Αράχνες και σκορπιοί Ελλάδας - Λίστα ειδών

Φίλτρα

 • Αράχνες και σκορπιοί
  • Araneae
   • Agelenidae
    • Eratigena
     • Eratigena agrestis
    • Histopona
     • Histopona hauseri
    • Lycosoides
     • Lycosoides coarctata
    • Maimuna
     • Maimuna cretica
     • Maimuna vestita
    • Malthonica
     • Malthonica paraschiae
     • Malthonica minoa
    • Tegenaria
     • Tegenaria parietina
     • Tegenaria maelfaiti
     • Tegenaria pindosiensis
     • Tegenaria regispyrrhi
     • Tegenaria schoenhoferi
   • Amaurobiidae
    • Amaurobius
     • Amaurobius lesbius
   • Anyphaenidae
    • Anyphaena
     • Anyphaena sabina
   • Araneidae
    • Aculepeira
     • Aculepeira armida
     • Aculepeira ceropegia
    • Agalenatea
     • Agalenatea redii
    • Araneus
     • Araneus angulatus
     • Araneus diadematus
     • Araneus quadratus
    • Argiope
     • Argiope bruennichi
     • Argiope lobata
    • Cyclosa
     • Cyclosa conica
    • Cyrtophora
     • Cyrtophora citricola
    • Larinioides
     • Larinioides cornutus
    • Neoscona
     • Neoscona adianta
    • Nuctenea
     • Nuctenea umbratica
   • Dictynidae
    • Lathys
     • Lathys humilis
   • Dysderidae
    • Dysdera
     • Dysdera cephalonica
     • Dysdera hiemalis
     • Dysdera murphiorum
     • Dysdera punctata
     • Dysdera punctocretica
     • Dysdera spinicrus
    • Harpactea
     • Harpactea coccifera
     • Harpactea cressa
     • Harpactea kulczynskii
     • Harpactea nausicaae
     • Harpactea punica
     • Harpactea saeva
   • Eresidae
    • Eresus
     • Eresus walckenaeri
   • Gnaphosidae
    • Aphantaulax
     • Aphantaulax cincta
    • Berinda
     • Berinda ensigera
    • Civizelotes
     • Civizelotes caucasius
    • Drassodes
     • Drassodes lapidosus
     • Drassodes lutescens
    • Drassyllus
     • Drassyllus praeficus
    • Haplodrassus
     • Haplodrassus signifer
    • Nomisia
     • Nomisia aussereri
    • Pterotricha
     • Pterotricha lentiginosa
    • Scotophaeus
     • Scotophaeus scutulatus
    • Trachyzelotes
     • Trachyzelotes barbatus
     • Trachyzelotes lyonneti
    • Zelotes
     • Zelotes balcanicus
     • Zelotes cingarus
     • Zelotes tenuis
   • Linyphiidae
    • Canariphantes
     • Canariphantes tenerrimus
    • Centromerus
     • Centromerus acutidentatus
     • Centromerus lakatnikensis
    • Crosbyarachne
     • Crosbyarachne silvestris
    • Frontinellina
     • Frontinellina frutetorum
    • Lepthyphantes
     • Lepthyphantes minutus
    • Megalepthyphantes
     • Megalepthyphantes collinus
    • Microneta
     • Microneta viaria
    • Palliduphantes
     • Palliduphantes byzantinus
    • Porrhomma
     • Porrhomma convexum
    • Savignia
     • Savignia naniplopi
    • Sintula
     • Sintula retroversus
    • Tenuiphantes
     • Tenuiphantes tenuis
    • Theonina
     • Theonina cornix
    • Walckenaeria
     • Walckenaeria antica
   • Liocranidae
    • Apostenus
     • Apostenus ochraceus
    • Agroeca
     • Agroeca parva
    • Arabelia
     • Arabelia pheidoleicomes
   • Lycosidae
    • Alopecosa
     • Alopecosa albofasciata
    • Geolycosa
     • Geolycosa vultuosa
    • Hogna
     • Hogna radiata
    • Lycosa
     • Lycosa praegrandis
    • Pardosa
     • Pardosa atomaria
     • Pardosa hortensis
     • Pardosa proxima
    • Pirata
     • Pirata tenuitarsis
    • Trochosa
     • Trochosa ruricola
   • Philodromidae
    • Thanatus
     • Thanatus pictus
   • Pholcidae
    • Holocnemus
     • Holocnemus pluchei
    • Pholcus
     • Pholcus phalangioides
   • Pisauridae
    • Pisaura
     • Pisaura mirabilis
   • Salticidae
    • Aelurillus
     • Aelurillus leipoldae
     • Aelurillus v-insignitus
    • Asianellus
     • Asianellus festivus
    • Evarcha
     • Evarcha falcata
     • Evarcha jucunda
    • Habrocestum
     • Habrocestum egaeum
     • Habrocestum papilionaceum
    • Heliophanus
     • Heliophanus creticus
     • Heliophanus decoratus
     • Heliophanus kochii
     • Heliophanus lineiventris
     • Heliophanus melinus
    • Menemerus
     • Menemerus semilimbatus
    • Mogrus
     • Mogrus neglectus
    • Pellenes
     • Pellenes brevis
    • Philaeus
     • Philaeus chrysops
    • Phlegra
     • Phlegra bresnieri
     • Phlegra cinereofasciata
     • Phlegra lineata
    • Plexippus
     • Plexippus paykulli
    • Pseudicius
     • Pseudicius vankeeri
    • Saitis
     • Saitis graecus
     • Saitis sengleti
     • Saitis tauricus
    • Salticus
     • Salticus mutabilis
   • Scytodidae
    • Scytodes
     • Scytodes thoracica
   • Sicariidae
    • Loxosceles
     • Loxosceles rufescens
   • Sparassidae
    • Micrommata
     • Micrommata ligurina
     • Micrommata virescens
    • Eusparassus
     • Eusparassus walckenaeri
    • Olios
     • Olios argelasius
   • Theridiidae
    • Asagena
     • Asagena phalerata
    • Crustulina
     • Crustulina scabripes
    • Enoplognatha
     • Enoplognatha quadripunctata
    • Episinus
     • Episinus maculipes
    • Neottiura
     • Neottiura herbigrada
    • Platnickina
     • Platnickina tincta
    • Steatoda
     • Steatoda paykulliana
     • Steatoda triangulosa
    • Theridion
     • Theridion adrianopoli
     • Theridion mystaceum
   • Thomisidae
    • Misumena
     • Misumena vatia
    • Runcinia
     • Runcinia grammica
    • Synema
     • Synema globosum
     • Synema plorator
    • Thomisus
     • Thomisus onustus
   • Uloboridae
    • Uloborus
     • Uloborus plumipes
   • Zodariidae
    • Zodarion
     • Zodarion hauseri
   • Zoropsidae
    • Zoropsis
     • Zoropsis lutea
  • Scorpiones
   • Buthidae
    • Buthus
     • Buthus occitanus
    • Mesobuthus
     • Mesobuthus gibbosus
  • Pseudoscorpiones
   • Iuridae
    • Iurus
     • Iurus dufoureius
   • Larcidae
    • Larca
     • Larca bosselaersi
  • Ixodida
   • Ixodidae
    • Haemaphysalis
     • Haemaphysalis punctata
    • Ixodes
     • Ixodes ricinus
  • Opiliones
   • Phalangiidae
    • Metaphalangium
     • Metaphalangium cirtanum
    • Phalangium
     • Phalangium opilio
   • Sclerosomatidae
    • Astrobunus
     • Astrobunus dinaricus

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.