Μιχάλης Βαμβακάς

Καταγραφές

Φίλτρα

 • Πουλιά
  • Passeriformes
   • Fringillidae
    • Carduelis
     • Κοινό Φανέτο
     • Κοινή Καρδερίνα
     • Ευρωπαϊκός Φλώρος
     • Κοινό Λούγαρο
    • Fringilla
     • Κοινός Σπίνος
     • Χειμωνόσπινος
    • Loxia
     • Κοινός Σταυρομύτης
    • Serinus
     • Σκαρθάκι
    • Coccothraustes
     • Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
    • Pyrrhula
     • Κοινός Πύρρουλας
    • Bucanetes
     • Ερημοπύρρουλας
   • Alaudidae
    • Calandrella
     • Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
    • Alauda
     • Κοινή Σιταρήθρα
    • Eremophila
     • Χιονάδα
    • Lullula
     • Δεντροσταρήθρα
    • Galerida
     • Κατσουλιέρης
   • Sylvioidea
    • Sylvia
     • Αιγαιοτσιροβάκος
     • Ασιατικός Ερημοτσιροβάκος
     • Μαυροτσιροβάκος
     • Κοκκινοτσιροβάκος
     • Βουνοτσιροβάκος
     • Θαμνοτσιροβάκος
     • Γερακοτσιροβάκος
     • Μελωδοτσιροβάκος
     • Μαυροσκούφης
     • Κηποτσιροβάκος
    • Cettia
     • Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
    • Hippolais
     • Ωχροστριτσίδα
     • Λιοστριτσίδα
     • Κιτρινοστριτσίδα
    • Acrocephalus
     • Καλαμοποταμίδα
     • Τσιχλοποταμίδα
     • Σχοινοποταμίδα
     • Ψαθοποταμίδα
    • Locustella
     • Καλαμοτριλιστής
   • Laniidae
    • Lanius
     • Παρδαλοκεφαλάς
     • Σταχτοκεφαλάς
     • Διπλοκεφαλάς
     • Αετομάχος
   • Passeridae
    • Petronia
     • Πετροσπουργίτης
    • Passer
     • Σπιτοσπουργίτης
     • Δεντροσπουργίτης
     • Χωραφοσπουργίτης
    • Montifringilla
     • Κοινός Χιονόστρουθος
   • Sittidae
    • Sitta
     • Πευκοτσοπανάκος
     • Δεντροτσοπανάκος
     • Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
   • Corvidae
    • Corvus
     • Κοινός Κόρακας
     • Ευρωπαϊκή Κάργια
     • Σταχτιά Κουρούνα
     • Χαβαρόνι
    • Garrulus
     • Ευρωπαϊκή Κίσσα
    • Pica
     • Κοινή Καρακάξα
    • Pyrrhocorax
     • Κιτρινοκαλιακούδα
    • Nucifraga
     • Καρυοθραύστης
   • Emberizidae
    • Emberiza
     • Σμυρνοτσίχλονο
     • Αμπελουργός
     • Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
     • Βλαχοτσίχλονο
     • Φρυγανοτσίχλονο
     • Σιρλοτσίχλονο
     • Ελατοτσίχλονο
     • Χρυσοτσίχλονο
     • Τσιφτάς
     • Βουνοτσίχλονο
    • Plectrophenax
     • Χιονοτσίχλονο
   • Muscicapidae
    • Oenanthe
     • Αμμοπετρόκλης
     • Σταχτοπετρόκλης
     • Ασπροκωλίνα
    • Turdus
     • Κοινός Κότσυφας
     • Κοκκινότσιχλα
     • Κεδρότσιχλα
     • Κοινή Τσίχλα
     • Χιονοκότσυφας
     • Γερακότσιχλα
    • Phoenicurus
     • Καρβουνιάρης
     • Κοινός Φοινίκουρος
    • Ficedula
     • Δρυομυγοχάφτης
     • Κρικομυγοχάφτης
     • Μαυρομυγοχάφτης
    • Monticola
     • Γαλαζοκότσυφας
     • Πυρροκότσυφας
    • Luscinia
     • Γαλαζολαίμης
     • Κοινό Αηδόνι
     • Τσιχλαηδόνι
    • Erithacus
     • Κοκκινολαίμης
    • Cercotrichas
     • Κουφαηδόνι
    • Muscicapa
     • Σταχτομυγοχάφτης
   • Motacillidae
    • Anthus
     • Διπλοκελάδα
     • Κοκκινοκελάδα
     • Λιβαδοκελάδα
     • Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
     • Ωχροκελάδα
     • Δεντροκελάδα
    • Motacilla
     • Λευκοσουσουράδα
     • Κιτρινοσουσουράδα
     • Σταχτοσουσουράδα
   • Phylloscopidae
    • Phylloscopus
     • Δεντροφυλλοσκόπος
     • Δασοφυλλοσκόπος
