Βιντεο ελληνικής φύσης

Φίλτρα

Κατηγορία
Μακεδονικός χτενοτρίτωνας
Triturus macedonicus
© Ilias Strachinis
Σαπίτης
Malpolon insignitus
© Ilias Strachinis
Λεβαντόφιδο
Hemorrhois nummifer
© Ilias Strachinis
Σαύρα του Ιονίου
Algyroides nigropunctatus
© Ilias Strachinis
Κοινή σαλαμάνδρα
Salamandra salamandra
© Ilias Strachinis
Δεντροβάτραχος
Hyla arborea
5 Μαρ. 2020 © Ilias Strachinis
Ροφός
Epinephelus marginatus
10 Αυγ. 2019 © Ilias Strachinis
Σμέρνα
Muraena helena
26 Μαρ. 2020 © Ilias Strachinis
Κλωστιδάκι
Podarcis cretensis
5 Αυγ. 2017 © Ilias Strachinis
Τρανόσαυρα
Lacerta trilineata
© Ilias Strachinis
Ελληνικό Κονάκι
Anguis graeca
© Ilias Strachinis
Κοινή Νερόκοτα
Gallinula chloropus
15 Απρ. 2017 © Ilias Strachinis
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
Tachybaptus ruficollis
15 Απρ. 2017 © Ilias Strachinis
Σκίουρος
Sciurus vulgaris
15 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Decticus albifrons
28 Ιουλ. 2018 © Ilias Strachinis
Saga natoliae
10 Ιουν. 2017 © Ilias Strachinis
Αγριόγιδο
Rupicapra rupicapra
20 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Octopus vulgaris
10 Αυγ. 2019 © Ilias Strachinis
Empusa fasciata
15 Ιουν. 2017 © Ilias Strachinis
Κοινή οχιά
Vipera ammodytes
14 Μαΐ. 2017 © Ilias Strachinis
Crocothemis erythraea
15 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
Coccothraustes coccothraustes
4 Ιαν. 2020 © Lev Paraskevopoulos
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
23 Οκτ. 2019 © Dimitris Kokkinidis
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
4 Μαΐ. 2019 © Lev Paraskevopoulos
Μακεδονικός χτενοτρίτωνας - Triturus macedonicus © Ilias Strachinis
Σαπίτης - Malpolon insignitus © Ilias Strachinis
Λεβαντόφιδο - Hemorrhois nummifer © Ilias Strachinis
Σαύρα του Ιονίου - Algyroides nigropunctatus © Ilias Strachinis
Κοινή σαλαμάνδρα - Salamandra salamandra © Ilias Strachinis
Δεντροβάτραχος - Hyla arborea © Ilias Strachinis (5 Μαρ. 2020)
Ροφός - Epinephelus marginatus © Ilias Strachinis (10 Αυγ. 2019)
Σμέρνα - Muraena helena © Ilias Strachinis (26 Μαρ. 2020)
Κλωστιδάκι - Podarcis cretensis © Ilias Strachinis (5 Αυγ. 2017)
Τρανόσαυρα - Lacerta trilineata © Ilias Strachinis
Ελληνικό Κονάκι - Anguis graeca © Ilias Strachinis
Κοινή Νερόκοτα - Gallinula chloropus © Ilias Strachinis (15 Απρ. 2017)
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Tachybaptus ruficollis © Ilias Strachinis (15 Απρ. 2017)
Σκίουρος - Sciurus vulgaris © Ilias Strachinis (15 Σεπ. 2017)
Decticus albifrons © Ilias Strachinis (28 Ιουλ. 2018)
Saga natoliae © Ilias Strachinis (10 Ιουν. 2017)
Αγριόγιδο - Rupicapra rupicapra © Ilias Strachinis (20 Σεπ. 2017)
Octopus vulgaris © Ilias Strachinis (10 Αυγ. 2019)
Empusa fasciata © Ilias Strachinis (15 Ιουν. 2017)
Κοινή οχιά - Vipera ammodytes © Ilias Strachinis (14 Μαΐ. 2017)
Crocothemis erythraea © Ilias Strachinis (15 Σεπ. 2017)
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Coccothraustes coccothraustes © Lev Paraskevopoulos (4 Ιαν. 2020)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Dimitris Kokkinidis (23 Οκτ. 2019)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Lev Paraskevopoulos (4 Μαΐ. 2019)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.