Χάρης Κουρουζίδης

Καταγραφές

Φίλτρα

 • Πουλιά
  • Piciformes
   • Picidae
    • Dendrocopos
     • Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
     • Πευκοδρυοκολάπτης
  • Passeriformes
   • Fringillidae
    • Loxia
     • Κοινός Σταυρομύτης
   • Motacillidae
    • Motacilla
     • Σταχτοσουσουράδα
    • Anthus
     • Ωχροκελάδα
   • Muscicapidae
    • Erithacus
     • Κοκκινολαίμης
    • Turdus
     • Γερακότσιχλα
     • Χιονοκότσυφας
    • Oenanthe
     • Σταχτοπετρόκλης
    • Ficedula
     • Δρυομυγοχάφτης
    • Phoenicurus
     • Καρβουνιάρης
    • Monticola
     • Πυρροκότσυφας
   • Passeridae
    • Passer
     • Σπιτοσπουργίτης
   • Laniidae
    • Lanius
     • Παρδαλοκεφαλάς
   • Turdidae
    • Saxicola
     • Καστανολαίμης
   • Emberizidae
    • Plectrophenax
     • Χιονοτσίχλονο
   • Paridae
    • Parus
     • Λοφιοπαπαδίτσα
  • Strigiformes
   • Strigidae
    • Asio
     • Νανόμπουφος
     • Βαλτόμπουφος
  • Anseriformes
   • Anatidae
    • Cygnus
     • Νανόκυκνος
    • Aythya
     • Γκισάρι
     • Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια
    • Anas
     • Ευρωπαϊκή Σαρσέλα
  • Coraciiformes
   • Upupidae
    • Upupa
     • Τσαλαπετεινός
  • Charadriiformes
   • Charadriidae
    • Vanellus
     • Ευρωπαϊκή Καλημάνα
     • Αγκαθοκαλημάνα
   • Burhinidae
    • Burhinus
     • Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
   • Sternidae
    • Chlidonias
     • Μουστακογλάρονο
   • Laridae
    • Larus
     • Λεπτόραμφος Γλάρος
   • Haematopodidae
    • Haematopus
     • Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
   • Scolopacidae
    • Tringa
     • Δασότρυγγας
   • Glareolidae
    • Glareola
     • Κοινό Νεροχελίδονο
  • Falconiformes
   • Falconidae
    • Falco
     • Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
  • Accipitriformes
   • Accipitridae
    • Buteo
     • Κοινή Γερακίνα
     • Χιονογερακίνα
    • Accipiter
     • Κοινό Σαΐνι
     • Κοινό Ξεφτέρι
    • Aquila
     • Χρυσαετός
     • Στικταετός
  • Suliformes
   • Phalacrocoracidae
    • Phalacrocorax
     • Λαγγόνα
  • Ciconiiformes
   • Ardeidae
    • Bubulcus
     • Γελαδάρης
    • Nycticorax
     • Κοινός Νυχτοκόρακας
    • Ardeola
     • Ξανθός Κρυπτοτσικνιάς
    • Botaurus
     • Ευρασιατικός Ήταυρος
   • Threskiornithidae
    • Plegadis
     • Ευρασιατική Χαλκόκοτα
  • Phoenicopteriformes
   • Phoenicopteridae
    • Phoenicopterus
     • Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
  • Pelecaniformes
   • Pelecanidae
    • Pelecanus
     • Αργυροπελεκάνος
  • Gaviiformes
   • Gaviidae
    • Gavia
     • Λαμπροβούτι
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
Dendrocopos leucotos
31 Οκτ. 2021
Κοινός Σταυρομύτης
Loxia curvirostra
18 Ιουλ. 2018
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
28 Μαΐ. 2019
Νανόμπουφος
Asio otus
13 Μαΐ. 2020
Νανόκυκνος
Cygnus columbianus
23 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 23 Ιαν. 2020
© Χάρης Κουρουζίδης
Νανόκυκνος
Cygnus columbianus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Χάρης Κουρουζίδης
Κοκκινολαίμης
Erithacus rubecula
3 Ιουλ. 2014
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
20 Μαρ. 2020
Ευρωπαϊκή Καλημάνα
Vanellus vanellus
20 Μαΐ. 2013
Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι
