Κοκκινοκελάδα - Anthus cervinus © Μιχάλης Βαμβακάς (25 Απρ. 2021)
Καμπίσια Πέρδικα - Perdix perdix © Georgios Kostikidis (8 Φεβ. 2021)
Κοινός Φασιανός - Phasianus colchicus © Georgios Kostikidis (21 Μαρ. 2021)
Θαμνοτσιροβάκος - Sylvia communis © Georgios Kostikidis (16 Απρ. 2021)
Ασιατικός Εριμοτσιροβάκος - Sylvia nana © Lev Paraskevopoulos (21 Απρ. 2021)
Ασιατικός Εριμοτσιροβάκος - Sylvia nana © Μιχάλης Βαμβακάς (21 Απρ. 2021)
Κοινό Μπεκατσίνι - Gallinago gallinago © Nicolas Economou (8 Οκτ. 2020)
Κιτρινοσουσουράδα - Motacilla flava © Lev Paraskevopoulos (31 Μαρ. 2021)
Κατσουλιέρης - Galerida cristata © Lev Paraskevopoulos (31 Μαρ. 2021)
Χειμωνόκιρκος - Circus cyaneus © Lev Paraskevopoulos (31 Μαρ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Lev Paraskevopoulos (31 Μαρ. 2021)
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Limosa limosa © Lev Paraskevopoulos (31 Μαρ. 2021)
Λαφιάτης - Elaphe quatuorlineata © Lev Paraskevopoulos (20 Απρ. 2013)
Λαφιάτης - Elaphe quatuorlineata © Lev Paraskevopoulos (20 Απρ. 2013)
Δεντροκελάδα - Anthus trivialis © Costas Panagiotidis (9 Απρ. 2013)
Φασσοπερίστερο - Columba oenas © Costas Panagiotidis (30 Ιαν. 2021)
Δρυομυγοχάφτης - Ficedula semitorquata © Costas Panagiotidis (9 Απρ. 2015)
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Costas Panagiotidis (27 Φεβ. 2013)
Νησιώτικη Πέρδικα - Alectoris chukar © Costas Panagiotidis (5 Μαρ. 2006)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Grus grus © Costas Panagiotidis (28 Ιαν. 2021)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Costas Panagiotidis (24 Ιαν. 2021)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Zissis Antonopoulos (6 Φεβ. 2021)
Ελατοπαπαδίτσα - Parus ater © Zissis Antonopoulos (6 Φεβ. 2021)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Zissis Antonopoulos (6 Φεβ. 2021)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Zissis Antonopoulos (6 Φεβ. 2021)
Κοινός Σταυρομύτης - Loxia curvirostra © Zissis Antonopoulos (6 Φεβ. 2021)
Χιονογερακίνα - Buteo lagopus © Μιχάλης Βαμβακάς (6 Φεβ. 2021)
Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι - Oxyura leucocephala © Zissis Antonopoulos (31 Ιαν. 2021)
Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι - Oxyura leucocephala © Zissis Antonopoulos (31 Ιαν. 2021)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Nicolas Economou (7 Μαΐ. 2020)

Παρατηρήσεις σπανίων ειδών

Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
Αριθμός ατόμων : 7
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ελατοτρύγονο
Streptopelia orientalis
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ελατοτσίχλονο
Emberiza leucocephalos
Αριθμός ατόμων : 7
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Ιαν. 2020
© Tsilianidis Saki

Νέες φώτο-παρατηρήσεις

Νέες παρατηρήσεις

Σαν σήμερα

Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
Ημ. λήψης : 16 Μαΐ. 2020
© Zissis Antonopoulos
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
Ημ. λήψης : 15 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
Ημ. λήψης : 15 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
Ημ. λήψης : 15 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
Ημ. λήψης : 15 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
Ημ. λήψης : 15 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Thymelicus sylvestris
Ημ. λήψης : 15 Μαΐ. 2018
© Zissis Antonopoulos
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
Ημ. λήψης : 16 Μαΐ. 2017
© Alexander Wirth

Φωτογράφος του μήνα

Georgios Kostikidis

Φωτογραφίες - [ 3 ]

Μιχάλης Βαμβακάς

Φωτογραφίες - [ 2 ]

Lev Paraskevopoulos

Φωτογραφίες - [ 1 ]

Ολα τα μέλη

Παρατηρητής του μήνα

Lev Paraskevopoulos

Παρατηρήσεις - [ 5 ]

Georgios Kostikidis

Παρατηρήσεις - [ 3 ]

Μιχάλης Βαμβακάς

Παρατηρήσεις - [ 2 ]

Ολα τα μέλη

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.