     • Βουνοφυλλοσκόπος
     • Θαμνοφυλλοσκόπος
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Ασιατικός Μαυρολαίμης
     • Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
     • Καστανολαίμης
   • Remizidae
    • Remiz
     • Υφάντρα
   • Paridae
    • Parus
     • Γαλαζοπαπαδίτσα
     • Λοφιοπαπαδίτσα
     • Ελατοπαπαδίτσα
     • Καλόγερος
     • Βουνοπαπαδίτσα
     • Κλειδωνάς
     • Καστανοπαπαδίτσα
   • Timaliidae
    • Panurus
     • Μουστακαλής
   • Oriolidae
    • Oriolus
     • Ευρωπαϊκός Συκοφάγος
   • Regulidae
    • Regulus
     • Πυρροβασιλίσκος
     • Χρυσοβασιλίσκος
   • Sturnidae
    • Sturnus
     • Αγιοπούλι
     • Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
   • Aegithalidae
    • Aegithalos
     • Αιγίθαλος
   • Cinclidae
    • Cinclus
     • Ευρωπαϊκός Νεροκότσυφας
   • Certhiidae
    • Certhia
     • Καμποδεντροβάτης
     • Βουνοδεντροβάτης
   • Tichodromadidae
    • Tichodroma
     • Τοιχοδρόμος
   • Prunellidae
    • Prunella
     • Χιονοψάλτης
     • Κοινός Θαμνοψάλτης
   • Hirundinidae
    • Ptyonoprogne
     • Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο
    • Hirundo
     • Σταβλοχελίδονο
    • Delichon
     • Λευκοχελίδονο
    • Cecropis
     • Μιλτοχελίδονο
   • Troglodytidae
    • Troglodytes
     • Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
   • Cettiidae
    • Cisticola
     • Ευρωπαϊκή Κιστικόλη
  • Charadriiformes
   • Scolopacidae
    • Gallinago
     • Διπλομπεκάτσινο
     • Κοινό Μπεκατσίνι
    • Tringa
     • Λασπότρυγγας
     • Μαυρότρυγγας
     • Βαλτότρυγγας
     • Κοκκινοσκέλης
     • Πρασινοσκέλης
    • Limosa
     • Θαλασσολιμόζα
     • Ευρωπαϊκή Λιμόζα
    • Calidris
     • Λευκοσκαλίδρα
     • Κοκκινοσκαλίδρα
     • Σταχτιά Νανοσκαλίδρα
     • Δρεπανοσκαλίδρα
     • Κοινή Νανοσκαλίδρα
     • Λασποσκαλίδρα
    • Limnodromus
     • Μεγάλος Λιμνόδρομος
    • Limicola
     • Ραβδοσκαλίδρα
    • Actitis
     • Ακτίτης
    • Arenaria
     • Χαλικοκυλιστής
    • Xenus
     • Ρωσότρυγγας
    • Lymnocryptes
     • Μικρομπεκάτσινο
    • Numenius
     • Σιγλίγουρος
     • Ευρασιατική Τουρλίδα
    • Phalaropus
     • Ερυθρόλαιμος Φαλαρόποδας
    • Philomachus
     • Μαχητής
   • Laridae
    • Ichthyaetus
     • Αετόγλαρος
    • Hydrocoloeus
     • Νανόγλαρος
    • Larus
     • Μελανόγλαρος
     • Αιγαιόγλαρος
     • Λεπτόραμφος Γλάρος
     • Καστανοκέφαλος Γλάρος
     • Θυελλόγλαρος
     • Ασημόγλαρος της Μεσογείου
     • Μαυροκέφαλος Γλάρος
   • Sternidae
    • Chlidonias
     • Μουστακογλάρονο
     • Αργυρογλάρονο
     • Μαυρογλάρονο
    • Hydroprogne
     • Καρατζάς
    • Sternula
     • Ευρωπαϊκό Νανογλάρονο
    • Sterna
     • Ποταμογλάρονο
     • Χειμωνογλάρονο
    • Gelochelidon
     • Γελογλάρονο
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Ευρωπαϊκή Καλημάνα
     • Αγκαθοκαλημάνα
    • Charadrius
     • Ποταμοσφυριχτής
     • Αμμοσφυριχτής
     • Θαλασσοσφυριχτής
    • Pluvialis
     • Αργυροπούλι
     • Βροχοπούλι του Ειρηνικού
     • Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
   • Stercorariidae
    • Stercorarius
     • Γερακοληστόγλαρος
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
   • Recurvirostridae
    • Recurvirostra
     • Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