Falco naumanni
13 Μαΐ. 2018
Γερακότσιχλα
Turdus viscivorus
23 Δεκ. 2017
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
14 Ιαν. 2016
Αριθμός ατόμων : 7
Ημ. λήψης : 14 Ιαν. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
28 Αυγ. 2016
Γκισάρι
Aythya ferina
7 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 8
Ημ. λήψης : 7 Δεκ. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Γκισάρι
Aythya ferina
7 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Δεκ. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια
Aythya nyroca
7 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 7 Δεκ. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Γκισάρι
Aythya ferina
3 Δεκ. 2016
Αριθμός ατόμων : 50
Ημ. λήψης : 3 Δεκ. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
4 Απρ. 2017
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
13 Ιαν. 2018
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιαν. 2018
© Χάρης Κουρουζίδης
Δρυομυγοχάφτης
Ficedula semitorquata
27 Σεπ. 2017
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
20 Ιουν. 2015
Ευρωπαϊκή Καλημάνα
Vanellus vanellus
1 Μαΐ. 2017
Λαγγόνα
Phalacrocorax pygmeus
18 Σεπ. 2016
Μουστακογλάρονο
Chlidonias hybrida
18 Σεπ. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2016
© Χάρης Κουρουζίδης
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Dendrocopos leucotos © Χάρης Κουρουζίδης (31 Οκτ. 2021)
Κοινός Σταυρομύτης - Loxia curvirostra © Χάρης Κουρουζίδης (18 Ιουλ. 2018)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Χάρης Κουρουζίδης (28 Μαΐ. 2019)
Νανόμπουφος - Asio otus © Χάρης Κουρουζίδης (13 Μαΐ. 2020)
Νανόκυκνος - Cygnus columbianus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Ιαν. 2020)
Νανόκυκνος - Cygnus columbianus © Χάρης Κουρουζίδης (16 Φεβ. 2020)
Κοκκινολαίμης - Erithacus rubecula © Χάρης Κουρουζίδης (3 Ιουλ. 2014)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Χάρης Κουρουζίδης (20 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Vanellus vanellus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Μαΐ. 2013)
Ευρωπαϊκό Κιρκινέζι - Falco naumanni © Χάρης Κουρουζίδης (13 Μαΐ. 2018)
Γερακότσιχλα - Turdus viscivorus © Χάρης Κουρουζίδης (23 Δεκ. 2017)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Χάρης Κουρουζίδης (14 Ιαν. 2016)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Χάρης Κουρουζίδης (28 Αυγ. 2016)
Γκισάρι - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (7 Δεκ. 2016)
Γκισάρι - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (7 Δεκ. 2016)
Ευρωπαϊκή Βαλτόπαπια - Aythya nyroca © Χάρης Κουρουζίδης (7 Δεκ. 2016)
Γκισάρι - Aythya ferina © Χάρης Κουρουζίδης (3 Δεκ. 2016)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Χάρης Κουρουζίδης (4 Απρ. 2017)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Χάρης Κουρουζίδης (13 Ιαν. 2018)
Δρυομυγοχάφτης - Ficedula semitorquata © Χάρης Κουρουζίδης (27 Σεπ. 2017)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Χάρης Κουρουζίδης (20 Ιουν. 2015)
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Vanellus vanellus © Χάρης Κουρουζίδης (1 Μαΐ. 2017)
Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeus © Χάρης Κουρουζίδης (18 Σεπ. 2016)
Μουστακογλάρονο - Chlidonias hybrida © Χάρης Κουρουζίδης (18 Σεπ. 2016)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.