Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια
Athene noctua
27 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 27 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Grammodes stolida
28 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 28 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Blatta orientalis
30 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
30 Σεπ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 30 Σεπ. 2021
© Alexander Wirth
Ancyrosoma leucogrammes
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Symphyotrichum squamatum
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Καρδερίνα
Carduelis carduelis
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκή Κάργια
Corvus monedula
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
1 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 1 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Episyrphus balteatus
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Vanessa atalanta
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Pararge aegeria
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Colias croceus
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Leptotes pirithous
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lacerta viridis
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Erigeron bonariensis
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Erigeron acris
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Epilobium hirsutum
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Humulus lupulus
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 4
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 20
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 50
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
2 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 2 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Pieris brassicae
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Leptotes pirithous
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lacerta viridis
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Solanum nigrum
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Broussonetia papyrifera
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Portulaca oleracea
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
3 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 3 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Rhaphigaster nebulosa
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Leptotes pirithous
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lasiommata megera
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Μιλτοχελίδονο
Cecropis daurica
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
4 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 4 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
7 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 7 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
7 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
7 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
7 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
7 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 7 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
7 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 7 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Macroglossum stellatarum
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cichorium intybus
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Chondrilla juncea
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Lycium europaeum
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Cuscuta campestris
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Phytolacca americana
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 0
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροσπουργίτης
Passer montanus
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 3
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 50
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης
Dendrocopos syriacus
8 Οκτ. 2021
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 8 Οκτ. 2021
© Alexander Wirth
Ευρωπαϊκή Κουκουβάγια - Athene noctua © Alexander Wirth (27 Σεπ. 2021)
Grammodes stolida © Alexander Wirth (28 Σεπ. 2021)
Blatta orientalis © Alexander Wirth (30 Σεπ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (30 Σεπ. 2021)
Ancyrosoma leucogrammes © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Symphyotrichum squamatum © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Κοινή Καρδερίνα - Carduelis carduelis © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Ευρωπαϊκή Κάργια - Corvus monedula © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (1 Οκτ. 2021)
Episyrphus balteatus © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Vanessa atalanta © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Pararge aegeria © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Colias croceus © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Leptotes pirithous © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Lacerta viridis © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Erigeron bonariensis © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Erigeron acris © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Epilobium hirsutum © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Humulus lupulus © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (2 Οκτ. 2021)
Pieris brassicae © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Leptotes pirithous © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Lacerta viridis © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Solanum nigrum © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Broussonetia papyrifera © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Portulaca oleracea © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (3 Οκτ. 2021)
Rhaphigaster nebulosa © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Leptotes pirithous © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Lasiommata megera © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Μιλτοχελίδονο - Cecropis daurica © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (4 Οκτ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (7 Οκτ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (7 Οκτ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (7 Οκτ. 2021)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Alexander Wirth (7 Οκτ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (7 Οκτ. 2021)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Alexander Wirth (7 Οκτ. 2021)
Macroglossum stellatarum © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Cichorium intybus © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Chondrilla juncea © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Lycium europaeum © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Cuscuta campestris © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Phytolacca americana © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Δεντροσπουργίτης - Passer montanus © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Σταχτομυγοχάφτης - Muscicapa striata © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)
Βαλκανικός Δρυοκολάπτης - Dendrocopos syriacus © Alexander Wirth (8 Οκτ. 2021)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.