Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Solanum dulcamara
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Portulaca oleracea
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Tribulus terrestris
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
15 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 15 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Vespa orientalis
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Sceliphron curvatum
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Polistes dominula
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Nezara viridula
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Sympetrum fonscolombii
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 8
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Sympetrum fonscolombii
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Coccinella septempunctata
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Melitaea didyma
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Aricia agestis
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Euplagia quadripunctaria
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Cirsium vulgare
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Verbena officinalis
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Marrubium peregrinum
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Verbascum sinuatum
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ballota nigra
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Heliotropium europaeum
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Anchusa officinalis
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Anchusa officinalis
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Malva sylvestris
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Malva neglecta
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Rubus sanctus
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Portulaca oleracea
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Phytolacca americana
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
16 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 16 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Euplagia quadripunctaria
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Colias croceus
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Erigeron bonariensis
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Sambucus ebulus
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Pimpinella saxifraga
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum elaeagnifolium
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Verbena officinalis
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Verbascum sinuatum
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ballota nigra
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Epilobium hirsutum
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Lythrum salicaria
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth

17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Galega officinalis
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Portulaca oleracea
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Equisetum arvense
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Tribulus terrestris
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 30
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
17 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 17 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Idaea seriata
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σταβλοχελίδονο
Hirundo rustica
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Μιλτοχελίδονο
Cecropis daurica
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος
Merops apiaster
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
18 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 18 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
19 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 19 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum dulcamara © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Portulaca oleracea © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Tribulus terrestris © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (15 Σεπ. 2021)
Vespa orientalis © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Sceliphron curvatum © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Polistes dominula © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Nezara viridula © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Sympetrum fonscolombii © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Sympetrum fonscolombii © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Coccinella septempunctata © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Melitaea didyma © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Aricia agestis © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Euplagia quadripunctaria © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Cirsium vulgare © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Verbena officinalis © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Marrubium peregrinum © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Verbascum sinuatum © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Ballota nigra © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Heliotropium europaeum © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Anchusa officinalis © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Anchusa officinalis © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Malva sylvestris © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Malva neglecta © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Rubus sanctus © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Portulaca oleracea © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Phytolacca americana © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (16 Σεπ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Euplagia quadripunctaria © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Colias croceus © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Erigeron bonariensis © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Sambucus ebulus © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Pimpinella saxifraga © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Solanum elaeagnifolium © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Verbena officinalis © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Verbascum sinuatum © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Ballota nigra © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Epilobium hirsutum © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Lythrum salicaria © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
© Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Galega officinalis © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Portulaca oleracea © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Equisetum arvense © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Tribulus terrestris © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (17 Σεπ. 2021)
Idaea seriata © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Σταβλοχελίδονο - Hirundo rustica © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Μιλτοχελίδονο - Cecropis daurica © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Merops apiaster © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (18 Σεπ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (19 Σεπ. 2021)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.