Παρατηρήσεις

Φίλτρα

Κατηγορία
Μαυροκέφαλος Γλάρος
Larus melanocephalus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2000+
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καστανοκέφαλος Γλάρος
Larus ridibundus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βαρβάρα
Tadorna tadorna
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
Anas crecca
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κατσουλιέρης
Galerida cristata
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος
Haematopus ostralegus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Δασότρυγγας
Tringa ochropus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μαυροτσιροβάκος
Sylvia melanocephala
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Γαλιάντρα
Melanocorypha calandra
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο
Emberiza schoeniclus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σκαρθάκι
Serinus serinus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ελατοπαπαδίτσα
Parus ater
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καλόγερος
Parus major
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
Phoenicopterus roseus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι
Pluvialis apricaria
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 5
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος
Phalacrocorax carbo
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λαγγόνα
Phalacrocorax pygmeus
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μύχος της Μεσογείου
Puffinus yelkouan
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : +60
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Γερακίνα
Buteo buteo
1 Μαρ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 1 Μαρ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Νερόκοτα
Gallinula chloropus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη
Alcedo atthis
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βραχοκιρκίνεζο
Falco tinnunculus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πράσινος Παπαγάλος
Psittacula krameri
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καρβουνιάρης
Phoenicurus ochruros
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σπιτοσπουργίτης
Passer domesticus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χωραφοσπουργίτης
Passer hispaniolensis
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λευκοσουσουράδα
Motacilla alba
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροπελεκάνος
Pelecanus crispus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι
Cettia cetti
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινό Ξεφτέρι
Accipiter nisus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κατσουλιέρης
Galerida cristata
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χαβαρόνι
Corvus frugilegus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Σιταρήθρα
Alauda arvensis
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Δεντροφυλλοσκόπος
Phylloscopus collybita
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα
Recurvirostra avosetta
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινός Κύκνος
Cygnus olor
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λευκός Πελαργός
Ciconia ciconia
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 2
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα
Streptopelia decaocto
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Θυελλόγλαρος
Larus canus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Νανόμπουφος
Asio otus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Καλαμόκιρκος
Circus aeruginosus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Χειμωνόκιρκος
Circus cyaneus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Καρακάξα
Pica pica
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σταχτιά Κουρούνα
Corvus corone
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι
Sturnus vulgaris
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σταχτοσουσουράδα
Motacilla cinerea
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λιβαδοκελάδα
Anthus pratensis
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα
Anthus spinoletta
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινό Φανέτο
Carduelis cannabina
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Τσιφτάς
Emberiza calandra
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο
Phoenicopterus roseus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Βαρβάρα
Tadorna tadorna
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκή Λιμόζα
Limosa limosa
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων :
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Αργυροπούλι
Pluvialis squatarola
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Λασποσκαλίδρα
Calidris alpina
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινή Νανοσκαλίδρα
Calidris minuta
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοκκινοσκέλης
Tringa totanus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ακτίτης
Actitis hypoleucos
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πρασινοσκέλης
Tringa nebularia
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μαχητής
Philomachus pugnax
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 10+
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μαυρότρυγγας
Tringa erythropus
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι
Anas crecca
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Σταχτοτσικνιάς
Ardea cinerea
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Γκισάρι
Aythya ferina
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Πρασινοκέφαλη Πάπια
Anas platyrhynchos
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ασημόγλαρος της Μεσογείου
Larus michahellis
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρασιατική Τουρλίδα
Numenius arquata
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Κοινό Μπεκατσίνι
Gallinago gallinago
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ψαλίδα του Βορρά
Anas acuta
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι
Anas penelope
26 Φεβ. 2020
Αριθμός ατόμων : 1
Ημ. λήψης : 26 Φεβ. 2020
© Tsilianidis Saki
