Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
12 Δεκ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Δεκ. 2020
© Natassa Katsanou
Σκαρθάκι
Serinus serinus
18 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινό Σαΐνι
Accipiter brevipes
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Λευκός Πελαργός
Ciconia ciconia
18 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Λευκός Πελαργός
Ciconia ciconia
22 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 22 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
11 Δεκ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 11 Δεκ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
11 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 11 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca
18 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
Saxicola rubicola
1 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Καστανολαίμης
Saxicola rubetra
9 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
7 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
20 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Κάργια
Corvus monedula
7 Νοεμ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Νοεμ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινός Κόρακας
Corvus corax
27 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Γαλαζοκότσυφας
Monticola solitarius
17 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
12 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus
9 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Στεπόκιρκος
Circus macrourus
20 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 20 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
9 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο
Falco vespertinus
1 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
9 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Δεντροκελάδα
Anthus trivialis
28 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
6 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Δεντρογέρακο
Falco subbuteo
1 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
28 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Ασπροκωλίνα
Oenanthe hispanica
17 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Φιδαετός
Circaetus gallicus
4 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Χρυσοβασιλίσκος
Regulus regulus
27 Νοεμ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Νοεμ. 2020
© Natassa Katsanou
Μιλτοχελίδονο
Cecropis daurica
12 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Λιβαδόκιρκος
Circus pygargus
29 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 29 Αυγ. 2020
© Μιχάλης Βαμβακάς
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
28 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2020
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα
Coracias garrulus
28 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2020
© Lev Paraskevopoulos
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
28 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2020
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα
Burhinus oedicnemus
28 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 15
Ημ. λήψης : 28 Αυγ. 2020
© Lev Paraskevopoulos
Χρυσοβασιλίσκος
Regulus regulus
9 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 9 Αυγ. 2020
© Dimitris Kaliakoudas
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 03
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 04
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 02
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Λαγόγυρος
Spermophilus citellus
26 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 03
Ημ. λήψης : 26 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Κοινός Νυχτοκόρακας
Nycticorax nycticorax
13 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 13 Ιουν. 2020
© Dimitris Kaliakoudas
Δυτικός Βραχοτσοπανάκος
Sitta neumayer
17 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 17 Ιουν. 2020
© Georgios Kostikidis
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
13 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 13 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
23 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 23 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
Athene noctua
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe
6 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροπετρίτης
Falco eleonorae
29 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 29 Μαΐ. 2020
© Μιχάλης Βαμβακάς
Αγκαθοκαλημάνα
Vanellus spinosus
23 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 23 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Νανόμπουφος
Asio otus
30 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 01
Ημ. λήψης : 30 Μαΐ. 2020
© Georgios Kostikidis
Steatoda paykulliana
19 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 19 Μαΐ. 2020
© Eleni T. Koumantsioti
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Μαρ. 2020
© Nicolas Economou
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης
Dendrocopos leucotos
25 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 25 Απρ. 2020
© Zissis Antonopoulos
Κοκκινοκελάδα
Anthus cervinus
16 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Απρ. 2020
© Kostas Stafylidis
Σχοινοποταμίδα
Acrocephalus schoenobaenus
11 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 11 Απρ. 2020
© Georgios Kostikidis
Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus
25 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 25 Φεβ. 2020
© Dimitris Kaliakoudas
Χειμωνογλάρονο
Sterna sandvicensis
