Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 30
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Φάσσα
Columba palumbus
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Xanthium spinosum
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Sonchus oleraceus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Silybum marianum
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Inula hirta
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Carduus acanthoides
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum elaeagnifolium
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lycium europaeum
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cuscuta campestris
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cuscuta campestris
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ballota nigra
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ballota nigra
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Heliotropium europaeum
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Malva sylvestris
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Humulus lupulus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chenopodium album
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chenopodium album
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Tribulus terrestris
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοκκινολαίμης
Erithacus rubecula
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 100
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Θαμνοφυλλοσκόπος
Phylloscopus trochilus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκή Κάργια
Corvus monedula
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 14
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Φάσσα
Columba palumbus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ασιατικός Μαυρολαίμης
Saxicola maurus
9 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 9 Οκτ. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Iurus dufoureius
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 5+
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Spasaysia Okayanny
Vespa orientalis
17 Αυγ. 2021
Αριθμός ατόμων : 10+
Ημ. λήψης : 17 Αυγ. 2021
© Spasaysia Okayanny
Arum italicum
25 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 100+|
Ημ. λήψης : 25 Αυγ. 2020
© Spasaysia Okayanny
Passiflora caerulea
13 Ιουλ. 2018
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 13 Ιουλ. 2018
© Spasaysia Okayanny
Papaver rhoeas
8 Μαΐ. 2019
Αριθμός ατόμων : 20+
Ημ. λήψης : 8 Μαΐ. 2019
© Spasaysia Okayanny
Νανόμπουφος
Asio otus
14 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 14 Μαΐ. 2021
© Nikos Somponis
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Νανόμπουφος
Asio otus
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Κοινό Ορτύκι
Coturnix coturnix
3 Μαΐ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Μαΐ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Ευρωπαϊκός Γκιώνης
Otus scops
30 Απρ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 30 Απρ. 2021
© Lev Paraskevopoulos
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
10 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Αυγ. 2020
© Nicolas Economou
Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι
Oxyura leucocephala
31 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 31 Ιαν. 2021
© Zissis Antonopoulos
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
5 Ιαν. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 5 Ιαν. 2021
© Μιχάλης Βαμβακάς
Κοινή Φαλαρίδα
Fulica atra
17 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Μαρ. 2020
© Natassa Katsanou
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
7 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Ποταμοσφυριχτής
Charadrius dubius
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Πρασινοσκέλης
Tringa nebularia
10 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 10 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Λασποσκαλίδρα
Calidris alpina
20 Σεπ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Σεπ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
Anas crecca
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 6
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Γκισάρι
Aythya ferina
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
12 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : Πολλά
Ημ. λήψης : 12 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Ποταμογλάρονο
Sterna hirundo
20 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 20 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
18 Αυγ. 2020
Αριθμός ατόμων : 14
Ημ. λήψης : 18 Αυγ. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis
19 Ιαν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Ιαν. 2020
© Natassa Katsanou
Βουνοτσίχλονο
Emberiza cia
27 Νοεμ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 27 Νοεμ. 2020
© Natassa Katsanou
Τσίφτης
Milvus migrans
12 Ιουν. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Ιουν. 2020
© Natassa Katsanou
Μαυροσκούφης
Sylvia atricapilla
12 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 12 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia cantillans
7 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 7 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Τσαλαπετεινός
Upupa epops
13 Απρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 13 Απρ. 2020
© Natassa Katsanou
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης
Pernis apivorus
4 Μαΐ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 4 Μαΐ. 2020
© Natassa Katsanou
Ωχροστριτσίδα
Hippolais pallida
28 Ιουλ. 2020
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 28 Ιουλ. 2020
© Natassa Katsanou
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Κοινή Φάσσα - Columba palumbus © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Xanthium spinosum © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Sonchus oleraceus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Silybum marianum © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Inula hirta © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Carduus acanthoides © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Solanum elaeagnifolium © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Lycium europaeum © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Cuscuta campestris © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Cuscuta campestris © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Ballota nigra © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Ballota nigra © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Heliotropium europaeum © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Malva sylvestris © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Humulus lupulus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Chenopodium album © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Chenopodium album © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Tribulus terrestris © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Κοκκινολαίμης - Erithacus rubecula © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Θαμνοφυλλοσκόπος - Phylloscopus trochilus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Ευρωπαϊκή Κάργια - Corvus monedula © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Κοινή Φάσσα - Columba palumbus © Alexander Wirth (9 Οκτ. 2021)
Ασιατικός Μαυρολαίμης - Saxicola maurus © Μιχάλης Βαμβακάς (9 Οκτ. 2021)
Iurus dufoureius © Spasaysia Okayanny (15 Σεπ. 2021)
Vespa orientalis © Spasaysia Okayanny (17 Αυγ. 2021)
Arum italicum © Spasaysia Okayanny (25 Αυγ. 2020)
Passiflora caerulea © Spasaysia Okayanny (13 Ιουλ. 2018)
Papaver rhoeas © Spasaysia Okayanny (8 Μαΐ. 2019)
Νανόμπουφος - Asio otus © Nikos Somponis (14 Μαΐ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Νανόμπουφος - Asio otus © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Κοινό Ορτύκι - Coturnix coturnix © Lev Paraskevopoulos (3 Μαΐ. 2021)
Ευρωπαϊκός Γκιώνης - Otus scops © Lev Paraskevopoulos (30 Απρ. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Nicolas Economou (10 Αυγ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κεφαλούδι - Oxyura leucocephala © Zissis Antonopoulos (31 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Μιχάλης Βαμβακάς (5 Ιαν. 2021)
Κοινή Φαλαρίδα - Fulica atra © Natassa Katsanou (17 Μαρ. 2020)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Natassa Katsanou (7 Ιουν. 2020)
Ποταμοσφυριχτής - Charadrius dubius © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Πρασινοσκέλης - Tringa nebularia © Natassa Katsanou (10 Σεπ. 2020)
Λασποσκαλίδρα - Calidris alpina © Natassa Katsanou (20 Σεπ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Anas crecca © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Γκισάρι - Aythya ferina © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Natassa Katsanou (12 Ιουλ. 2020)
Ποταμογλάρονο - Sterna hirundo © Natassa Katsanou (20 Μαΐ. 2020)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Natassa Katsanou (18 Αυγ. 2020)
Μαυροβουτηχτάρι - Podiceps nigricollis © Natassa Katsanou (19 Ιαν. 2020)
Βουνοτσίχλονο - Emberiza cia © Natassa Katsanou (27 Νοεμ. 2020)
Τσίφτης - Milvus migrans © Natassa Katsanou (12 Ιουν. 2020)
Μαυροσκούφης - Sylvia atricapilla © Natassa Katsanou (12 Απρ. 2020)
Κοκκινοτσιροβάκος - Sylvia cantillans © Natassa Katsanou (7 Απρ. 2020)
Τσαλαπετεινός - Upupa epops © Natassa Katsanou (13 Απρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Σφηκιάρης - Pernis apivorus © Natassa Katsanou (4 Μαΐ. 2020)
Ωχροστριτσίδα - Hippolais pallida © Natassa Katsanou (28 Ιουλ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.