Μαυροκέφαλος Γλάρος - Larus melanocephalus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Larus ridibundus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Βαρβάρα - Tadorna tadorna © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Anas crecca © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κατσουλιέρης - Galerida cristata © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος - Haematopus ostralegus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Δασότρυγγας - Tringa ochropus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Μαυροτσιροβάκος - Sylvia melanocephala © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινή Γαλιάντρα - Melanocorypha calandra © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Μεγάλο Καλαμοτσίχλονο - Emberiza schoeniclus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Σκαρθάκι - Serinus serinus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ελατοπαπαδίτσα - Parus ater © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Καλόγερος - Parus major © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Phoenicopterus roseus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκό Βροχοπούλι - Pluvialis apricaria © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Phalacrocorax carbo © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Λαγγόνα - Phalacrocorax pygmeus © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Μύχος της Μεσογείου - Puffinus yelkouan © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινή Γερακίνα - Buteo buteo © Tsilianidis Saki (1 Μαρ. 2020)
Κοινή Νερόκοτα - Gallinula chloropus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Αλκυόνη - Alcedo atthis © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Βραχοκιρκίνεζο - Falco tinnunculus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Πράσινος Παπαγάλος - Psittacula krameri © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Καρβουνιάρης - Phoenicurus ochruros © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Σπιτοσπουργίτης - Passer domesticus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Χωραφοσπουργίτης - Passer hispaniolensis © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Λευκοσουσουράδα - Motacilla alba © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Αργυροπελεκάνος - Pelecanus crispus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι - Cettia cetti © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινό Ξεφτέρι - Accipiter nisus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κατσουλιέρης - Galerida cristata © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Χαβαρόνι - Corvus frugilegus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινή Σιταρήθρα - Alauda arvensis © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Δεντροφυλλοσκόπος - Phylloscopus collybita © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Αβοκέτα - Recurvirostra avosetta © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινός Κύκνος - Cygnus olor © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Λευκός Πελαργός - Ciconia ciconia © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρασιατική Δεκαοχτούρα - Streptopelia decaocto © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Θυελλόγλαρος - Larus canus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Νανόμπουφος - Asio otus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Καλαμόκιρκος - Circus aeruginosus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Χειμωνόκιρκος - Circus cyaneus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινή Καρακάξα - Pica pica © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Σταχτιά Κουρούνα - Corvus corone © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Ψαρόνι - Sturnus vulgaris © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Σταχτοσουσουράδα - Motacilla cinerea © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Λιβαδοκελάδα - Anthus pratensis © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Νεροκελάδα - Anthus spinoletta © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινό Φανέτο - Carduelis cannabina © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Τσιφτάς - Emberiza calandra © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο - Phoenicopterus roseus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Βαρβάρα - Tadorna tadorna © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκή Λιμόζα - Limosa limosa © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Αργυροπούλι - Pluvialis squatarola © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Λασποσκαλίδρα - Calidris alpina © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινή Νανοσκαλίδρα - Calidris minuta © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοκκινοσκέλης - Tringa totanus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ακτίτης - Actitis hypoleucos © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Πρασινοσκέλης - Tringa nebularia © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Μαχητής - Philomachus pugnax © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Μαυρότρυγγας - Tringa erythropus © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Κιρκίρι - Anas crecca © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Σταχτοτσικνιάς - Ardea cinerea © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Γκισάρι - Aythya ferina © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Anas platyrhynchos © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ασημόγλαρος της Μεσογείου - Larus michahellis © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρασιατική Τουρλίδα - Numenius arquata © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Κοινό Μπεκατσίνι - Gallinago gallinago © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ψαλίδα του Βορρά - Anas acuta © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)
Ευρωπαϊκό Σφυριχτάρι - Anas penelope © Tsilianidis Saki (26 Φεβ. 2020)

Υποστηρίξτε Το Project

Υποστηρίξτε Το Project

Αποδοχή cookies

Αποδοχή cookies Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του natureguide.gr και για την βελτίωση της online εμπειρίας σας. Πατήστε «Αποδοχή cookies» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερες πληροφορίες» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies ή όχι.