    • Himantopus
     • Καλαμοκανάς
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Κοινό Νεροχελίδονο
  • Columbiformes
   • Columbidae
    • Streptopelia
     • Φοινικοτρύγονο
     • Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
     • Ευρωπαϊκό Τρυγόνι
    • Columba
     • Κοινή Φάσσα
     • Φασσοπερίστερο
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Tadorna
     • Καστανόπαπια
     • Βαρβάρα
    • Bucephala
     • Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα
    • Aythya
     • Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια
     • Μαυροκέφαλη Πάπια
     • Γκισάρι
     • Σταχτόπαπια
    • Mergus
     • Χηνοπρίστης
     • Θαλασσοπρίστης
    • Alopochen
     • Αιγυπτιακή χήνα
    • Anser
     • Σταχτόχηνα
     • Νανόχηνα
     • Ασπρομέτωπη Χήνα
    • Oxyura
     • Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
    • Cygnus
     • Νανόκυκνος
     • Κοινός Κύκνος
     • Αγριόκυκνος
    • Anas
     • Ψαλίδα του Βορρά
     • Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
     • Πρασινοκέφαλη Πάπια
     • Καπακλής
     • Ευρωπαϊκή Σαρσέλα
     • Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
     • Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
    • Mergellus
     • Νανοπρίστης
    • Branta
     • Κοκκινόχηνα
    • Clangula
     • Χιονόπαπια
    • Melanitta
     • Βελουδόπαπια
    • Netta
     • Ευρασιατικό Φερεντίνι
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
     • Δεντρογέρακο
     • Μαυροπετρίτης
     • Βραχοκιρκίνεζο
     • Νανογέρακο
     • Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
     • Πετρίτης
  • Galliformes
   • Phasianidae
    • Alectoris
     • Νησιώτικη Πέρδικα
    • Perdix
     • Καμπίσια Πέρδικα
    • Tetrao
     • Αγριόκουρκος
    • Phasianus
     • Κοινός Φασιανός
    • Tetrastes
     • Δασόκοτα
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Circus
     • Στεπόκιρκος
     • Λιβαδόκιρκος
     • Καλαμόκιρκος
     • Χειμωνόκιρκος
    • Accipiter
     • Κοινό Σαΐνι
     • Κοινό Ξεφτέρι
    • Buteo
     • Χιονογερακίνα
     • Κοινή Γερακίνα
     • Αετογερακίνα
    • Pernis
     • Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
    • Aquila
     • Κραυγαετός
     • Χρυσαετός
     • Στικταετός
     • Ανατολικός Βασιλαετός
    • Haliaeetus
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός
    • Aegypius
     • Μαυρόγυπας
    • Neophron
     • Ασπροπάρης
    • Gyps
     • Όρνιο
    • Circaetus
     • Φιδαετός
    • Milvus
     • Τσίφτης
   • Pandionidae
    • Pandion
     • Ψαραετός
  • Podicipediformes
   • Podicipedidae
    • Podiceps
     • Σκουφοβουτηχτάρι
     • Κοκκινοβουτηχτάρι
     • Μαυροβουτηχτάρι
     • Χειμωνοβουτηχτάρι
    • Tachybaptus
     • Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
  • Cuculiformes
   • Cuculidae
    • Cuculus
     • Ευρωπαϊκός Κούκος
    • Clamator
     • Κισσόκουκος
  • Ciconiiformes
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Ευρασιατική Χαλκόκοτα
    • Platalea
     • Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
   • Ciconiidae
    • Ciconia
     • Μαύρος Πελαργός
     • Λευκός Πελαργός
   • Ardeidae
    • Botaurus
     • Ευρασιατικός Ήταυρος
    • Nycticorax
     • Κοινός Νυχτοκόρακας
    • Ixobrychus
     • Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
