Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Lycaena tityrus
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lasiommata megera
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Colias croceus
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Jasione heldreichii
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Solidago virgaurea
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Seseli tortuosum
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum elaeagnifolium
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lythrum salicaria
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Hypericum olympicum
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chenopodium album
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lagurus ovatus
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ephedra distachya
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Tribulus terrestris
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινός Λευκοτσικνιάς
Egretta garzetta
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
6 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 6 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Vespa orientalis
30 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
30 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
30 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκή Κάργια
Corvus monedula
30 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Larus ridibundus
30 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 20
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
30 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Maniola jurtina
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Aricia agestis
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Χρυσό τσακάλι
Canis aureus
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Scolymus hispanicus
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Foeniculum vulgare
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Eryngium campestre
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum elaeagnifolium
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Rubus sanctus
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Prunus spinosa
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Paliurus spina-christi
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Clematis vitalba
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Colchicum bivonae
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Prospero autumnale
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Αετομάχος
Lanius collurio
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Αετομάχος
Lanius collurio
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 13
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Sympetrum fonscolombii
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Colias croceus
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Echinops microcephalus
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ferula communis
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Epilobium hirsutum
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lythrum salicaria
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Prospero autumnale
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινός Φοινίκουρος
Phoenicurus phoenicurus
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκή Κίσσα
Garrulus glandarius
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Αετομάχος
Lanius collurio
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Αετομάχος
Lanius collurio
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Αετομάχος
Lanius collurio
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Αετομάχος
Lanius collurio
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Φιδαετός
Circaetus gallicus
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι
Tachybaptus ruficollis
26 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ameles heldreichi
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Vanessa cardui
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Grammodes stolida
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Erigeron bonariensis
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Heliotropium europaeum
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum dulcamara
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Portulaca oleracea
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Tribulus terrestris
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lycaena tityrus © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Lasiommata megera © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Colias croceus © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Jasione heldreichii © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Solidago virgaurea © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Seseli tortuosum © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Solanum elaeagnifolium © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Lythrum salicaria © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Hypericum olympicum © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Chenopodium album © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Lagurus ovatus © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Ephedra distachya © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Tribulus terrestris © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Egretta garzetta © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Alexander Wirth (6 Οκτ. 2021)
Vespa orientalis © Alexander Wirth (30 Σεπ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (30 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (30 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκή Κάργια - Corvus monedula © Alexander Wirth (30 Σεπ. 2021)
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Larus ridibundus © Alexander Wirth (30 Σεπ. 2021)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Alexander Wirth (30 Σεπ. 2021)
Maniola jurtina © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Aricia agestis © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Χρυσό τσακάλι - Canis aureus © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Scolymus hispanicus © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Foeniculum vulgare © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Eryngium campestre © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Solanum elaeagnifolium © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Rubus sanctus © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Prunus spinosa © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Paliurus spina-christi © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Clematis vitalba © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Colchicum bivonae © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Prospero autumnale © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Αετομάχος - Lanius collurio © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Αετομάχος - Lanius collurio © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Sympetrum fonscolombii © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Colias croceus © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Echinops microcephalus © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Ferula communis © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Epilobium hirsutum © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Lythrum salicaria © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Prospero autumnale © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Κοινός Φοινίκουρος - Phoenicurus phoenicurus © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκή Κίσσα - Garrulus glandarius © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Αετομάχος - Lanius collurio © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Αετομάχος - Lanius collurio © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Αετομάχος - Lanius collurio © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Αετομάχος - Lanius collurio © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Φιδαετός - Circaetus gallicus © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Κοκκινόλαιμο Νανοβουτηχτάρι - Tachybaptus ruficollis © Alexander Wirth (26 Σεπ. 2021)
Ameles heldreichi © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Vanessa cardui © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Grammodes stolida © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Erigeron bonariensis © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Heliotropium europaeum © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Solanum dulcamara © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Portulaca oleracea © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Tribulus terrestris © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.