Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ακτίτης
Actitis hypoleucos
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Νερόκοτα
Gallinula chloropus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινό Μπεκατσίνι
Gallinago gallinago
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροπελεκάνος
Pelecanus crispus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Θυελλόγλαρος
Larus canus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Καλημάνα
Vanellus vanellus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σκουφοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μαυροβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Φαλαρίδα
Fulica atra
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λιβαδοκελάδα
Anthus pratensis
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
Anthus spinoletta
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κατσουλιέρης
Galerida cristata
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Θαλασσοπρίστης
Mergus serrator
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
Phoenicopterus roseus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοκκινοσκέλης
Tringa totanus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λαγγόνα
Phalacrocorax pygmeus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
Anas crecca
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Τσιφτάς
Emberiza calandra
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινό Φανέτο
Carduelis cannabina
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
Recurvirostra avosetta
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Λευκοτσικνιάς
Egretta garzetta
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ασημόγλαρος της Κασπίας
Larus cachinnans
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πρασινοκέφαλη Πάπια
Anas platyrhynchos
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
Platalea leucorodia
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Larus ridibundus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βαρβάρα
Tadorna tadorna
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροπελεκάνος
Pelecanus crispus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χωραφοσπουργίτης
Passer hispaniolensis
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
Anas crecca
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροτσικνιάς
Egretta alba
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Κότσυφας
Turdus merula
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
Troglodytes troglodytes
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πράσινος Δρυοκολάπτης
Picus viridis
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Νανοδρυοκολάπτης
Dendrocopos minor
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης
Coccothraustes coccothraustes
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καλόγερος
Parus major
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Γκισάρι
Aythya ferina
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Νερόκοτα
Gallinula chloropus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Φαλαρίδα
Fulica atra
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λαγγόνα
Phalacrocorax pygmeus
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χρυσοτσίχλονο
Emberiza citrinella
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Στικταετός
Aquila clanga
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 7
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοκκινολαίμης
Erithacus rubecula
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
Tachybaptus ruficollis
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πρασινοκέφαλη Πάπια
Anas platyrhynchos
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ψαλίδα του Βορρά
Anas acuta
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ελατοτρύγονο
Streptopelia orientalis
19 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 19 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ακτίτης - Actitis hypoleucos © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοινή Νερόκοτα - Gallinula chloropus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοινό Μπεκατσίνι - Gallinago gallinago © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Αργυροπελεκάνος - Pelecanus crispus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Θυελλόγλαρος - Larus canus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Vanellus vanellus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Σκουφοβουτηχτάρι - Podiceps cristatus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Μαυροβουτηχτάρι - Podiceps nigricollis © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοινή Φαλαρίδα - Fulica atra © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Λιβαδοκελάδα - Anthus pratensis © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα - Anthus spinoletta © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Emberiza schoeniclus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κατσουλιέρης - Galerida cristata © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Θαλασσοπρίστης - Mergus serrator © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Phoenicopterus roseus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοκκινοσκέλης - Tringa totanus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Anas crecca © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Τσιφτάς - Emberiza calandra © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοινό Φανέτο - Carduelis cannabina © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Recurvirostra avosetta © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Egretta garzetta © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ασημόγλαρος της Κασπίας - Larus cachinnans © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Anas platyrhynchos © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρασιατική Χουλιαρομύτα - Platalea leucorodia © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Larus ridibundus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Βαρβάρα - Tadorna tadorna © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Αργυροπελεκάνος - Pelecanus crispus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Χωραφοσπουργίτης - Passer hispaniolensis © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Emberiza schoeniclus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Anas crecca © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Αργυροτσικνιάς - Egretta alba © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Κοινός Κότσυφας - Turdus merula © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Troglodytes troglodytes © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Picus viridis © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Νανοδρυοκολάπτης - Dendrocopos minor © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Coccothraustes coccothraustes © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Γαλαζοπαπαδίτσα - Parus caeruleus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Καλόγερος - Parus major © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Αιγίθαλος - Aegithalos caudatus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Γκισάρι - Aythya ferina © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Κοινή Νερόκοτα - Gallinula chloropus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Κοινή Φαλαρίδα - Fulica atra © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeus © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Χρυσοτσίχλονο - Emberiza citrinella © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Στικταετός - Aquila clanga © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Κοκκινολαίμης - Erithacus rubecula © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Tachybaptus ruficollis © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Anas platyrhynchos © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ψαλίδα του Βορρά - Anas acuta © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)
Ελατοτρύγονο - Streptopelia orientalis © Tsilianidis Saki (19 Φεβ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.