    • Bubulcus
     • Γελαδάρης
    • Egretta
     • Αργυροτσικνιάς
     • Κοινός Λευκοτσικνιάς
    • Ardeola
     • Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
    • Ardea
     • Σταχτοτσικνιάς
     • Πορφυροτσικνιάς
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Glaucidium
     • Σπουργιτόγλαυκα
    • Athene
     • Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
    • Strix
     • Κοινός Χουχουριστής
    • Bubo
     • Κοινός Μπούφος
    • Asio
     • Νανόμπουφος
     • Βαλτόμπουφος
   • Tytonidae
    • Tyto
     • Τυτώ
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
     • Πευκοδρυοκολάπτης
     • Νανοδρυοκολάπτης
     • Μεσαίος Δρυοκολάπτης
    • Picus
     • Σταχτής Δρυοκολάπτης
     • Πράσινος Δρυοκολάπτης
    • Dryocopus
     • Μαύρος Δρυοκολάπτης
    • Jynx
     • Στραβολαίμης
  • Coraciiformes
   • Meropidae
    • Merops
     • Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
   • Coraciidae
    • Coracias
     • Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
   • Halcyonidae
    • Alcedo
     • Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
   • Upupidae
    • Upupa
     • Τσαλαπετεινός
  • Caprimulgiformes
   • Caprimulgidae
    • Caprimulgus
     • Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι
  • Gruiformes
   • Rallidae
    • Fulica
     • Κοινή Φαλαρίδα
    • Porzana
     • Μικροπουλάδα
     • Στικτοπουλάδα
    • Rallus
     • Ευρωπαϊκή Νεροκοτσέλα
    • Gallinula
     • Κοινή Νερόκοτα
   • Gruidae
    • Grus
     • Ευρωπαϊκός Γερανός
   • Otididae
    • Tetrax
     • Χαμωτίδα
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Λαμπροβούτι
     • Κηλιδοβούτι
  • Psittaciformes
   • Psittaculidae
    • Psittacula
     • Πράσινος Παπαγάλος
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Λαγγόνα
     • Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
     • Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας
   • Sulidae
    • Morus
     • Σούλα του Βορρά
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Αργυροπελεκάνος
     • Ροδοπελεκάνος
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
  • Apodiformes
   • Apodidae
    • Apus
     • Κοινή Σταχτάρα
     • Ωχροσταχτάρα
     • Βουνοσταχτάρα
 • Ερπετά
  • Squamata
   • Colubridae
    • Elaphe
     • Λαφιάτης
 • Θηλαστικά
  • Rodentia
   • Sciuridae
    • Sciurus
     • Ασιατικός Σκίουρος
     • Σκίουρος
    • Spermophilus
     • Λαγόγυρος
  • Carnivora
   • Canidae
    • Vulpes
     • Κόκκινη αλεπού
    • Canis
     • Λύκος
     • Χρυσό τσακάλι
   • Felidae
    • Felis
     • Αγριόγατα
   • Mustelidae
    • Meles
     • Ασβός
    • Mustela
     • Νυφίτσα
  • Artiodactyla
   • Cervidae
    • Capreolus
     • Ζαρκάδι
   • Bovidae
    • Rupicapra
     • Αγριόγιδο
  • Lagomorpha
   • Leporidae
    • Oryctolagus
     • Αγριοκούνελο
  • Eulipotyphla
   • Erinaceidae
    • Erinaceus
     • Σκαντζόχοιρος της ανατολικής Ευρώπης
 • Εντομα
  • Lepidoptera
   • Papilionidae
    • Parnassius
     • Parnassius (Parnassius) apollo
Κοινό Φανέτο
Carduelis cannabina
23 Μαΐ. 2022
Λαφιάτης
Elaphe quatuorlineata
18 Μαΐ. 2022
Λαφιάτης
Elaphe quatuorlineata
18 Μαΐ. 2022
Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα
Calandrella brachydactyla
16 Μαΐ. 2022
Ασιατικός Σκίουρος
