Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Διπλοκελάδα
Anthus richardi
1 Δεκ. 2007
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Δεκ. 2007
© Ody Tzimoulis
Κοινός Λευκοτσικνιάς
Egretta garzetta
17 Οκτ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Οκτ. 2012
© Giannis Gasteratos
Ευρωπαϊκός Φλώρος
Carduelis chloris
2 Απρ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Απρ. 2012
© Giannis Gasteratos
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
3 Οκτ. 2010
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2010
© Giannis Gasteratos
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
20 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
13 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιαν. 2013
© Giannis Gasteratos
Μαυροτσικνιάς
Egretta ardesiaca
11 Ιουν. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Ιουν. 2012
© Giannis Gasteratos
Μαυροτσικνιάς
Egretta ardesiaca
11 Ιουν. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Ιουν. 2012
© Giannis Gasteratos
Λαμπροβούτι
Gavia arctica
2 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Δεκ. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Λαμπροβούτι
Gavia arctica
2 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Δεκ. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Λαμπροβούτι
Gavia arctica
2 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Δεκ. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
23 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Κοινός Πύρρουλας
Pyrrhula pyrrhula
20 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Ιαν. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
Pernis apivorus
11 Ιουν. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Ιουν. 2012
© Giannis Gasteratos
Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava
11 Μαρ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Μαρ. 2012
© Giannis Gasteratos
Πρασινοσκέλης
Tringa nebularia
10 Νοεμ. 2008
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Νοεμ. 2008
© Giannis Gasteratos
Πετρίτης
Falco peregrinus
4 Σεπ. 2010
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Σεπ. 2010
© Giannis Gasteratos
Ευρασιατική Τουρλίδα
Numenius arquata
19 Οκτ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Οκτ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus

Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης :
© Ody Tzimoulis
Ρωσότρυγγας
Xenus cinereus
18 Σεπ. 2010
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2010
© Ody Tzimoulis
Διπλοκελάδα - Anthus richardi © Ody Tzimoulis (1 Δεκ. 2007)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Egretta garzetta © Giannis Gasteratos (17 Οκτ. 2012)
Ευρωπαϊκός Φλώρος - Carduelis chloris © Giannis Gasteratos (2 Απρ. 2012)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Giannis Gasteratos (3 Οκτ. 2010)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Lev Paraskevopoulos (20 Δεκ. 2012)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (13 Ιαν. 2013)
Μαυροτσικνιάς - Egretta ardesiaca © Giannis Gasteratos (11 Ιουν. 2012)
Μαυροτσικνιάς - Egretta ardesiaca © Giannis Gasteratos (11 Ιουν. 2012)
Λαμπροβούτι - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Δεκ. 2012)
Λαμπροβούτι - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Δεκ. 2012)
Λαμπροβούτι - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Δεκ. 2012)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Lev Paraskevopoulos (23 Φεβ. 2013)
Κοινός Πύρρουλας - Pyrrhula pyrrhula © Lev Paraskevopoulos (20 Ιαν. 2013)
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Pernis apivorus © Giannis Gasteratos (11 Ιουν. 2012)
Κιτρινοσουσουράδα - Motacilla flava © Giannis Gasteratos (11 Μαρ. 2012)
Πρασινοσκέλης - Tringa nebularia © Giannis Gasteratos (10 Νοεμ. 2008)
Πετρίτης - Falco peregrinus © Giannis Gasteratos (4 Σεπ. 2010)
Ευρασιατική Τουρλίδα - Numenius arquata © Lev Paraskevopoulos (19 Οκτ. 2012)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Ody Tzimoulis
Ρωσότρυγγας - Xenus cinereus © Ody Tzimoulis (18 Σεπ. 2010)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.