Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
Anas clypeata
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Χουλιαρομύτα
Platalea leucorodia
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Λευκοτσικνιάς
Egretta garzetta
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροτσικνιάς
Egretta alba
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Larus ridibundus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μαυροκέφαλος Γλάρος
Larus melanocephalus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αγκαθοκαλημάνα
Vanellus spinosus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Φαλαρίδα
Fulica atra
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λαγγόνα
Phalacrocorax pygmeus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μαυροβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σκουφοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Θαλασσοπρίστης
Mergus serrator
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βελουδόπαπια
Melanitta fusca
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 7
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Νανογέρακο
Falco columbarius
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ψαραετός
Pandion haliaetus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 4+
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πράσινος Δρυοκολάπτης
Picus viridis
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Νανοδρυοκολάπτης
Dendrocopos minor
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καλόγερος
Parus major
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σκουφοβουτηχτάρι
Podiceps cristatus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Φαλαρίδα
Fulica atra
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Δασότρυγγας
Tringa ochropus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πρασινοκέφαλη Πάπια
Anas platyrhynchos
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ψαλίδα του Βορρά
Anas acuta
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
Anas crecca
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
Saxicola rubicola
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Κάργια
Corvus monedula
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κατσουλιέρης
Galerida cristata
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροπελεκάνος
Pelecanus crispus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοκκινολαίμης
Erithacus rubecula
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Καλημάνα
Vanellus vanellus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Larus ridibundus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λαγγόνα
Phalacrocorax pygmeus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροτσικνιάς
Egretta alba
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λιβαδοκελάδα
Anthus pratensis
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ελατοτσίχλονο
Emberiza leucocephalos
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 3+
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χρυσοτσίχλονο
Emberiza citrinella
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χειμωνόσπινος
Fringilla montifringilla
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χειμωνόκιρκος
Circus cyaneus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός
Haliaeetus albicilla
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Στικταετός
Aquila clanga
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 5+
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Νανογέρακο
Falco columbarius
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Θαμνοψάλτης
Prunella modularis
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης
Troglodytes troglodytes
16 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Τουρλίδα
Numenius arquata
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λασποσκαλίδρα
Calidris alpina
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροπούλι
Pluvialis squatarola
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια
Anas clypeata
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ψαλίδα του Βορρά
Anas acuta
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
Anas penelope
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Γκισάρι
Aythya ferina
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πρασινοσκέλης
Tringa nebularia
13 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Anas clypeata © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρασιατική Χουλιαρομύτα - Platalea leucorodia © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Egretta garzetta © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Αργυροτσικνιάς - Egretta alba © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Larus ridibundus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Μαυροκέφαλος Γλάρος - Larus melanocephalus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Αγκαθοκαλημάνα - Vanellus spinosus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινή Φαλαρίδα - Fulica atra © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Μαυροβουτηχτάρι - Podiceps nigricollis © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Σκουφοβουτηχτάρι - Podiceps cristatus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Θαλασσοπρίστης - Mergus serrator © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Βελουδόπαπια - Melanitta fusca © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Νανογέρακο - Falco columbarius © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ψαραετός - Pandion haliaetus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Πράσινος Δρυοκολάπτης - Picus viridis © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Νανοδρυοκολάπτης - Dendrocopos minor © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Γαλαζοπαπαδίτσα - Parus caeruleus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Καλόγερος - Parus major © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Σκουφοβουτηχτάρι - Podiceps cristatus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κοινή Φαλαρίδα - Fulica atra © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Δασότρυγγας - Tringa ochropus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Anas platyrhynchos © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ψαλίδα του Βορρά - Anas acuta © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Anas crecca © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Saxicola rubicola © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Κάργια - Corvus monedula © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κατσουλιέρης - Galerida cristata © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Αργυροπελεκάνος - Pelecanus crispus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κοκκινολαίμης - Erithacus rubecula © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Emberiza schoeniclus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Καλημάνα - Vanellus vanellus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Larus ridibundus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Αργυροτσικνιάς - Egretta alba © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Λιβαδοκελάδα - Anthus pratensis © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ελατοτσίχλονο - Emberiza leucocephalos © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Χρυσοτσίχλονο - Emberiza citrinella © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Χειμωνόσπινος - Fringilla montifringilla © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Χειμωνόκιρκος - Circus cyaneus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός - Haliaeetus albicilla © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Στικταετός - Aquila clanga © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Νανογέρακο - Falco columbarius © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Κοινός Θαμνοψάλτης - Prunella modularis © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Troglodytes troglodytes © Tsilianidis Saki (16 Φεβ. 2020)
Ευρασιατική Τουρλίδα - Numenius arquata © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Λασποσκαλίδρα - Calidris alpina © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Αργυροπούλι - Pluvialis squatarola © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρασιατική Χουλιαρόπαπια - Anas clypeata © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ψαλίδα του Βορρά - Anas acuta © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Anas penelope © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Γκισάρι - Aythya ferina © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)
Πρασινοσκέλης - Tringa nebularia © Tsilianidis Saki (13 Φεβ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.