Βιντεο ελληνικής φύσης

Φίλτρα

Κατηγορία
Αγριόγιδο
Rupicapra rupicapra
20 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Octopus vulgaris
10 Αυγ. 2019 © Ilias Strachinis
Empusa fasciata
15 Ιουν. 2017 © Ilias Strachinis
Κοινή οχιά
Vipera ammodytes
14 Μαΐ. 2017 © Ilias Strachinis
Crocothemis erythraea
15 Σεπ. 2017 © Ilias Strachinis
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
Coccothraustes coccothraustes
4 Ιαν. 2020 © Lev Paraskevopoulos
Σπουργιτόγλαυκα
Glaucidium passerinum
23 Οκτ. 2019 © Dimitris Kokkinidis
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
4 Μαΐ. 2019 © Lev Paraskevopoulos
Μυοκάστορας
Myocastor coypus
3 Μαΐ. 2019 © Lev Paraskevopoulos
Ψαραετός
Pandion haliaetus
24 Σεπ. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Γαλαζολαίμης
Luscinia svecica
24 Σεπ. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Μελωδοτσιροβάκος
Sylvia crassirostris
6 Ιουν. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus
27 Οκτ. 2015 © Costas Panagiotidis
Χαμωτίδα
Tetrax tetrax
17 Ιαν. 2018 © Lev Paraskevopoulos
Χαλικοκυλιστής
Arenaria interpres
© Tassos Sakoulis
Μικροπουλάδα
Porzana parva
© Tassos Sakoulis
Νανοπουλάδα
Porzana pusilla
© Tassos Sakoulis
Κοκκινοσκέλης
Tringa totanus
© Kostas Stafylidis
Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς
Ixobrychus minutus
© Kostas Stafylidis
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας
Phalacrocorax aristotelis
© Thodoris Alexandropoulos
Αγριόγιδο - Rupicapra rupicapra © Ilias Strachinis (20 Σεπ. 2017)
Octopus vulgaris © Ilias Strachinis (10 Αυγ. 2019)
Empusa fasciata © Ilias Strachinis (15 Ιουν. 2017)
Κοινή οχιά - Vipera ammodytes © Ilias Strachinis (14 Μαΐ. 2017)
Crocothemis erythraea © Ilias Strachinis (15 Σεπ. 2017)
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Coccothraustes coccothraustes © Lev Paraskevopoulos (4 Ιαν. 2020)
Σπουργιτόγλαυκα - Glaucidium passerinum © Dimitris Kokkinidis (23 Οκτ. 2019)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Lev Paraskevopoulos (4 Μαΐ. 2019)
Μυοκάστορας - Myocastor coypus © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2019)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Lev Paraskevopoulos (24 Σεπ. 2018)
Γαλαζολαίμης - Luscinia svecica © Lev Paraskevopoulos (24 Σεπ. 2018)
Μελωδοτσιροβάκος - Sylvia crassirostris © Lev Paraskevopoulos (6 Ιουν. 2018)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Costas Panagiotidis (27 Οκτ. 2015)
Χαμωτίδα - Tetrax tetrax © Lev Paraskevopoulos (17 Ιαν. 2018)
Χαλικοκυλιστής - Arenaria interpres © Tassos Sakoulis
Μικροπουλάδα - Porzana parva © Tassos Sakoulis
Νανοπουλάδα - Porzana pusilla © Tassos Sakoulis
Κοκκινοσκέλης - Tringa totanus © Kostas Stafylidis
Ευρωπαϊκός Μικροτσικνιάς - Ixobrychus minutus © Kostas Stafylidis
Ευρωπαϊκός Θαλασσοκόρακας - Phalacrocorax aristotelis © Thodoris Alexandropoulos

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.