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Σπίνος
Fringilla coelebs
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Σιταρήθρα
Alauda arvensis
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius alexandrinus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πρασινοσκέλης
Tringa nebularia
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοκκινοσκέλης
Tringa totanus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινό Μπεκατσίνι
Gallinago gallinago
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λεπτόραμφος Γλάρος
Larus genei
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
Recurvirostra avosetta
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης
Saxicola rubicola
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Natassa Katsanou (12 Δεκ. 2020)
Σκαρθάκι - Serinus serinus © Natassa Katsanou (18 Απρ. 2020)
Κοινό Σαΐνι - Accipiter brevipes © Natassa Katsanou (26 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Λευκός Πελαργός - Ciconia ciconia © Natassa Katsanou (18 Μαΐ. 2020)
Λευκός Πελαργός - Ciconia ciconia © Natassa Katsanou (22 Ιουλ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Natassa Katsanou (11 Δεκ. 2020)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Natassa Katsanou (11 Αυγ. 2020)
Μαυρομυγοχάφτης - Ficedula hypoleuca © Natassa Katsanou (18 Απρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Saxicola rubicola © Natassa Katsanou (1 Μαΐ. 2020)
Καστανολαίμης - Saxicola rubetra © Natassa Katsanou (9 Σεπ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Natassa Katsanou (7 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Coracias garrulus © Natassa Katsanou (20 Μαΐ. 2020)
Ευρωπαϊκή Κάργια - Corvus monedula © Natassa Katsanou (7 Νοεμ. 2020)
Κοινός Κόρακας - Corvus corax © Natassa Katsanou (27 Απρ. 2020)
Γαλαζοκότσυφας - Monticola solitarius © Natassa Katsanou (17 Απρ. 2020)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Natassa Katsanou (12 Απρ. 2020)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Natassa Katsanou (9 Αυγ. 2020)
Στεπόκιρκος - Circus macrourus © Natassa Katsanou (20 Σεπ. 2020)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Natassa Katsanou (9 Σεπ. 2020)
Ευρωπαϊκό Μαυροκιρκίνεζο - Falco vespertinus © Natassa Katsanou (1 Μαΐ. 2020)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Natassa Katsanou (9 Σεπ. 2020)
Δεντροκελάδα - Anthus trivialis © Natassa Katsanou (28 Απρ. 2020)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Natassa Katsanou (6 Αυγ. 2020)
Δεντρογέρακο - Falco subbuteo © Natassa Katsanou (1 Μαΐ. 2020)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Natassa Katsanou (28 Ιουλ. 2020)
Ασπροκωλίνα - Oenanthe hispanica © Natassa Katsanou (17 Απρ. 2020)
Φιδαετός - Circaetus gallicus © Natassa Katsanou (4 Σεπ. 2020)
Χρυσοβασιλίσκος - Regulus regulus © Natassa Katsanou (27 Νοεμ. 2020)
Μιλτοχελίδονο - Cecropis daurica © Natassa Katsanou (12 Αυγ. 2020)
Λιβαδόκιρκος - Circus pygargus © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Coracias garrulus © Lev Paraskevopoulos (28 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκή Χαλκοκουρούνα - Coracias garrulus © Lev Paraskevopoulos (28 Αυγ. 2020)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Lev Paraskevopoulos (28 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκή Πετροτουρλίδα - Burhinus oedicnemus © Lev Paraskevopoulos (28 Αυγ. 2020)
Χρυσοβασιλίσκος - Regulus regulus © Dimitris Kaliakoudas (9 Αυγ. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Λαγόγυρος - Spermophilus citellus © Georgios Kostikidis (26 Ιουν. 2020)
Κοινός Νυχτοκόρακας - Nycticorax nycticorax © Dimitris Kaliakoudas (13 Ιουν. 2020)
Δυτικός Βραχοτσοπανάκος - Sitta neumayer © Georgios Kostikidis (17 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Natassa Katsanou (13 Απρ. 2020)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Natassa Katsanou (23 Μαΐ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Athene noctua © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Σταχτοπετρόκλης - Oenanthe oenanthe © Natassa Katsanou (6 Μαΐ. 2020)
Μαυροπετρίτης - Falco eleonorae © Μιχάλης Βαμβακάς (29 Μαΐ. 2020)
Αγκαθοκαλημάνα - Vanellus spinosus © Georgios Kostikidis (23 Μαΐ. 2020)
Νανόμπουφος - Asio otus © Georgios Kostikidis (30 Μαΐ. 2020)
Steatoda paykulliana © Eleni T. Koumantsioti (19 Μαΐ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Nicolas Economou (9 Μαρ. 2020)
Λευκονώτης Δρυοκολάπτης - Dendrocopos leucotos © Zissis Antonopoulos (25 Απρ. 2020)
Κοκκινοκελάδα - Anthus cervinus © Kostas Stafylidis (16 Απρ. 2020)
Σχοινοποταμίδα - Acrocephalus schoenobaenus © Georgios Kostikidis (11 Απρ. 2020)
Αιγίθαλος - Aegithalos caudatus © Dimitris Kaliakoudas (25 Φεβ. 2020)
Χειμωνογλάρονο - Sterna sandvicensis © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινός Σπίνος - Fringilla coelebs © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινή Σιταρήθρα - Alauda arvensis © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Θαλασσοσφυριχτής - Charadrius alexandrinus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Πρασινοσκέλης - Tringa nebularia © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοκκινοσκέλης - Tringa totanus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινό Μπεκατσίνι - Gallinago gallinago © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Λεπτόραμφος Γλάρος - Larus genei © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Recurvirostra avosetta © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Μαυρολαίμης - Saxicola rubicola © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.