Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
13 Ιαν. 2019
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιαν. 2019
© Tsilianidis Saki
Χιονόπαπια
Clangula hyemalis
27 Μαρ. 2017
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 27 Μαρ. 2017
© Dimitris Kokkinidis
Χειμωνοβουτηχτάρι
Podiceps auritus
14 Μαρ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 14 Μαρ. 2017
© Dimitris Kokkinidis
Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος
Stercorarius pomarinus
8 Μαρ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Μαρ. 2017
© Dimitris Kokkinidis
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
29 Δεκ. 2007
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Δεκ. 2007
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
27 Δεκ. 2011
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Δεκ. 2011
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
27 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Ιαν. 2013
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
19 Μαρ. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Μαρ. 2015
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
15 Δεκ. 2015
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Δεκ. 2015
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
24 Ιαν. 2016
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Ιαν. 2016
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
15 Ιαν. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Ιαν. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
31 Ιαν. 2017
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 31 Ιαν. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
8 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
8 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
14 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 14 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
21 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
21 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
21 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 21 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
24 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 24 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
11 Φεβ. 2017
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 11 Φεβ. 2017
© Giannis Gasteratos
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Tsilianidis Saki (13 Ιαν. 2019)
Χιονόπαπια - Clangula hyemalis © Dimitris Kokkinidis (27 Μαρ. 2017)
Χειμωνοβουτηχτάρι - Podiceps auritus © Dimitris Kokkinidis (14 Μαρ. 2017)
Γαλαζόραμφος Ληστόγλαρος - Stercorarius pomarinus © Dimitris Kokkinidis (8 Μαρ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (29 Δεκ. 2007)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (27 Δεκ. 2011)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (27 Ιαν. 2013)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (19 Μαρ. 2015)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (15 Δεκ. 2015)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (24 Ιαν. 2016)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (15 Ιαν. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (31 Ιαν. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (8 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (8 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (14 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (21 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (21 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (21 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (24 Φεβ. 2017)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (11 Φεβ. 2017)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.