • Καλαμοκανάς
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Κοινό Νεροχελίδονο
  • Gruiformes
   • Rallidae
    • Fulica
     • Κοινή Φαλαρίδα
    • Porzana
     • Μικροπουλάδα
     • Στικτοπουλάδα
    • Rallus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκοτσέλα
    • Gallinula
     • Κοινή Νερόκοτα
   • Gruidae
    • Grus
     • Ευρωπαϊκός Γερανός
   • Otididae
    • Tetrax
     • Χαμωτίδα
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Λαμπροβούτι
     • Κηλιδοβούτι
  • Psittaciformes
   • Psittaculidae
    • Psittacula
     • Πράσινος Παπαγάλος
  • Podicipediformes
   • Podicipedidae
    • Podiceps
     • Κοκκινοβουτηχτάρι
     • Μαυροβουτηχτάρι
     • Χειμωνοβουτηχτάρι
     • Σκουφοβουτηχτάρι
    • Tachybaptus
     • Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Λαγγόνα
     • Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας
   • Sulidae
    • Morus
     • Σούλα του Βορρά
  • Columbiformes
   • Columbidae
    • Columba
     • Κοινή Φάσσα
     • Φασσοπερίστερο
    • Streptopelia
     • Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
     • Ευρωπαϊκό Τρυγόνι
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Αργυροπελεκάνος
     • Ροδοπελεκάνος
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
  • Apodiformes
   • Apodidae
    • Apus
     • Κοινή Σταχτάρα
     • Ωχροσταχτάρα
     • Βουνοσταχτάρα
 • Θηλαστικά
  • Artiodactyla
   • Cervidae
    • Capreolus
     • Ζαρκάδι
   • Bovidae
    • Rupicapra
     • Αγριόγιδο
  • Rodentia
   • Sciuridae
    • Spermophilus
     • Λαγόγυρος
    • Sciurus
     • Σκίουρος
  • Carnivora
   • Felidae
    • Felis
     • Αγριόγατα
   • Mustelidae
    • Meles
     • Ασβός
    • Mustela
     • Νυφίτσα
   • Canidae
    • Canis
     • Λύκος
     • Χρυσό τσακάλι
    • Vulpes
     • Κόκκινη αλεπού
  • Lagomorpha
   • Leporidae
    • Oryctolagus
     • Αγριοκούνελο
  • Eulipotyphla
   • Erinaceidae
    • Erinaceus
     • Σκαντζόχοιρος της ανατολικής Ευρώπης
 • Εντομα
  • Lepidoptera
   • Papilionidae
    • Parnassius
     • Parnassius (Parnassius) apollo
Ευρασιατική Χαλκόκοτα
Plegadis falcinellus
3 Μαΐ. 2021
Ευρωπαϊκός Κούκος
Cuculus canorus
16 Μαΐ. 2021
Ωχροστριτσίδα
Hippolais pallida
16 Μαΐ. 2021
Κοκκινοκελάδα
Anthus cervinus
25 Απρ. 2021
Ασιατικός Εριμοτσιροβάκος
Sylvia nana
21 Απρ. 2021
Χιονογερακίνα
Buteo lagopus
6 Φεβ. 2021
Καμπίσια Πέρδικα
Perdix perdix
11 Δεκ. 2020
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
28 Δεκ. 2020
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
7 Ιαν. 2021
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Πυρροβασιλίσκος
Regulus ignicapilla
12 Δεκ. 2020
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
28 Δεκ. 2020
Καμπίσια Πέρδικα
Perdix perdix
11 Δεκ. 2020
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
6 Νοεμ. 2020
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
4 Νοεμ. 2020
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
25 Νοεμ. 2020
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
19 Νοεμ. 2020
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
24 Νοεμ. 2020
Λιβαδοκελάδα
Anthus pratensis
25 Νοεμ. 2020
Καμπίσια Πέρδικα
Perdix perdix
19 Νοεμ. 2020
Ευρασιατική Χαλκόκοτα - Plegadis falcinellus © Μιχάλης Βαμβακάς (3 Μαΐ. 2021)
Ευρωπαϊκός Κούκος - Cuculus canorus © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Μαΐ. 2021)
Ωχροστριτσίδα - Hippolais pallida © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Μαΐ. 2021)
Κοκκινοκελάδα - Anthus cervinus © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Απρ. 2021)
Ασιατικός Εριμοτσιροβάκος - Sylvia nana © Μιχάλης Βαμβακάς (21 Απρ. 2021)
Χιονογερακίνα - Buteo lagopus © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Φεβ. 2021)
Καμπίσια Πέρδικα - Perdix perdix © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Δεκ. 2020)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Δεκ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Μιχάλης Βαμβακάς (7 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Πυρροβασιλίσκος - Regulus ignicapilla © Μιχάλης Βαμβακάς (12 Δεκ. 2020)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Δεκ. 2020)
Καμπίσια Πέρδικα - Perdix perdix © Μιχάλης Βαμβακάς (11 Δεκ. 2020)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Νοεμ. 2020)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Μιχάλης Βαμβακάς (4 Νοεμ. 2020)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Νοεμ. 2020)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (19 Νοεμ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Μιχάλης Βαμβακάς (24 Νοεμ. 2020)
Λιβαδοκελάδα - Anthus pratensis © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Νοεμ. 2020)
Καμπίσια Πέρδικα - Perdix perdix © Μιχάλης Βαμβακάς (19 Νοεμ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.