Sciurus anomalus
8 Μαΐ. 2022
Αιγαιοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli
10 Μαΐ. 2022
Παρδαλοκεφαλάς
Lanius nubicus
10 Μαΐ. 2022
Πετροσπουργίτης
Petronia petronia
9 Μαΐ. 2022
Διπλομπεκάτσινο
Gallinago media
7 Μαΐ. 2022
Φοινικοτρύγονο
Streptopelia senegalensis
5 Μαΐ. 2022
Πευκοτσοπανάκος
Sitta krueperi
6 Μαΐ. 2022
Κοινός Κόρακας
Corvus corax
9 Απρ. 2022
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
9 Απρ. 2022
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
29 Απρ. 2022
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
28 Απρ. 2022
Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
Falco naumanni
28 Απρ. 2022
Νησιώτικη Πέρδικα
Alectoris chukar
27 Απρ. 2022
Λασπότρυγγας
Tringa glareola
29 Απρ. 2022
Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cineracea
14 Απρ. 2022
Σμυρνοτσίχλονο
Emberiza cineracea
14 Απρ. 2022
Στεπόκιρκος
Circus macrourus
5 Απρ. 2022
Αμμοπετρόκλης
Oenanthe isabellina
1 Απρ. 2022
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
20 Μαρ. 2022
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Μαρ. 2022
© Μιχάλης Βαμβακάς
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα
Bucephala clangula
7 Μαρ. 2022
Κοινό Φανέτο - Carduelis cannabina © Μιχάλης Βαμβακάς (23 Μαΐ. 2022)
Λαφιάτης - Elaphe quatuorlineata © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Μαΐ. 2022)
Λαφιάτης - Elaphe quatuorlineata © Μιχάλης Βαμβακάς (18 Μαΐ. 2022)
Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα - Calandrella brachydactyla © Μιχάλης Βαμβακάς (16 Μαΐ. 2022)
Ασιατικός Σκίουρος - Sciurus anomalus © Μιχάλης Βαμβακάς (8 Μαΐ. 2022)
Αιγαιοτσιροβάκος - Sylvia rueppelli © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Μαΐ. 2022)
Παρδαλοκεφαλάς - Lanius nubicus © Μιχάλης Βαμβακάς (10 Μαΐ. 2022)
Πετροσπουργίτης - Petronia petronia © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Μαΐ. 2022)
Διπλομπεκάτσινο - Gallinago media © Μιχάλης Βαμβακάς (7 Μαΐ. 2022)
Φοινικοτρύγονο - Streptopelia senegalensis © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Μαΐ. 2022)
Πευκοτσοπανάκος - Sitta krueperi © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Μαΐ. 2022)
Κοινός Κόρακας - Corvus corax © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Απρ. 2022)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Απρ. 2022)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Απρ. 2022)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Απρ. 2022)
Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι - Falco naumanni © Μιχάλης Βαμβακάς (28 Απρ. 2022)
Νησιώτικη Πέρδικα - Alectoris chukar © Μιχάλης Βαμβακάς (27 Απρ. 2022)
Λασπότρυγγας - Tringa glareola © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Απρ. 2022)
Σμυρνοτσίχλονο - Emberiza cineracea © Μιχάλης Βαμβακάς (14 Απρ. 2022)
Σμυρνοτσίχλονο - Emberiza cineracea © Μιχάλης Βαμβακάς (14 Απρ. 2022)
Στεπόκιρκος - Circus macrourus © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Απρ. 2022)
Αμμοπετρόκλης - Oenanthe isabellina © Μιχάλης Βαμβακάς (1 Απρ. 2022)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Μιχάλης Βαμβακάς (20 Μαρ. 2022)
Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα - Bucephala clangula © Μιχάλης Βαμβακάς (7 Μαρ. 2022)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.