Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
3 Οκτ. 2010
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2010
© Giannis Gasteratos
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
20 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Σούλα του Βορρά
Morus bassanus
13 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιαν. 2013
© Giannis Gasteratos
Μαυροτσικνιάς
Egretta ardesiaca
11 Ιουν. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Ιουν. 2012
© Giannis Gasteratos
Μαυροτσικνιάς
Egretta ardesiaca
11 Ιουν. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Ιουν. 2012
© Giannis Gasteratos
Λαμπροβούτι
Gavia arctica
2 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Δεκ. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Λαμπροβούτι
Gavia arctica
2 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Δεκ. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Λαμπροβούτι
Gavia arctica
2 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Δεκ. 2012
© Χάρης Κουρουζίδης
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
23 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Κοινός Πύρρουλας
Pyrrhula pyrrhula
20 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Ιαν. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
Pernis apivorus
11 Ιουν. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Ιουν. 2012
© Giannis Gasteratos
Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava
11 Μαρ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Μαρ. 2012
© Giannis Gasteratos
Πρασινοσκέλης
Tringa nebularia
10 Νοεμ. 2008
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Νοεμ. 2008
© Giannis Gasteratos
Πετρίτης
Falco peregrinus
4 Σεπ. 2010
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Σεπ. 2010
© Giannis Gasteratos
Ευρασιατική Τουρλίδα
Numenius arquata
19 Οκτ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Οκτ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus

Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης :
© Ody Tzimoulis
Ρωσότρυγγας
Xenus cinereus
18 Σεπ. 2010
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2010
© Ody Tzimoulis
Θωρακωτή Σκαλίδρα
Calidris melanotos
11 Σεπ. 2008
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Σεπ. 2008
© Ody Tzimoulis
Στραβολαίμης
Jynx torquilla
20 Απρ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Απρ. 2012
© Giannis Gasteratos
Καστανόπαπια
Tadorna ferruginea
9 Απρ. 2010
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Απρ. 2010
© Giannis Gasteratos
Μαύρος Πελαργός
Ciconia nigra
9 Απρ. 2010
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Απρ. 2010
© Giannis Gasteratos
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
3 Οκτ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
3 Οκτ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
19 Οκτ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Οκτ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
Alcedo atthis
23 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Ιαν. 2013
© Ody Tzimoulis
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus
20 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Κοινός Κύκνος
Cygnus olor
20 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
20 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
17 Μαρ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Μαρ. 2012
© Ody Tzimoulis
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
11 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
Coccothraustes coccothraustes
11 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Πράσινος Παπαγάλος
Psittacula krameri
11 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Χιονάδα
Eremophila alpestris
6 Φεβ. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Φεβ. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
17 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Ιαν. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
17 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Ιαν. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
7 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Ιαν. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
17 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Ιαν. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
22 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 22 Ιαν. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
22 Ιαν. 2013
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 22 Ιαν. 2013
© Lev Paraskevopoulos
Πετρίτης
Falco peregrinus
20 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Μαύρος Πελαργός
Ciconia nigra
20 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
20 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Χιονογερακίνα
Buteo lagopus

Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης :
© Χάρης Κουρουζίδης
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus

Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης :
© Χάρης Κουρουζίδης
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
Phoenicopterus roseus
23 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 23 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
20 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Αργυροπελεκάνος
Pelecanus crispus
20 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
20 Δεκ. 2012
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Δεκ. 2012
© Lev Paraskevopoulos
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Giannis Gasteratos (3 Οκτ. 2010)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Lev Paraskevopoulos (20 Δεκ. 2012)
Σούλα του Βορρά - Morus bassanus © Giannis Gasteratos (13 Ιαν. 2013)
Μαυροτσικνιάς - Egretta ardesiaca © Giannis Gasteratos (11 Ιουν. 2012)
Μαυροτσικνιάς - Egretta ardesiaca © Giannis Gasteratos (11 Ιουν. 2012)
Λαμπροβούτι - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Δεκ. 2012)
Λαμπροβούτι - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Δεκ. 2012)
Λαμπροβούτι - Gavia arctica © Χάρης Κουρουζίδης (2 Δεκ. 2012)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Lev Paraskevopoulos (23 Φεβ. 2013)
Κοινός Πύρρουλας - Pyrrhula pyrrhula © Lev Paraskevopoulos (20 Ιαν. 2013)
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Pernis apivorus © Giannis Gasteratos (11 Ιουν. 2012)
Κιτρινοσουσουράδα - Motacilla flava © Giannis Gasteratos (11 Μαρ. 2012)
Πρασινοσκέλης - Tringa nebularia © Giannis Gasteratos (10 Νοεμ. 2008)
Πετρίτης - Falco peregrinus © Giannis Gasteratos (4 Σεπ. 2010)
Ευρασιατική Τουρλίδα - Numenius arquata © Lev Paraskevopoulos (19 Οκτ. 2012)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Ody Tzimoulis
Ρωσότρυγγας - Xenus cinereus © Ody Tzimoulis (18 Σεπ. 2010)
Θωρακωτή Σκαλίδρα - Calidris melanotos © Ody Tzimoulis (11 Σεπ. 2008)
Στραβολαίμης - Jynx torquilla © Giannis Gasteratos (20 Απρ. 2012)
Καστανόπαπια - Tadorna ferruginea © Giannis Gasteratos (9 Απρ. 2010)
Μαύρος Πελαργός - Ciconia nigra © Giannis Gasteratos (9 Απρ. 2010)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Lev Paraskevopoulos (3 Οκτ. 2012)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Lev Paraskevopoulos (3 Οκτ. 2012)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Lev Paraskevopoulos (19 Οκτ. 2012)
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη - Alcedo atthis © Ody Tzimoulis (23 Ιαν. 2013)
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Emberiza schoeniclus © Lev Paraskevopoulos (20 Φεβ. 2013)
Κοινός Κύκνος - Cygnus olor © Lev Paraskevopoulos (20 Φεβ. 2013)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Lev Paraskevopoulos (20 Φεβ. 2013)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Ody Tzimoulis (17 Μαρ. 2012)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Lev Paraskevopoulos (11 Φεβ. 2013)
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Coccothraustes coccothraustes © Lev Paraskevopoulos (11 Φεβ. 2013)
Πράσινος Παπαγάλος - Psittacula krameri © Lev Paraskevopoulos (11 Φεβ. 2013)
Χιονάδα - Eremophila alpestris © Lev Paraskevopoulos (6 Φεβ. 2013)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Lev Paraskevopoulos (17 Ιαν. 2013)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Lev Paraskevopoulos (17 Ιαν. 2013)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Lev Paraskevopoulos (7 Ιαν. 2013)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Lev Paraskevopoulos (17 Ιαν. 2013)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Lev Paraskevopoulos (22 Ιαν. 2013)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Lev Paraskevopoulos (22 Ιαν. 2013)
Πετρίτης - Falco peregrinus © Lev Paraskevopoulos (20 Δεκ. 2012)
Μαύρος Πελαργός - Ciconia nigra © Lev Paraskevopoulos (20 Δεκ. 2012)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Lev Paraskevopoulos (20 Δεκ. 2012)
Χιονογερακίνα - Buteo lagopus © Χάρης Κουρουζίδης
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Χάρης Κουρουζίδης
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Phoenicopterus roseus © Lev Paraskevopoulos (23 Δεκ. 2012)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Lev Paraskevopoulos (20 Δεκ. 2012)
Αργυροπελεκάνος - Pelecanus crispus © Lev Paraskevopoulos (20 Δεκ. 2012)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Lev Paraskevopoulos (20 Δεκ. 2012)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.